Jörgen Gustavsson

Jörgen Gustavsson började sin verksamhet i Sandholm Associates AB som konsult och utbildare 1983.  Efter civilingenjörsexamen och efterföljande utbildning på Lärarhögskolan och Universitetet anställdes han på Atlas Copco AB 1973, där han bland annat arbetade med utredningar och uppbyggnad av tillverkningsenheter. 1977 blev han kvalitetschef för kompressorsektorn i Stockholm. Efter 1979 arbetade han med undervisning, bland annat som lektor vid ingenjörsutbildningen, där han åt Skolöverstyrelsen utarbetade en läroplan för kvalitetsstyrning.

Jörgen Gustavsson var examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1993, är utbildad Lead Auditor för ISO 9001, av European Foundation for Quality Management (EFQM) utbildad examinator för European Quality Award, Master Black Belt enligt Sex Sigma och Senior Member i American Society for Quality.

Som konsult och utbildare har Jörgen Gustavsson bedrivit utbildning och ledningsseminarier i ett stort antal företag och organisationer inom industri- och tjänsteföretag både i Sverige och internationellt. Han har författat ett flertal läromedel.

Lämna ett svar