Kvalitetssäkring i produktionen

18.300 kr

En kurs om att säkerställa bättre kvalitet och högre produktivitet

Denna utbildning handlar om hur man kan bedriva ett effektivt och värdeskapande kvalitetsarbete i en produktionsmiljö. Vi lär hur man genom en fokusering på kvalitet kan nå, inte enbart bättre kvalitet, utan även bättre produktivitet, lönsamhet och trivsel. Fokus ligger både på hur kvalitet kan säkras och kontinuerligt förbättras. Vid tillverkning är det många faktorer som påverkar resultatet vilket gör det viktigt att arbeta faktabaserat och metodiskt. Detta ställer stora krav på kvalitetsarbetets systematik. Ledningssystemets roll och betydelse är då i fokus samtidigt som olika metoder och verktyg som är av betydelse i kvalitetsarbetet gås igenom. För att skapa ett levande och dynamiskt kvalitetsarbete ställs stora krav på verksamhetens förbättringsarbete. Genom att engagera hela personalen i ständiga förbättringar skapas dessutom engagemang, arbetsglädje och kvalitetskultur.

Nollställ
Artikelnr: KSP Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge kunskap om hur kvaliteten i tillverkningen kan förbättras, styras och säkerställas samtidigt som högre produktivitet nås och kraven i ISO 9001 uppfylls. Tyngdpunkten läggs på metoder som används för att förutse och förebygga, på ett sådant sätt att problemen minimeras och behovet av kontroll minskas.

Innehåll
– Företaget, kvalitet och kundorientering
– Produktion, effektiva ledningssystem och ISO 9000
– Produktberedning och identifiering av kvalitetspåverkande faktorer
– Processutfall, processduglighet genomförande av duglighetsstudier
– Analys av tillverkning, riskanalys och FMEA
– Noll fel i tillverkning genom felsäkring
– Operatören och kvalitet – delaktighet och engagemang
– Processtyrning, variationer och SPS/SPC
– Kvalitetskontroll, operatörskontroll och kontrollberedning
– Ständiga förbättringar, förbättringsgrupper och faktabaserad problemlösning

Riktar sig till
Ingenjörer, tekniker och arbetsledare i produktionsfunktioner som produktionsberedning, produktionsteknik, processteknik, tillverkning, kvalitet, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och kontrollberedning.

Dokumentation
Kompendiet Kvalitetssäkring i produktionen av Jörgen Gustavsson samt papperskopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Kvalitetssakringiproduktionen.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

3

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, diskussioner och tillämpningsövningar hämtade från industrin.

Utbildningsort

Stockholm