Green Belt-utbildning

35.800 kr


Ger dig kunskaper att genomföra förbättringsprojekt

I Green Belt-utbildningen får du god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kun-skaper om systematisk problemlösning och grundläggande förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som Green Belt eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättringsprojekt. En Green Belt avsätter en viss del av sin tid för att arbeta med förbättringar. De verksamheter som satsar ambitiöst på förbättringsarbete har ett stort antal Green Belts spridda i hela organisationen. I praktiken har Green Belts stora möjligheter att skapa fina resultat även i mer komplexa situationer genom stöd och mentorskap från verk-samhetens Black Belts.

Syfte
Att skapa förståelse för hur förbättringsarbete bedrivs enligt Sex Sigma. Att ge kunskaper om systematisk problemlösning och viktiga förbätt-ringsverktyg samt därigenom självständigt kunna leda mindre förbättringsprojekt.

Innehåll
• Sex Sigma – bakgrund, syfte, resultat och genomförande
• Roller och ansvar i förbättringsarbetet
• Identifiera och starta förbättringsprojekt
• Definiera och avgränsa problem
• Utveckla business case, identifiera problemets kunder (VOC) och analysera den bakomliggande processen
• Skapa mätbarhet och arbeta faktabaserat med förbättring
• Fastställa rotorsaker och utveckla en evidensbaserad lösning
• Genomföra, säkra och följa upp åtgärder
• Att förstå och analysera variationer – normalfördelning och standardavvikelse
• Introduktion till programvaran Minitab och dataanalys
• Processanalys och processduglighet (Cp och Cpk)
• Användning av styrdiagram

Produktblad
GreenBeltutbildning.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: GB Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som ska leda mindre Green Belt-projekt och/eller vara deltagare i större Black Belt-projekt.
Vi rekommenderar att verksamheten åtminstone bör ha startat utbildning av Black Belts, vilka kan verka som mentorer, innan Green Belts utbildas.

Dokumentation
Boken Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
Kompendiet Praktisk statistik – del 1 av Joakim Lilliesköld och Jörgen Gustavsson.
PDF-kopior på visade ppt-bilder

Produktblad
GreenBeltutbildning.pdf

Mer information

Kursstart

, ,

Antal dagar

Övrig info

Green Belt utbildningen består av två delar, Problemlösning med förbättringsverktyg (yellow Belt) och Statistisk processanalys.
Utbildningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och diskussioner. Vid utbildningens början väljer deltagarna ett förbättringsprojekt i den egna verksamhet som sedan drivs parallellt med utbildningen.

Till utbildningstillfället "Statistisk processanalys" där vi genomför statistiska analyser använder vi mjukvaran Minitab. Till det tillfället ska du ha med egen dator med Minitab installerat. Du kan ladda ned en kostnadsfria demoversion hos Minitab. https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/ . OBS! Ladda ned demoversionen först dagarna innan detta kurstillfälle då den är giltig enbart i 30 dagar och kan inte laddas ned igen. Minitab finns att köpa hos svenska Norsys, norsys.se.

Efter genomgången utbildning erhålls intyg och efter framgångsrikt genomfört förbättringsprojekt diplomeras deltagarna som Green Belt.

Green Belt start 15 november
– Problemlösning med förbättringsverktyg: 15-17 november (Tegnergatan 40)
– Statistisk processanalys: 6-7 och 14 december (Online)

Green Belt start 14 februari
– Problemlösning med förbättringsverktyg: 14-15 februari (Tegnergatan 40)
– Statistisk processanalys: 22-23 mars och 29 mars (Online)

Green Belt start 2 maj
– Problemlösning med förbättringsverktyg: 2-4 maj (Tegnérgatan 40)
– Statistisk processanalys: 30-31 maj och 7 juni (Online)

Green Belt-utbildningen genomförs med fördel internt hos er i er verksamhet. Innehåll och specifika fördjupningar inom olika områden och verktyg kan då anpassas utifrån era behov. Även blockuppbyggnad kan justeras. Idag är det dessutom många som genomför företagsinterna utbildningar online. Då brukar vi genomföra kursen en dag per vecka

Vi genomför även Lean Six Sigma Green Belt variant där deltagarna även lär sig grundläggande utveckling av processflöden. För mer information om olika varianter är du välkommen att kontakta oss.

Utbildningsort

Stockholm