Medarbetarskap och Kvalitetskultur

Nu har vi precis avslutat första omgången av vår nya kurs Medarbetarskap och Kvalitetskultur här på Sandholm Associates. I tre block om två dagar har vi fått möjlighet att träffa detta härliga gäng som med stort en gagemang varit med och samskapat vad som blev en lärorik och energifylld kurs. Kursen har handlat om hur man bygger en verksamhetsgemensam kvalitets- och förbättringskultur. Fokus har legat på vikten av att etablera ett kompetent och ansvarstagande medarbetarskap och därigenom nå fina och hållbara resultat.