Processimulering (Leanspel)

5.800 kr

En kurs om att uppleva effekterna av att skapa värde med mindre resurser

Kursen ger en introduktion till vad Lean innebär, hur Lean påverkar det sätt på vilken en verksamhet drivs samt ger förståelse för konceptets stora potential. Du lär dig Leans filosofi och arbetssätt samt får uppleva effekterna av att tillämpa Lean i en process genom en simulering i form av ett Leanspel.

Nollställ
Artikelnr: LS Kategori:

Beskrivning

Syfte
Kursen ger en introduktion till och en överblick över vad Lean innebär och vilken potential konceptet har. Introduktionen syftar till att ge dig möjlighet att uppleva potentialen med lean genom att genomföra en processimulering, leanspel.

Innehåll
• Introduktion och översikt av lean och dess principer
• Varför Lean produktion har så stor potential
• Att se helheten
• Värdeskapande arbete och slöserier
• Leanfilosofi och -principer
• Leanspel som konkretiserar principerna

Riktar sig till
Kursen riktar sig till alla personer inom varu- eller
tjänsteproducerade verksamhet som vill få förståelse för
vad Lean innebär samt genom en praktisk simulering
uppleva den stora potential som finns i att utveckla ett
flöde enligt Leans principer.

Dokumentation
Papperskopior på visade ppt bilder

Produktblad
Processimulering.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

1

Övrig info

Kursen leds av konsulter från Sandholm Associates och genomförs med föreläsningar, Leanspel och diskussioner.

Utbildningsort

Stockholm