Processutveckling

En framgångsrik verksamhet baseras på processutveckling och effektiva flöden som har en välutvecklad förmåga att möta kundernas behov och förväntningar. Utveckling av värdeskapande processer kännetecknas av att leverera ett högt kundvärde samtidigt som de är kostnadseffektiva och förbrukar minimalt med resurser. Därigenom är både den yttre och den inre effektiviteten god.

För att utveckla en verksamhets processer krävs god kunskap om kundernas behov och om processens nuvarande tillstånd och funktion. Baserat på denna kunskap kan sedan ett nytt framtida effektivt flöde utvecklas. I detta finns en mängd viktiga principer och verktyg att tillgå inom Lean-konceptet. Slutligen skapas ett system som stödjer det önskade flödet och därigenom säkerställer processens funktion.

Den kunskap som krävs återfinns inom och kan läras genom Lean-konceptet. Sedan cirka 25 år sedan har den mesta kunskap gällande processutveckling och processtransformation samlats där, varför Lean är den naturliga källan att lära från.

Sandholm Associates erbjuder ett gediget utbildningsprogram som är inriktat mot att utveckla värdeskapande processer och effektiva flöden. Basutbildningen för dig som i form av specialist ska arbeta med att utveckla en verksamhets flöden och transformera processer mot högre flödeseffektivitet är Sandholm Associates Leanledarutbildning. För dig som ska delta i detta arbete på mer lokal nivå finns även en kortare utbildning i form av vår Leansamordnarutbildning.

Våra Lean-utbildningar är uppbyggda som ett modulsystem varför dess olika block även kan följas som enskilda kurser. Något som skapar möjlighet för dig som har svårt att följa de längre kurserna tidsmässigt att sprida kursen över en längre tidsperiod. För dig som endast är i behov av specifika delar gör detta det även möjligt att följa utvalda moment.

Sandholm Associates kurser som lär dig utveckla utveckla värdeskapande processer.

Visar alla 4 resultat