Processimulering (Leanspel)

6.300 kr


En kurs om att uppleva effekterna av att skapa värde med mindre resurser

Kursen ger en introduktion till vad Lean innebär, hur Lean påverkar det sätt på vilken en verksamhet drivs samt ger förståelse för konceptets stora potential. Du lär dig Leans filosofi och arbetssätt samt får uppleva effekterna av att tillämpa Lean i en process genom en simulering i form av ett Leanspel.

Syfte
Kursen ger en introduktion till och en överblick över vad Lean innebär och vilken potential konceptet har. Introduktionen syftar till att ge dig möjlighet att uppleva potentialen med Lean genom att genomföra en processimulering, Leanspel.

Innehåll
• Introduktion och översikt av lean och dess principer
• Varför Lean produktion har så stor potential
• Att se helheten
• Värdeskapande arbete och slöserier
• Leanfilosofi och -principer
• Leanspel som konkretiserar principerna

Övrig info
Spelet leds av konsulter från Sandholm Associates och genomförs även med föreläsningar och diskussioner.

Kursplats
Tegnérgatan 40

Produktblad
Processimulering.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totalt:
Artikelnr: LS Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Kursen riktar sig till alla personer inom varu- eller
tjänsteproducerade verksamhet som vill få förståelse för
vad Lean innebär samt genom en praktisk simulering
uppleva den stora potential som finns i att utveckla ett
flöde enligt Leans principer.

Dokumentation
PDF visade ppt bilder

Produktblad
Processimulering.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm