Konferenser

Sandholm Associates anordnar emellanåt olika konferenser och seminarier inom området kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Exempelvis har KTH-konferensen med fokus på framgångsrikt förbättringsarbete anordnats 8 gånger sedan starten år 1996 med som mest över 500 deltagare och många kända talare från hela världen. Mindre och mer specifikt inriktade seminarier ges dessutom regelbundet där fokus ofta ligger på aktuella frågor, spännande nyheter och sådant vi bedömer vara av stor vikt.

När vi ordnar konferenser kommer dessa att delges och presenteras på denna sida. Just nu ligger huvudfokus på den globala konferensen Excellence Summit 2018.