Leansamordnarutbildning

48.700 kr


Ett utbildningsprogram om att leda lokalt förbättrings- och processutvecklingsarbete enligt Lean

Kursen ger kunskap om hur man leder och samordnar verksamhetens lokala förbättringsarbete i linje med Leans principer samt hur man med stöd av mer erfarna Leanledare medverkar till verksamhetens totala Lean-transformation. För att lyckas med Lean krävs att alla medarbetare aktivt arbetar med ständiga förbättringar och tillsammans strävar efter att utveckla förmåga skapa kundvärde och eliminera slöserier i verksamhetens processer. Centralt är då att genomföra värdeflödesanalyser för att lägga grund för ett framtida leanflöde. En viktig framgångsfaktor i detta arbete är att det i varje organisatorisk enhet finns kompetenta Leansamordnare som leder och samordnar det lokala förbättringsarbetet. För att arbeta effektivt med transformationen mot Lean och större förändringar inom Lean behöver dessa Leansamordnare stöd från välutbildade Leanledare som behärskar alla verktyg och tekniker inom Lean. Utan lokala Leansamordnare är det dock svårt att förankra och driva Leanarbetet i hela verksamheten. Ett utbildningsprogram om att leda lokalt förbättrings- och processutvecklingsarbete enligt Lean 
Kursen ger kunskap om hur man leder och samordnar verksamhetens lokala förbättringsarbete i linje med Leans principer samt hur man med stöd av mer erfarna Leanledare medverkar till verksamhetens totala Lean-transformation. För att lyckas med Lean krävs att alla medarbetare aktivt arbetar med ständiga förbättringar och tillsammans strävar efter att utveckla förmåga skapa kundvärde och eliminera slöserier i verksamhetens processer. Centralt är då att genomföra värdeflödesanalyser för att lägga grund för ett framtida leanflöde. En viktig framgångsfaktor i detta arbete är att det i varje organisatorisk enhet finns kompetenta Leansamordnare som leder och samordnar det lokala förbättringsarbetet. För att arbeta effektivt med transformationen mot Lean och större förändringar inom Lean behöver dessa Leansamordnare stöd från välutbildade Leanledare som behärskar alla verktyg och tekniker inom Lean. Utan lokala Leansamordnare är det dock svårt att förankra och driva Leanarbetet i hela verksamheten.

Syfte
Att ge förståelse för Leans principer samt hur en verksamhet kan utvecklas mot Lean. Deltagarna ges även gedigna kunskaper om olika metoder och verktyg som används då ett effektivt förbättringsarbete ska drivas i en verksamhet.

Innehåll
• Processutveckling och processledning.
• Lean – flödeseffektiv produktion av varor och tjänster. Mer värde med mindre resurser.
• Värdeflödesanalys – nulägesanalys. Värdeskapande processer på en effektiv arbetsplats.
• Leda och driva mindre förbättringsprojekt.
• Problemlösning och rotorsaksanalys med förbättringsverktyg. Metoder och hjälpmedel som ger resultat.
• Utveckling av värdeskapande och effektiva processer utifrån Leans principer.
• Grundläggande Leanverktyg.

Produktblad
Leansamordnarutbildning.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: LNSAM Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som leder eller kommer att leda verksamhetens lokala förbättringsarbete i linje med Leans principer. Kursen riktar sig till såväl varu- som tjänsteproducerande organisationer.

Dokumentation
Böcker:
Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
Lean av Lars Sörqvist
Lära sig se av Mike Rother och John Shook

Kompendier:
Sex Sigma förbättringar av Lars Sörqvist

Papperskopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Leansamordnarutbildning.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och diskussioner. Deltagarna kommer även att få hemuppgifter mellan blocken.

Blockinformation kurstart våren 2021
Block 1: 12-14 april
Block 2: 5-7 maj
Block 3: 10-11 juni
Block 4: 30-31 augusti

Blockinformation kurstart hösten 2021
Block 1: 20-22 september
Block 2: 18-19 oktober
Block 3: 15-17 novmber
Block 4: 9-10 december

Utbildningsort

Stockholm