Leansamordnarutbildning

48.900 kr


Ett utbildningsprogram om att leda lokalt förbättrings- och processutvecklingsarbete enligt Lean

Utbildningen ger kunskap om hur man leder och samordnar verksamhetens lokala förbättringsarbete i linje med Leans principer. För att utveckla en verksamhets processer krävs att alla medarbetare aktivt arbetar med ständiga förbättringar och tillsammans strävar efter att utveckla förmåga skapa kundvärde och eliminera slöserier. Centralt är då att genomföra värdeflödesanalyser för att lägga grund för ett framtida mer värdeskapande flöde samt och öka både yttre och inre effektivitet. För att lösa problem på ett evidensbaserat sätt behövs även goda kunskaper avseende problemlösning, kunskaper som erhålls från Sex Sigma. En viktig framgångsfaktor i processutvecklingsarbetet är att det i varje organisatorisk enhet finns kompetenta Leansamordnare som leder och samordnar det lokala förbättringsarbetet. Vid mer omfattande transformationen mot Lean behövs dock även stöd från välutbildade Leanledare som behärskar alla verktyg och tekniker inom Lean. Utan lokala Leansamord-nare är det dock svårt att förankra förbättringsarbete i hela verksamheten.

Syfte
Att ge förståelse för Leans principer samt hur en verksamhet kan utvecklas mot Lean. Deltagarna ges även gedigna kunskaper om olika metoder och verktyg som används då ett effektivt förbättringsarbete ska drivas i en verksamhet.

Innehåll
• Processutveckling och processledning.
• Lean – flödeseffektiv produktion av varor och tjänster. Mer värde med mindre resurser.
• Värdeflödesanalys – nulägesanalys. Värdeskapande processer på en effektiv arbetsplats.
• Leda och driva mindre förbättringsprojekt.
• Problemlösning och rotorsaksanalys med förbättringsverktyg. Metoder och hjälpmedel som ger resultat.
• Utveckling av värdeskapande och effektiva processer utifrån Leans principer.
• Grundläggande Leanverktyg.

Produktblad
Leansamordnarutbildning.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: LNSAM Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som leder eller kommer att leda verksamhetens lokala förbättringsarbete i linje med Leans principer. Kursen riktar sig till såväl varu- som tjänsteproducerande organisationer.

Dokumentation
Böcker:
Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
Lära sig se av Mike Rother och John Shook

Kompendier:
Sex Sigma förbättringar av Lars Sörqvist

Papperskopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Leansamordnarutbildning.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och diskussioner. Deltagarna kommer även att få hemuppgifter mellan blocken.
Denna kurs hålls på Tegnergatan 40.

Blockinformation kurstart hösten 2021
Block 1: 27-29 september
Block 2: 18-19 oktober
Block 3: 15-17 november
Block 4: 9-10 december

Blockinformation kurstart våren 2022
Block 1: 28-30 mars
Block 2: 28-29 april
Block 3: 2-3 juni
Block 4: TBD

Utbildningsort

Stockholm