Lean Produktutveckling

18.300 kr

Effektiv och kundfokuserad produktutveckling med Lean produktutveckling

Att göra rätt från början är en av kvalitetsarbetets viktigaste utmaningar. I praktiken innebär det att rätt egenskaper måste byggas in redan då nya tjänster och varor utvecklas. Lean Produktutveckling (LPD) är ett utvecklingskoncept som på olika sätt bemöter utmaningarna att arbeta med effektiv och kundfokuserad produktutveckling.

Nollställ
Artikelnr: LPD Kategori:

Beskrivning

Syfte
Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper gällande Lean Produktutveckling med avsikt att skapa förståelse och möjliggöra en bättre diskussion i den egna organisationen om hur man snabbare ska kunna utveckla produkter.

Innehåll
Introduktion till LPD
Kundfokuserad produktutveckling
QFD (Quality Function Deployment)
Kundundersökningar
Helhetssyn och visualisering
Visuell planering & styrning
Pulsmöten – projektPULS och portföljPULS
A3 – erfarenheter, fakta och problemlösning
Värdeflödesanalys
Set-based design
Tvärfunktionella team och arbetssätt
Kunskapsdriven utveckling
Ständiga förbättringar

Riktar sig till
Personer som arbetar med eller i nära samarbete med produktutvecklingsprojekt. Utbildningen riktar sig till utvecklare av såväl varor som tjänster. Inga förkunskaper krävs.

Dokumentation
Papperskopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
LeanProduktutveckling.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

3

Övrig info

Utbildningen genomförs med föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Utbildningsort

Stockholm