Sammanställning över kurser och kursplats

Utbildning på Tegnérgatan kan hållas online samtidigt om önskemål finns. Dock ej för Leanutbildningarna, de i rött nedan.

Kvalitetschefskursen, 20 dagar — Online och Tegnérgatan 40 

Kvalitetsrevision, 3 dagar — 2 dagar online + 1 dag Tegnérgatan 40

Förändringsledning med fokus på förbättring, 3 dagar — Tegnérgatan 40

Kvalitetsbristkostnader, slöserier och värdeskapande effekt, 3 dagar — 2 dagar online + 1 dag Tegnérgatan 40

Leverantörskvalitet, 2 dagar — Online

Resultatinriktat hållbarhetsarbete, 2 dagar — Online

Sponsorutbildning för Sex Sigma och Lean, 1 dag — Online

Verksamhetsutveckling och kvalitet, 3 dagar — Tegnérgatan 40

Black Belt kurs, 20 + 2 dagar — Online och Tegnérgatan 40 (läs mer om kursupplägg i produktbladet)

Black Belt Workshop, 2 dagar — Tegnérgatan 40

Green Belt, 6 dagar — 3 dagar online + 3 dagar Tegnérgatan 40

Hypotestest och Regression, 7 dagar — Online och Tegnérgatan 40 (läs mer om kursupplägg i produktbladet)

Mätsystemanalys, 1 dag — Online

Praktisk statistik och dataanalys, 14 dagar — Online och Tegnérgatan 40 (läs mer om kursupplägg i produktbladet)

Problemlösning med förbättringsverktyg (Yellow Belt), 3 dagar — Tegnérgatan 40

Effektiva flöden och processer, 3 dagar  — Tegnérgatan 40

Leanledarutbildning, 19 dagar — Online och Tegnérgatan 40 (läs mer om kursupplägg i produktbladet)

Leansamordnarutbildning, 10 dagar — Online och Tegnérgatan 40 (läs mer om kursupplägg i produktbladet)

Processimulering (Leanspel), 1 dag — Tegnérgatan 40

Processledning och processutveckling, 3 dagar  — Tegnérgatan 40

Värdeflödesanalys och processutveckling, 2 + 2 dagar — Tegnérgatan 40