Kvalitetsbristkostnader, slöserier och värdeskapande effektivisering


En kurs om att identifiera och eliminera kvalitetsbristkostnader och slöserier

Kvalitetsbrister, slöserier och bristande effektivitet kostar företag och organisationer enorma belopp varje år. Kvalitetsbristkostnaderna är de kostnader som skulle försvinna om alla verksamheter utfördes på ett optimalt sätt. Erfarenheten visar att man ofta hittar mellan 20 och 40 procent av den totala kostnadsmassan i sådana ”onödiga kostnader” då en analys av en verksamhets kvalitetsbristkostnader genomförs. Endast en liten del av de resurser som använda leder direkt till att värde skapas för dem verksamheten finns till för. Dessa kostnader kan genom ett systematiskt förbättringsarbete kraftfullt reduceras och därigenom leda till mycket omfattande besparingar. I denna kurs ger vi deltagarna kunskaper om hur man identifierar kvalitetsbristkostnader och slöserier i en verksamhet och dess processer. Deltagarna lär sig olika metoder och verktyg för att identifiera, kartlägga, mäta och analy-sera brister och förbättringsmöjligheter. Fokus ligger även på hur dessa kan reduceras och elimineras.

Syfte
slöserier kan identifieras och mätas samt hur kvalitetsbristkostnader kan bestämmas och möjliga förbättringar preciseras i form av business case. Deltagarna kommer även att förståelse för hur ett systematiskt förbättringsarbete kan bedrivas med avsikt att reducera kvalitetsbristkostnader och uppnå mätbara finansiella effekter.

Innehåll
• Kvalitet, kundbehov och kundorienterad verksamhetsutveckling
• Kvalitetsbristkostnader och ekonomisk potential i kvalitetsarbetet
• Kundtillfredsställelse, lojalitet och ekonomiska kundeffekter
• Effektivitet, slöserier och värdeskapande
• De 8 vardagsslöserierna
• Att identifiera kvalitetsbrister
• Analys av värdeflöden
• Analys av processens ändamålsenlighet och stabilitet
• Best practice och benchmarking
• Beräkna kvalitetsbristkostnader och ställa upp business case
• Utforma projektdirektiv och förbereda för förbättring
• Systematiskt förbättringsarbete, förbättringskunskap och förbättringsprocessens uppbyggnad
• Reducering av kvalitetsbrister och slöserier genom faktabaserad problemlösning och processutveckling

Produktblad
Kvalitetsbristkostnader.pdf

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

Artikelnr: KSV Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som ska arbeta med att identifiera, kartlägga och/eller mäta kvalitetsbristkostnader och slöserier i den egna verksamheten. Kursen är dessutom av stort värde för den som vill visa kvalitetsarbetets ekonomiska potential med avsikt att skapa engagemang och/eller motivera specifika förbättringsprojekt.

Dokumentation
Diverse artiklar och skrifter samt PDF-kopior av visade ppt-bilder.

Produktblad
Kvalitetsbristkostnader.pdf

Mer information

Antal dagar

Övrig info

De två första dagarna sker online via Zoom och den tredje dagen i klassrum på Tegnérgatan 40 i Stockholm.

Kursdatum hösten 2021:
7-8 oktober (Online) samt 8 december (Tegnergatan 40)