Green Belt-utbildning

35.700 kr


Ger dig kunskaper att genomföra förbättringsprojekt

I Green Belt-utbildningen får du god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösning och grundläggande förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som Green Belt- eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättringsprojekt. En Green Belt avsätter en viss del av sin tid för att arbeta med förbättringar. De verksamheter som satsar ambitiöst på förbättringsarbete har ett stort antal Green Belts spridda i hela organisationen. I praktiken har Green Belts stora möjligheter att skapa fina resultat även i mer komplexa situationer genom stöd och mentorskap från verksamhetens Black Belts. Ger dig kunskaper att genomföra förbättringsprojekt 
I Green Belt-utbildningen får du god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösning och grundläggande förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som Green Belt- eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättringsprojekt. En Green Belt avsätter en viss del av sin tid för att arbeta med förbättringar. De verksamheter som satsar ambitiöst på förbättringsarbete har ett stort antal Green Belts spridda i hela organisationen. I praktiken har Green Belts stora möjligheter att skapa fina resultat även i mer komplexa situationer genom stöd och mentorskap från verksamhetens Black Belts.

Syfte
Att skapa förståelse för hur ett förbättringsarbete bedrivs enligt Sex Sigma. Att få kunskaper om systematisk problemlösning och enklare förbättringsverktyg. Att få kännedom om mer komplexa analysmetoder och självständigt kunna leda mindre förbättringsprojekt.

Innehåll
– Identifiera och förstå kunder (VOC)
– Studera processen (SIPOC)
– Identifiera CTQ
– Grundläggande datainsamling
– Mätsäkerhet
– Problemlösning och grundorsaksanalys
– Förbättringsverktyg
– Att hantera attityder och förändringsmotstånd
– Att säkra genomförda förbättringar
– Kontinuerlig uppföljning och revision
– Fastställa resultat och slutrapportering
– Att förstå variationer
– Normalfördelningen
– Introduktion till programvaran Minitab
– Processutfall och processduglighet (Cp och Cpk)
– Bestämma processens duglighet
– Användning av styrdiagram.

Produktblad
GreenBeltutbildning.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: GB Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som ska leda mindre Green Belt-projekt och/eller vara deltagare i större Black Belt-projekt.
Observera att verksamheten åtminstone bör ha startat utbildning av Black Belts innan Green Belts utbildas. Rollen är avsedd att verka under en Black Belts mentorskap.

Dokumentation
Böckerna Sex Sigma förbättringar och Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
Kompendiet Praktisk statistik del 1, Jörgen Gustavsson
Pdf kopior på visade ppt-bilder

Produktblad
GreenBeltutbildning.pdf

Mer information

Kursstart

, , ,

Antal dagar

Övrig info

Utbildningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och diskussioner. Vid utbildningens början väljer deltagarna ett förbättringsprojekt i den egna verksamhet som sedan drivs parallellt med utbildningen.

Till utbildningstillfället "Statistisk processanalys" där vi genomför statistiska analyser använder vi mjukvaran Minitab. Till det tillfället ska du ha med egen dator med Minitab installerat. Du kan ladda ned en kostnadsfria demoversion hos Minitab. https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/ . OBS! Ladda ned demoversionen först dagarna innan detta kurstillfälle då är giltig enbart i 30 dagar och kan inte laddas ned igen. Minitab finns att köpa hos svenska Norsys, norsys.se.

Efter genomgången utbildning och framgångsrikt genomfört förbättringsprojekt diplomeras deltagarna som Green Belt.

Green Belt start 6 september
– Problemlösning med förbättringsverktyg: 6-8 september (Tegnergatan 40)
– Statistisk processanalys: 4-5 och 11 oktober (Online)

Green Belt start 6 oktober
– Statistisk processanalys: 4-5 och 11 oktober (Online)
– Problemlösning med förbättringsverktyg: 15-17 november (Tegnergatan 40)

Green Belt start 15 november
– Problemlösning med förbättringsverktyg: 15-17 november (Tegnergatan 40)
– Statistisk processanalys: 6-8 och 14 december (Online)

Green Belt-utbildningen genomförs med fördel internt hos er i er verksamhet. Innehåll och specifika fördjupningar inom olika områden och verktyg kan då anpassas utifrån era behov. Även blockuppbyggnad kan justeras. Idag är det dessutom många som genomför företagsinterna utbildningar online. Då brukar vi genomföra kursen en dag per vecka

Vi genomför även Lean Six Sigma Green Belt variant där deltagarna även lär sig grundläggande utveckling av processflöden. För mer information om olika varianter är du välkommen att kontakta oss.

Utbildningsort

Stockholm