Lean Produktutveckling

Effektiv och kundfokuserad produktutveckling med Lean produktutveckling

Att göra rätt från början är en av kvalitetsarbetets viktigaste utmaningar. I praktiken innebär det att rätt egenskaper måste byggas in redan då nya tjänster och varor utvecklas. Lean Produktutveckling (LPD) är ett utvecklingskoncept som på olika sätt bemöter utmaningarna att arbeta med effektiv och kundfokuserad produktutveckling.

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

Artikelnr: LPD Kategori:

Beskrivning

Syfte
Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper gällande Lean Produktutveckling med avsikt att skapa förståelse och möjliggöra en bättre diskussion i den egna organisationen om hur man snabbare ska kunna utveckla produkter.

Innehåll
– Introduktion till LPD
– Kundfokuserad produktutveckling
– QFD (Quality Function Deployment)
– Kundundersökningar
– Helhetssyn och visualisering
– Visuell planering & styrning
– Pulsmöten – projektPULS och portföljPULS
– A3 – erfarenheter, fakta och problemlösning
– Värdeflödesanalys
– Set-based design
– Tvärfunktionella team och arbetssätt
– Kunskapsdriven utveckling
– Ständiga förbättringar

Riktar sig till
Personer som arbetar med eller i nära samarbete med produktutvecklingsprojekt. Utbildningen riktar sig till utvecklare av såväl varor som tjänster. Inga förkunskaper krävs.

Dokumentation
Papperskopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
LeanProduktutveckling.pdf

Mer information

Antal dagar

Övrig info

Utbildningen genomförs med föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.