Uppstart av höstens leanledarutbildning

Nu har våra nya leanleadarna genomfört sitt första utbildningsblock. Efter två dagar med Lars Sörqvist som föreläsare fick de göra Leanspel för att bedriva förbättringsarbete. Gick alldeles lysande, från förlust till vinst, från ett tryckande system till ett dragande och ett balanserat flöde. Bra jobbat!