Problemlösning med förbättringsverktyg (Yellow Belt)

18.300 kr

En kurs om faktabaserat förbättringsarbete och verkningsfulla förbättringsverktyg

I denna utbildning får du god inblick i förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösningsmetodik och grundläggande förbättringsverktyg. Under kursen följer vi förbättringsarbetets naturliga steg och börjar med att lära oss att definiera ett problem och ta fram fakta som krävs för att kunna ta fram en bra lösning. Därefter går vi vidare och fördjupar oss i hur man genomför rotorsaksanalyser och fasstställer verkningsfulla åtgärder. Slutligen lär vi hur dessa åtgärder implementeras, säkras och följs upp. För att förbättringsarbetet ska lyckas i samtliga steg behövs kunskaper om effektiva metoder och hjälpmedel. Utbildningen ger även Yellow Belt-kompetens i enlighet med Sex Sigma.

Nollställ
Skriv Ert ordernummer, märkning eller referens
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Kursdeltagare:
Artikelnr: PFV Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge kunskaper om effektiva metoder och hjälpmedel som används i ett resultatinriktat förbättringsarbete. Deltagarna ska efter genomförd utbildning självständigt kunna driva enklare förbättringsprojekt och under mentorskap av en Black Belt även kunna hantera mer komplicerad problemlösning.

Innehåll
– Introduktion till kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling
– Ekonomisk potential, kvalitetsbristkostnader och kundrelaterade förbättringsmöjligheter
– Sex Sigma och Lean – bakgrund och innebörd
– Förbättringsarbetets organisation – roller och ansvar
– Ledarskap för ständiga förbättringar
– Att identifiera förbättringsmöjligheter och välja strategiskt viktiga förbättringsprojet
– Planera och leda mindre förbättringsprojekt
– Definiera och avgränsa förbättringsprojekt
– Ta fram business case och förstå kundernas behov
– Kartlägga och förstå bakomliggande processer
– Identifiera kritiska faktorer, ta fram en mätplan och genomföra mätningar
– Rotorsaksanalys genom orsaksnedbrytning
– Att identifiera, välja och validera lösningar
– Genomföra åtgärder och leda den förändring som uppstår
– Följa upp, säkra och rapportera resultat

Riktar sig till
Personer i olika funktioner som deltar eller ska delta i systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete.

Dokumentation
Boken Ständiga Förbättringar av Lars Sörqvist, kompendiet Sex Sigma förbättringar samt Pdf kopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Problemlosningmedforbattringsverktyg.pdf

Mer information

Kursstart

, ,

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner.

Denna utbildning och kursen Statistisk processanalys ger Green Belt-kompetens.

Utbildningsort

Stockholm