Leanledarutbildning

89.700 kr

Ett utbildningsprogram om att skapa mer kundvärde och effektivare processer

Leanledarutbildning är ett omfattande utbildningsprogram där du får gedigna kunskaper om hur man arbetar med Lean på ett resultatorienterat och verkningsfullt sätt. Under utbildningen lär sig deltagarna de principer, metoder, verktyg och strategier som krävs för att framgångsrikt utveckla verksamheten och dess processer mot Lean. Förbättringspotentialen genom Lean är ofta mycket stor. Det är inte ovanligt att produktiviteten fördubblats eller att genomloppstider minskats med upp till 80 procent. För att lyckas krävs dock ett helhetsperspektiv där verksamheten systematiskt utvecklas utifrån ett starkt kundperspektiv. Viktigt är att alla medarbetare aktivt deltar och att en förbättringskultur skapas. Då fordras ett närvarande ledarskap som sätter förbättringsarbetet i fokus, utmanar verksamhetens processer, ser till helheten, stimulerar lärandet och själva agerar på det sätt som man önskar att övriga medarbetare ska göra.

Nollställ
Skriv Ert ordernummer, märkning eller referens
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Kursavgift
Kursdeltagare:
Artikelnr: LN Kategori:

Beskrivning

Syfte
Deltagarna i Leanledarutbildningen kommer att få kunskaper om principer, metoder, verktyg, framgångsfaktorer och strategier för att effektivt kunna leda transformation mot Lean. Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna bedöma vilka insatser som krävs för att kunna leda ett resultatinriktat förändrings- och förbättringsarbete.

Innehåll
– Processutveckling och processledning.
– Lean – flödeseffektiv produktion av varor och tjänster. Mer värde med mindre resurser.
– Värdeflödesanalys – nuläge. Värdeskapande processer på en effektiv arbetsplats.
– Leda och driva förbättringsprojekt.
– Problemlösning med förbättringsverktyg. Metoder och hjälpmedel som ger resultat.
– Värdeflödesanalys – framtida läge. Skapa effektiva Leanflöden.
– Från tryckande till dragande system. Om utjämning, balansering, taktning, kanban och hantering av variationer.
– Leda förändring. Coacha och utveckla människor och grupper samt hantera attityder.
– Standardiserat arbete och upprättande av effektiva ledningssystem
– Transformation och ledarskap för Lean. Om att mäta, sätta mål och styra en Lean organisation

Riktar sig till
Personer som leder, samordnar och genomför verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet och Lean. Utbildningen vänder sig alla typer av organisationer.

Dokumentation
Böcker:
Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
Lean av Lars Sörqvist
Lära sig se av Mike Rother och John Shook
Professionell feedback av Stefan Gunnarsson

Kompendier:
Processorientering och Processledning av Lennart Sandholm och Lars Sörqvist
Praktisk statistik Basic av Jörgen Gustavsson
Sex Sigma förbättringar av Jörgen Gustavsson

Papperskopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Leanledarutbildning.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Leanledarutbildningen genomförs i 7 block under ett drygt halvår. Mellan blocken kommer deltagarna att arbeta med hemuppgifter i form av mindre projektuppgifter där de kunskaper som erhålles under utbildningen tillämpas.

Blockinformation för hösten 2020.
Block 1: 21-23 september
Block 2: 15-16 oktober
Block 3: 11-13 november
Block 4: 10-11 december
Återkommer med kurstillfällen för våren 2021 under juni.

Utbildningsort

Stockholm