Medarbetarskap och kvalitetskultur

Ett utbildningsprogram som handlar om hur en stark kvalitets- och förbättringskultur kan byggas upp genom fokus på ett gott medarbetarskap och ett närvarande ledarskap.

Medarbetarnas engagemang, kompetens och arbetsglädje har en avgörande inverkan på de resultat och framgångar en verksamhet uppnår. Om man studerar framgångsrika verksamheter blir detta uppenbart. Man möter då vanligen en välutvecklad verksamhetskultur med rötterna i kvalitet och ständiga förbättringar. Detta är något som det över åren skrivits och talats mycket om. Dessvärre har mycket lite handlat om hur en sådan kultur i praktiken kan skapas i en verksamhet. Betydelsen av ett närvarande och engagerat ledarskap är uppenbar. Dock är detta inte tillräckligt. För att lyckas krävs det dessutom att alla medarbetare är delaktiga och samskapar i en verksamhetsgemensam kvalitets- och förbättringskultur. För att så ska kunna ske krävs fokus på hur ett gott medarbetarskap grundat i ständiga förbättringar utvecklas.

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

Artikelnr: MK Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge förståelse för hur en resultatfokuserad kvalitets- och förbättringskultur kan utvecklas i en verksamhet samt ge deltagarna de kunskaper som krävs för att aktivt arbeta med att bygga en sådan kultur i den egna verksamheten.

Innehåll
– Medarbetarskapets roll i ett välutvecklat kvalitets- och förbättringsarbete
– Möjligheter och positiva effekter av ett gott medarbetarskap
– Att uppnå motivation, engagemang och arbetsglädje
– Det närvarande ledarskapet
– Förbättrings- och förändringsledning
– Ansvar, befogenheter och bemyndigande
– Mål, gemensamma värderingar och tydliga rutiner – en grund för styrning
– Lojalitet, människosyn och trygghet
– Samarbete, samskapande och samverkan
– Personlig utveckling och kvalitetskompetens
– Medarbetarnas roll i förbättringsarbetet
– Så etableras ett gott medarbetarskap i organisationen

Riktar sig till
Chefer och kvalitetsprofessionella som arbetar med förbättringar och önskar stärka verksamhetens kvalitets- och förbättringskultur. Personer som arbetar med ledarskapsutveckling och olika former av utveckling av medarbetare.

Dokumentation
Böckerna
Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist,
Feedback av Stefan Gunnarsson
diverse artiklar och papperskopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Medarbetarskapochkvalitetskultur.pdf

Mer information

Antal dagar

Övrig info

Utbildningen genomförs i form av föreläsningar, diskussioner och övningar. Mellan blocken kommer även mindre projektuppgifter att genomföras i den egna verksamheten.

Blockinformation vår:
Block 1: 30-31 mars 2020
Block 2: 11-12 maj 2020
Block 3: 8-9 juni 2020

Blockinformation höst:
Block 1: 1-2 oktober
Block 2: 5-6 november
Block 3: 7-8 december