Tomas Helling

Tomas Helling är knuten till Sandholm Associates AB som seniorkonsult.

Tomas har sin bakgrund från energi- och fordonsindustrin. Sedan 2012 är han verksam som konsult med fokus på kvalitet, lean, strategirealisering och verksamhetsutveckling. I både anställningar och konsultuppdrag har Tomas jobbat för att stärka organisationers kundnöjdhet och inre effektivitet. Utveckling och realisering av organisationernas uppdrag och strategi har varit utgångspunkten i de uppdrag som Tomas har engagerats i.

Kunskapsområden som Tomas behärskar är bland andra processutveckling med Lean och Six Sigma som metodik och filosofi, Design for Six Sigma, internkommunikation, ändringsledning, ledarskapsutveckling och de flesta metoder och verktyg som är ändamålsenliga inom dessa områden.

Tomas har kombinerat teori och verklighetens utmaningar i samtliga uppdrag. Exempel på uppdrag är processägare för kontinuerliga produkt- och produktionsändringar, processutveckling inom produktutveckling för världens största biltillverkare, leantransformation av europeisk betongkoncern, utveckling/effektivisering av högskoleadministration samt åtskilliga uppdrag som utbildare och inspiratör för organisationer som strävar mot högre prestationsnivåer inom kundnöjdhet, medarbetartillfredsställelse och inre effektivitet.

Tomas har i tillägg ena benet i verksamhet och det andra i system- och IT-utveckling. Tyngdpunkten ligger dock i effektiviteten i verksamhetens processer. ”Om du digitaliserar en ineffektiv process kommer du att cementera ineffektiviteten. Om du skapar tids- och resurseffektiva flöden, kommer automatiseringen öka dina chanser att vinna”. Det är Tomas utgångspunkt i sina uppdrag.

Helling är även vägledare i standarder enligt ISO 9001/14001, IATS 16949. Därtill är han erfaren som utvärderingsledare enligt kriterier för operationell excellens enligt SIQ´s, EFQM´s och MBNQA´s ramverk för analys av organisationers prestationsförmåga. Inom detta område har han delat med sig genom böcker, skrifter och åtskilliga kunskapsseminarier.

Som konsult och utbildare har Tomas bedrivit utbildning och ledningsseminarier i ett stort antal företag och organisationer både i Sverige och internationellt.

Tomas är även certifierad ändringsledare och ledningscoach, vilket är en grundförutsättning i de flesta ändringsprogram.