Värdeflödes- och processanalys

23.500 kr

En kurs om att analysera och utveckla effektiva och kundfokuserade processflöden

Utifrån principerna i Lean produktion lär kursen ut hur man kan genomföra förbättringar utifrån ett kundperspektiv genom att lära sig värdeflödesanalys, skilja på värdeskapande och icke värdeskapande tid och resurser. Kartläggning och förbättring av processers och produktfamiljers värdeflöden är centralt inom Lean. Nuvarande tillstånd i en process studeras med avseende på exempelvis genomloppstider, omställningstider och flödeseffektivitet. Potentialen för förbättringar brukar ofta vara mycket stor. Centralt är att dela upp tid och resurser i en värdeskapande och en icke värdeskapande del. Genom att eliminera det som inte är värdeskapande frigörs tid och resurser för offensiva satsningar. I denna kurs lär du dig dessutom grunderna för hur ett Lean flöde utvecklas genom balansering, taktning, partistorlek och ställstidsreduktion.

Nollställ
Skriv Ert ordernummer, märkning eller referens
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Product total
Options total
Grand total
Kursdeltagare:
Artikelnr: VFA Kategori:

Beskrivning

Syfte
Deltagare ska efter kursen kunna genomföra värdeflödesanalyser, skilja på värdeskapande och icke värdeskapande, balansera flöden samt kunna arbeta systematiskt för att förverkliga ett bättre framtida tillstånd för att skapa mervärde för kund.

Innehåll
– Kartläggning av produkt- och kundorderflöden – nuvarande tillstånd
– Att skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande arbete
– Åtta former av slöseri
– Hur ska vi åstadkomma ett leanflöde?
– Balansering av flöden
– Införande av takttid
– Dragande- och tryckande system
– Ställtidsreduktion
– Hantera variationer
– Resurseffektivitet och flödeseffektivitet
– Minskad partistorlek och enstycksflöde

Riktar sig till
Kursen riktar sig till personer inom all typer av verksamhetersom vill lära hur man utvecklar flödeseffektiva processer som skapar värde för kunden.

Dokumentation
Böcker:
Lean av Lars Sörqvist
Lära sig se av Mike Rother och John Shook
Papperskopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Vardeflodesanalys.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Blockinformation:

Block 1: 20-21 april 2020
Block 2: 4-5 juni 2020

Utbildningsort

Stockholm