Jyrki Kinisjärvi

Jyrki Kinisjärvi är knuten till Sandholm Associates som konsult och utbildare sedan 2011. Han har lång och bred erfarenhet av kvalitets- och verksamhetsutveckling speciellt från bilindustrin.

Kinisjärvi är för närvarande kvalitetschef för GKN Driveline Köping AB och har tidigare arbetat på olika befattningar på Volvo, GETRAG och GKN. Han har erfarenheter av Sex Sigma, förbättringsarbete, SPS, revisionsverksamheten, upprättande av ledningssystem och leverantörskvalitet.

Jyrki genomför utbildningar inom kvalitet och projektledning (APQP, PPAP, FMEA och PM system.).

Lämna ett svar