Förbättrings- och förändringsledning

18.300 kr

En kurs om att leda förbättringsarbete och framgångsrikt driva förändringar i en organisation

Kursen ger kunskaper om hur man leder förbättringsarbete och säkerställer att avsedda förändringar framgångsrikt blir genomförda. Att lyckas med förbättringsarbete handlar i stor utsträckning om att få människor att förstå och skapa kvalitetskultur. Detta är ofta svårt samtidigt som verktygslådan inom kvalitetsområdet historiskt innehållit mycket få hjälpmedel för detta syfte. Tyvärr misslyckas därför många förbättringsprojekt just genom att man underskattar eller helt missar de mellanmänskliga och kulturella aspekterna. Genom att förstå hur människor reagerar vid förändring kan eventuella problem ofta förutsägas och förebyggas. Det finns även en mängd tekniker och metoder som kan tillämpas utifrån detta perspektiv för att engagera och övertyga människor samt för att undvika förändringsmotstånd och andra negativa reaktioner.

Nollställ
Artikelnr: FFL Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge kunskaper om hur man leder förbättringsarbete och genomför förändringar utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna identifiera och agera i situationer där det är kritiskt att övertyga, påverka, förändra och/eller engagera människor i samband med förbättring och förändring av verksamheten och dess processer.

Innehåll
– Stort behov av förbättringar
– Förbättringar och förändringar
– Förbättrings- och förändringsledning, kompetens och roller
– Olika förändringskoncept
– Människan i förändring
– Förbered förändring
– Genomför förändring
– Lyssna, närvaro och dialog
– Vidmakthåll förändring
– Chefskap, ledarskap och medarbetarskap
– Ansvar

Riktar sig till
Personer som arbetar eller kommer att arbeta med förbättringsarbete, processutveckling och/eller verksamhetsutveckling i olika former.

Dokumentation
Boken Professionell feedback av Stefan Gunnarsson
Papperskopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Forbattringsochforandringsledning.pdf

Mer information

Kursstart

, ,

Antal dagar

3

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Utbildningsort

Stockholm