Black Belt-utbildning

91.700 kr

Ett utbildningsprogram om lönsamma och effektiva förbättringsmetoder

I Black Belt-utbildningen lär du dig verktygen och förbättringsmetodiken i Sex Sigma samt att axla rollen som förbättringsledare. Genom denna utbildning utvecklas dina färdigheter gällande systematiskt och faktabaserat problemlösningsarbete samtidigt som du tränas i användandet av en omfattande problemlösningsverktygslåda. Parallellt med utbildningen genomför du även ett skarpt förbättringsprojekt i den egna verksamheten som i regel betalar utbildningen flera gånger om. Black Belt-utbildningen ger gedigna kunskaper om hur man analytiskt fastställer bakomliggande orsaker till problem och kommer fram till effektiva åtgärder som leder till väsentliga förbättringar av de varor, tjänster och processer som förekommer i verksamheten. Tonvikten ligger på den praktiska tillämpningen.

Nollställ
Skriv Ert ordernummer, märkning eller referens
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Artikelnr: BB Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge kunskaper om och förmåga att tillämpa effektiva metoder och hjälpmedel som leder till mätbara förbättringar av lönsamhet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. Deltagarna ska efter genomgången utbildning i praktiskt arbete kunna leda förbättringsprojekt och hjälpa förbättringsgrupper vid genomförande av utvalda förbättringar.

Innehåll
– Sex Sigma – bakgrund, syfte, resultat och genomförande
– Roller och ansvar i förbättringsarbetet
– DMAIC – Förbättringsprocessen i Sex Sigma
– Lean Sex Sigma – integrering av Lean och Sex Sigma
– Identifiering och prioritering av Sex Sigma-projekt
– Att leda förbättringsprojekt
– Bestämma kvalitetsbristkostnader och ekonomisk potential
– Analys av processer och värdeflöden
– Förstå kunders behov och förväntningar
– Analytisk problemlösning och identifiering av grundorsaker
– Förbättringsverktyg och tillämpad statistisk analys
– Användning av datorprogrammet Minitab
– Innovativ problemlösning och kreativa tekniker
– Fastställande och test av åtgärder
– Implementering av förbättringar
– Att leda förändring och hantera attityder
– Fastställa och rapportera resultat
– Projektredovisning och sammanfattning

Riktar sig till
Personer som ska arbeta som förbättringsledare eller Black Belts i Sex Sigma-program. Kursen är även lämplig för personer som ska delta i andra program för verksamhetsförbättringar.

Dokumentation
Böckerna Ständiga förbättringar av Lars Sörqvists och Sex Sigma av Lars Sörqvist och Folke Höglund.
Kompendierna Praktisk statistisk del 1 och 2 av Jörgen Gustavsson
Kopior i pdf format av visade ppt-bilder

Produktblad
BlackBeltUtbildning.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

Övrig info

Våra utbildningar genomförs i form av "blended learning", vilket innebär att vi kombinerar olika pedagogiska undervisningsformer för att uppnå bästa möjliga lärande. Våra utbildningar baseras på föreläsningar, diskussioner och grupparbeten som omväxlande sker i både det fysiska och det digitala klassrumet. Digitala utbildningsmoment sker online i realtid via Zoom. En central roll i utbildningen har arbetet med deltagarnas personliga förbättringsprojekt som driver parallellt med utbildningen i den egna verksamheten. Dessa projekt stöds både genom den ordinarie undervisningen och genom specifika coacningsseminarium online.

I utbildningen ingår även en tvådagars Black Belt Workshop som genomförs ca sex månader efter utbildningens slut. Syftet är att repetera de tekniker vi lärt tidigare under kursen.

Efter genomgången utbildning och framgångsrikt genomfört förbättringsprojekt tilldelas deltagarna diplom som Black Belt.

För företag som sänder deltagare på Black Belt-utbildningen, bjuder vi på en plats på vår Sponsorutbildning. Sponsorutbildningen riktar sig till chefer och ledare i organisationer som arbetar med eller är på väg att satsa på Lean och/eller Sex Sigma. Lämpligt är att den person som är uppdragsgivare till de utbildningsprojet som genomförs deltar i denna utbildning.

Block information kursstart våren 2021
Block 1: 24-26 mars med välkomstmiddag
Block 2: 4 maj och 11-12 maj – ONLINE
Block 3: 7-9 juni
Block 4: 24-25 aug – ONLINE
Block 5: 15-17 sep
Block 6: 12-13 okt – ONLINE
Block 7: 8-9 nov
Block 8: 29-30 nov men avslutningsbuffé

Block information kursstart hösten 2021:
Block 1: 20-21 okt med välkomstmiddag
Block 2: 17-18 nov och 23 nov – ONLINE
Block 3: 11-13 nov

Utbildningsort

Stockholm