Kvalitetssäkrad digitalisering och Quality 4.0

6.200 kr


En kurs om att säkerställa kvalitet i digitaliseringsarbete och om användande av ny teknik i kvalitetsarbetet

Idag pågår en omfattande transformation av samhället, organisationer och det enskilda ar-betet som följd IT och digitalisering. Teknikutvecklingen som sedan länge utvecklats med en exponentiell hastighet har lett till att saker i allt större utsträckning kan utföras på helt nya sätt, med högre hastighet och precision, oberoende av plats och rum samt till en lägre kostnad och resursinsats. Utvecklingen har inom många områden nått en nivå där människan både fysiskt och mentalt i allt större utsträckning kan automatiseras och ersättas med teknik. Detta skapar enorma möjligheter till effektivisering och kvalitetsutveckling, men innebär samtidigt nya utmaningar och risker. Bristande digitalisering kan lätt skapa stora kostnader och kundrelaterade risker. Framgångsrik digitalisering handlar ytterst om att använda tekniken för att rätt saker på rätt sätt och därigenom bidra både till att skapa högre kundvärde och effektivare processer. Att kvalitetssäkra digitalisering och driva teknikutveckling utifrån ett sunt kundorienterat verksamhetsutvecklingsperspektiv är därför av största betydelse. Utifrån ett kvalitetsperspektiv är det dessutom av vikt att förstå hur teknikutveckling och digitalisering kan bidra till ett mer verkningsfullt kvalitetsarbete. I detta sammanhang talas det internationellt ofta om Quality 4.0. Denna kurs ger grundläggande förståelse både för hur digitaliseringsarbete kan kvalitetssäkras samt hur ny teknik kan framgångsrikt kan användas i verksamhetens kvalitetsarbete. En kurs om att säkerställa kvalitet i digitaliseringsarbete och om användande av ny teknik i kvalitetsarbetet 
Idag pågår en omfattande transformation av samhället, organisationer och det enskilda ar-betet som följd IT och digitalisering. Teknikutvecklingen som sedan länge utvecklats med en exponentiell hastighet har lett till att saker i allt större utsträckning kan utföras på helt nya sätt, med högre hastighet och precision, oberoende av plats och rum samt till en lägre kostnad och resursinsats. Utvecklingen har inom många områden nått en nivå där människan både fysiskt och mentalt i allt större utsträckning kan automatiseras och ersättas med teknik. Detta skapar enorma möjligheter till effektivisering och kvalitetsutveckling, men innebär samtidigt nya utmaningar och risker. Bristande digitalisering kan lätt skapa stora kostnader och kundrelaterade risker. Framgångsrik digitalisering handlar ytterst om att använda tekniken för att rätt saker på rätt sätt och därigenom bidra både till att skapa högre kundvärde och effektivare processer. Att kvalitetssäkra digitalisering och driva teknikutveckling utifrån ett sunt kundorienterat verksamhetsutvecklingsperspektiv är därför av största betydelse. Utifrån ett kvalitetsperspektiv är det dessutom av vikt att förstå hur teknikutveckling och digitalisering kan bidra till ett mer verkningsfullt kvalitetsarbete. I detta sammanhang talas det internationellt ofta om Quality 4.0. Denna kurs ger grundläggande förståelse både för hur digitaliseringsarbete kan kvalitetssäkras samt hur ny teknik kan framgångsrikt kan användas i verksamhetens kvalitetsarbete.

Syfte
Att ge kunskaper om hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete utgör en grund för att säkerställa att digitaliseringsinitiativ skapar viktiga värden för verksamhetens kunder samt på bästa sätt bidra till effektivisering av förekommande processer. Deltagarna ska dessutom uppnå förståelse för hur ny teknik och digitala verktyg kan bidra till ett mer framgångsrikt kvalitetsarbete.

Innehåll
Utbildningen genomförs med föreläsningar, diskussioner, övningar och grupparbeten.

Produktblad
Kvalitetssakraddigitalisering.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: KDQ Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som arbetar med kvalitet, verksamhetsutveckling, systematiskt förbättring och/eller digitalisering.

Dokumentation
Diverse artiklar och skrifter samt pdf-kopior av visade ppt-bilder.

Produktblad
Kvalitetssakraddigitalisering.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

Övrig info

Denna kurs genomförs online via Zoom.
Lars Sörqvist, Sandholm Associates.