Marcus Swanberg Assarlind Seniorkonsult & utbildare

Marcus Assarlind är knuten till Sandholm Associates som konsult och utbildare sedan 2022. Inom Sandholm Associates arbetar han främst i rollen som konsult och som utbildare i praktisk statistik.

Marcus är civilingenjör inom Industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola. Han är även doktor inom Teknikens ekonomi och Organisation där han forskade på hur bolag bättre kan komma i gång med systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på små och mellanstora företag. Marcus är utbildad Six Sigma Black Belt.

I rollen som konsult är Marcus Assarlind van att leda strategiska förbättringsprojekt och coacha ledningsgrupper. Hans mål är att skapa lärande organisationer och han fokuserar på att alltid få med alla medarbetare på vägen. Marcus har en förmåga att förstå och utveckla helheten genom att kombinera kvalitet, hållbarhet och säkerhet och komplettera detta med djupa IT-kunskaper. Han har flera års erfarenhet av arbetsinsatser i entreprenadbolag och andra projektbaserade bolag, bland annat som verksamhetsutvecklingschef inom Midroc/Granitor.