Hållbarhet och Kvalitet

Introduktionskurs till hur hållbarhetsarbete och kvalitetsutveckling kan flätas samman och bidra till en hållbar resursanvändning

I denna utbildning kommer vi att diskutera hur ett välfungerande kvalitetsarbete kan knytas samman med och styrka en verksamhets möjligheter att skapa en hållbar utveckling. Många verksamheter intensifierar idag sitt hållbarhetsarbete både som följd av externa krav och som följd av att hållbarhet allt mer tenderar att bli en viktig konkurrens- och framgångsfaktor i sig själv. Att arbeta med verksamhetens miljöaspekter är givetvis en bra start, men hållbarhet innefattar så mycket mer än detta. Genom att knyta hållbarhetsarbetet till utvecklingen av verksamhetens förmåga att skapa kundvärde erhålls stora möjligheter att nå en högre nivå. Ytterst handlar hållbarhet om hur vi förbrukar resurser idag med avseende på kommande generationers behov. Att arbeta med kvalitet och förbättringsarbete syftar till att ge kunden maximalt värde utifrån de resurser som förbrukas. I detta finns viktiga synergier till hållbarhetsarbetet.

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

Artikelnr: HK Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge förståelse för hur kvalitets- och hållbarhetsarbete kan bedrivas utifrån ett systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete där fokus ligger på att skapa mesta möjliga kundvärde till minsta möjliga resursinsats.

Innehåll
– Hållbarhet – innebörd och bakgrund
– FN:s mål avseende hållbarhet
– Kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling
– Värdeskapande och effektivitet
– Brister i dagens hållbarhetsarbete
– Effektiva processer skapar en grund för ekologisk hållbarhet
– Slöserier och kvalitetsbristkostnader
– Ledningssystem för kvalitet och miljö
– Ekonomisk hållbarhet kräver kundorienterad verksamhetsutveckling
– Ständiga förbättringar en viktig komponent då social hållbarhet ska nås
– Att arbeta med samhällsansvar och CSR frågor samt ISO 26000
– SIQ:s Management Modell 2018
– Flödeseffektiva processer och effektiv resursanvändning genom LEAN
– Problemlösning och förbättringsarbete utgör en grund i ett modernt hållbarhetsarbete
– Krav på hållbarhetsrapportering

Riktar sig till
De som arbetar med hållbarhet och/eller kvalitetsutveckling och vill lära mer om hur dessa två områden kan integreras på ett sätt som ger viktiga synergieffekter.

Dokumentation
Papperskopior på visade ppt-bilder

Produktblad
HallbarhetochKvalitet.pdf

Mer information

Antal dagar

1

Övrig info

Utbildningen genomförs i form av föreläsningar och diskussioner. Denna kurs leds av Lars Sörqvist