Inspirationsseminarier

Just nu har vi inga inspirationsseminarier på gång då vi nyligen genomfört vårens kostnadsfria seminarier på 11 orter. Det ena temat för våren var Hållbarhet och kvalitet som handlade om de intressanta möjligheter som öppnas om man tittar på hållbarhetsfrågor utifrån hur den egna verksamheten förbrukar resurser för att skapa största möjliga kundvärde. Det andra handlade om Förbättrings- och förändringsledning som är en viktig del av ledarskapet på alla nivåer och av vikten att de vävs samman.

Under Maj kommer höstens teman och orter att annonseras här. Då är du och dina kollegor är mycket välkomna att anmäla er till nya kostnadsfria inspirationsseminarier om kvalitet, ständiga förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling. Vi bjuder på en hel del tips, metodkunskaper och erfarenheter inom två aktuella områden. Du får också tillfälle att träffa oss och diskutera. Seminarierna vänder sig till dig som sitter i en organisations verkställande ledning eller till dig som arbetar med kvalitet, förbättringsarbete eller verksamhetsutveckling.