Processledning och processutveckling

18.300 kr

En kurs om att identifiera, utveckla och styra verksamhetens processer

Allt arbete i en organisation bedrivs i processer. För alla processer gäller att de ska vara ändamålsenliga och värdeskapande. Alla processer måste även styras på ett sätt som leder fram till goda resultat. För att så ska kunna ske krävs ett systematiskt processutvecklingsarbete där verksamhetens processer ständigt analyseras, förbättras och transformeras med sikte på nya mer effektiva flöden. Centralt i processabetet är dessutom att verksamhetens processer måste ledas. För detta krävs tydliga roller och ansvar.

Nollställ
Skriv Ert ordernummer, märkning eller referens
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Product total
Options total
Grand total
Kursdeltagare:
Artikelnr: POL Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge kunskaper om hur man kan arbeta framgångsrikt med att utveckla och leda en verksamhets processer så att det levererade kundvärdet ökar samtidigt som den nödvändiga resursåtgången minskar. Avsikten med denna kurs är att ge en överblick och helhetsbild av hur man kan arbeta systematiskt med processutveckling och leda verksamheten via dess processer.

Innehåll
– Kundorienterad verksamhetsutveckling med fokus på resultat
– Processbegreppet och processorientering
– Identifiera, avgränsa och kartlägga processer
– Processanalys
– Introduktion till Lean och flödesutveckling
– Transformation av processer
– Förbättring och utveckling av processer
– Problemlösning med Sex Sigma och DMAIC
– Innovation och nytänkande i processen
– Processers ändamålsenlighet och styrning
– Lednings- och produktionssystem
– Processledning
– Roller och ansvar i processen
– Genomförande av simulering av flödestransformation genom Leanspel

Riktar sig till
Personer som arbetar eller kommer att arbeta med att utveckla och/eller leda verksamhetens processer så som processutvecklare, processägare, förbättringscoacher, verksamhetsutvecklare eller motsvarande.

Dokumentation
Kompendiet Processorientering och processkartläggning. samt papperskopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Processledningochprocessutveckling.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. I kursen ingår även en simuleringsövning i form av genomförande av ett Leanspel.

Utbildningsort

Stockholm