Förändringsledning med fokus på förbättringar

18.300 kr

En kurs om att leda förbättringsarbete och framgångsrikt driva förändringar i en organisation

En kurs om hur man leder förbättringsarbete och säkerställer att avsedda förändringar framgångsrikt blir genomförda. Kursen ger kunskaper vad förändringsledning är och hur viltigt det är att förstå det mellanmänskliga. Tyvärr misslyckas många förbättringsprojekt just genom att man underskattar eller helt missar de mellanmänskliga och kulturella aspekterna. Genom att förstå hur människor reagerar vid förändring kan eventuella problem ofta förutsägas och förebyggas. Det finns tekniker och metoder som kan tillämpas utifrån detta perspektiv för att engagera och övertyga människor samt för att undvika förändringsmotstånd och andra negativa reaktioner. Att lyckas med förbättringsarbete handlar i stor utsträckning om att få människor att förstå och skapa kvalitetskultur. Detta är ofta svårt samtidigt som verktygslådan inom kvalitetsområdet historiskt innehållit mycket få hjälpmedel för detta syfte.

Nollställ
Skriv Ert ordernummer, märkning eller referens
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Kursdeltagare:
Artikelnr: FFL Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge kunskaper om hur viktigt förändringsledning är för att kunna leda förbättringsarbete och att genomföra förändringar utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna identifiera och agera i situationer där det är kritiskt att övertyga, påverka, förändra och/eller engagera människor i samband med förbättring och förändring av verksamheten och dess processer.

Innehåll
– Stort behov av förbättringar
– Förbättringar och förändringar
– Förbättrings- och förändringsledning, kompetens och roller
– Olika förändringskoncept
– Människan i förändring
– Förbered förändring
– Genomför förändring
– Lyssna, närvaro och dialog
– Vidmakthåll förändring
– Chefskap, ledarskap och medarbetarskap
– Ansvar

Riktar sig till
Personer som arbetar eller kommer att arbeta med förbättringsarbete, processutveckling och/eller verksamhetsutveckling i olika former.

Dokumentation
Boken Professionell feedback av Stefan Gunnarsson
Papperskopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Forbattringsochforandringsledning.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Utbildningsort

Stockholm