Leanledarutbildning

89.700 kr


Ett utbildningsprogram om att skapa mer kundvärde och effektivare processer

Leanledarutbildning är ett omfattande utbildningsprogram där du får gedigna kunskaper om hur man arbetar med Lean på ett resultatorienterat och verkningsfullt sätt. Under utbildningen lär sig deltagarna de principer, metoder, verktyg och strategier som krävs för att framgångsrikt utveckla verksamheten och dess processer mot Lean. Förbättringspotentialen genom Lean är ofta mycket stor. Det är inte ovanligt att produktiviteten fördubblats eller att genomloppstider minskats med upp till 80 procent. För att lyckas krävs dock ett helhetsperspektiv där verksamheten systematiskt utvecklas utifrån ett starkt kundperspektiv. Viktigt är att alla medarbetare aktivt deltar och att en förbättringskultur skapas. Då fordras ett närvarande ledarskap som sätter förbättringsarbetet i fokus, utmanar verksamhetens processer, ser till helheten, stimulerar lärandet och själva agerar på det sätt som man önskar att övriga medarbetare ska göra.

Syfte
Deltagarna i Leanledarutbildningen kommer att få kunskaper om principer, metoder, verktyg, framgångsfaktorer och strategier för att effektivt kunna leda transformation mot Lean. Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna bedöma vilka insatser som krävs för att kunna leda ett resultatinriktat förändrings- och förbättringsarbete.

Innehåll
– Processutveckling och processledning.
– Lean – flödeseffektiv produktion av varor och tjänster. Mer värde med mindre resurser.
– Värdeflödesanalys – nuläge. Värdeskapande processer på en effektiv arbetsplats.
– Leda och driva förbättringsprojekt.
– Problemlösning med förbättringsverktyg. Metoder och hjälpmedel som ger resultat.
– Värdeflödesanalys – framtida läge. Skapa effektiva Leanflöden.
– Från tryckande till dragande system. Om utjämning, balansering, taktning, kanban och hantering av variationer.
– Leda förändring. Coacha och utveckla människor och grupper samt hantera attityder.
– Standardiserat arbete och upprättande av effektiva ledningssystem
– Transformation och ledarskap för Lean. Om att mäta, sätta mål och styra en Lean organisation

Övrig info
Leanledarutbildningen genomförs i 7 block under ett drygt halvår. Mellan blocken kommer deltagarna att arbeta med hemuppgifter i form av mindre projektuppgifter där de kunskaper som erhålles under utbildningen tillämpas.

För varje deltagare på vår Leanledarutbildning, ingår en kostnadsfri plats på vår Sponsor-utbildning. Sponsorutbildningen riktar sig till chefer och ledare i organisationer som arbetar med eller är på väg att satsa på Lean och/eller Sex Sigma. Lämpligt är att den person som är uppdragsgivare till de utbildningsprojekt som genomförs deltar i denna utbildning.

Kurstillfällen för kursstart hösten 2022
Block 1: 19-21 september (Processer och processledning)
Block 2: 20-21 oktober (Värdeflödesanalys och processutveckling del1)
Block 3: 23-25 november (Problemlösning med förbättringsverktyg)
Block 4: 12-13 december Värdeflödesanalys och processutveckling del 2)
Block 5: 15-16 februari (Effektiva flöden och processer)
lock 6: 8-10 mars (Förändringsledning med fokus på förbättringar)
Block 7: 22-23 maj (Avslut med externföreläsning, projektpresentationer och middag)

Kursplats
Tegnérgatan 40

Produktblad
Leanledarutbildning.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: LN Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som leder, samordnar och genomför verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet och Lean. Utbildningen vänder sig alla typer av organisationer.

Dokumentation
Böcker:
Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
Lära sig se av Mike Rother och John Shook
Professionell feedback av Stefan Gunnarsson

Kompendier:
Sex Sigma förbättringar av Jörgen Gustavsson

PDF på visade ppt-bilder

Produktblad
Leanledarutbildning.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm