Öppna utbildningar

Våra utbildningar om kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling, delar vi  in i tre områden, utifrån vår kompetenstriangel:

I två år har vi utbildat online via Zoom. Utifrån våra erfarenheter och återkoppling från våra kursdeltagare har vi omarbetat många av våra utbildningar. Numera genomförs flertalet som ”blended learning”. Vi kombinerar digitalt och fysiskt lärande för att uppnå bästa effekt. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv strävar vi även att hjälpa våra kunder att minimera onödigt resande och har därför som huvudregel att välja den digitala undervisningsformen där denna är bättre eller lika bra som den fysiska. Läs mer här om våra tankar och lärdomar om värdeskapande onlineutbildning

Nedan finner du våra samtliga kurser sorterade enligt kompetensområdena. Priserna som anges är exklusive moms.

Filters Sort
Ledning, strategi och säkring
En kurs om att leda förändringar med avsikt att förbättra en verksamhet
Kommande tillfällen:
2024-11-20
,
2025-05-12
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
En utbildning som ger kunskap om hur maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) påverkar utvecklingen mot en mer framgångsrik verksamhet
Kommande tillfällen:
2024-10-17
,
2025-03-24
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
En utbildning med fokus på verkningsfullt kvalitetsarbete i kommunal och regional verksamhet
Kommande tillfällen:
2024-10-01
,
2025-03-04
Antal kursdagar:
6
Kursplats:
Första modulen hålls online via Zoom, de övriga modulerna på Tegnergatan 40
En utbildning som ger professionella kunskaper i och förmåga att leda kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling
Kommande tillfällen:
2024-10-21
Antal kursdagar:
22
Kursplats:
Fyra block genomförs på Tegnérgatan 40 och tre block online via Zoom
Värdeskapande kvalitetsrevision med fokus på ständiga förbättringar
Kommande tillfällen:
2024-10-08
,
2025-03-06
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Två första dagarna Online via Zoom, sista dagen på Tegnérgatan 40
En kurs om hur värdeskapande och nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet, säkra leveranser och stora besparingar
Kommande tillfällen:
2024-10-03
,
2025-03-13
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
Hur man som chef leder och utvecklar förbättringsarbete
Kommande tillfällen:
2024-11-19
,
2025-05-20
Antal kursdagar:
1
Kursplats:
Online via Zoom
Ett utbildningsprogram som ger professionella kunskaper i leverantörsutveckling och förmåga att bygga värdeskapande leverantörsrelationer
Kommande tillfällen:
2024-10-03
Antal kursdagar:
16
Kursplats:
I våra kurslokaler på Tegnergatan 40 i Stockholm och online i realtid via Zoom.
En kurs om hur man framgångsrikt arbetar med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling i en organisation
Kommande tillfällen:
2024-05-29
,
2024-12-02
,
2025-05-26
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm

Filters Sort
Processutveckling
En fördjupningskurs om att skapa effektiva flöden och processer
Kommande tillfällen:
2024-09-04
,
2025-02-05
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Tegnérgatan 40
En kurs om att identifiera, processorientera och styra verksamhetens processer
Kommande tillfällen:
2024-09-23
,
2025-03-04
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
Ett utbildningsprogram om att skapa mer kundvärde med mindre resurser genom att utveckla verksamhetens processer mot Lean.
Kommande tillfällen:
2024-09-23
,
2025-03-04
Antal kursdagar:
12
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
En kurs om att analysera och utveckla effektiva och kundfokuserade processflöden
Kommande tillfällen:
2024-10-24
,
2025-04-10
Antal kursdagar:
4
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm

Filters Sort
Problemlösning
Ger dig användbara kunskaper i förbättringsarbete, problemlösning och processutveckling
Kommande tillfällen:
2024-09-11
,
2025-02-17
Antal kursdagar:
10
Kursplats:
Online via Zoom samt på Tegnérgatan 40, Stockholm
Ta bort osäkerheten i mätdata, öka datakvaliteten och förstå din process bättre
Kommande tillfällen:
2024-11-11
,
2025-05-05
Antal kursdagar:
1
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
Ett utbildningsprogram om lönsamma och effektiva förbättringsmetoder
Kommande tillfällen:
2024-10-14
,
2025-03-26
Antal kursdagar:
22
Kursplats:
Fem block genomförs på Tegnérgatan 40 i Stockholm och tre block online via Zoom
En fördjupande workshop för Black Belts
Kommande tillfällen:
2024-11-18
,
2025-05-15
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
An education program about Six Sigma methods and tools that gives results
Kommande tillfällen:
2024-09-13
Antal kursdagar:
6
Kursplats:
Online via Zoom
Ger dig kunskaper att genomföra förbättringsprojekt
Kommande tillfällen:
2024-09-16
,
2024-11-06
,
2025-02-17
Antal kursdagar:
6
Kursplats:
Dag 1 hålls online och dag 2-3 hålls på Tegnergatan 40. Detta gäller för båda blocken.
A training course about systematic improvement methodology and basic problem-solving tools
Kommande tillfällen:
2024-09-13
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Online via Zoom
En kurs om faktabaserat förbättringsarbete och verkningsfulla förbättringsverktyg
Kommande tillfällen:
2024-09-16
,
2024-11-06
,
2025-02-17
,
2025-04-07
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Tegnérgatan 40 i Stockholm
An education program on making better decisions based on facts
Kommande tillfällen:
2024-10-16
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Online via Zoom
En kurs om hur man går från tro till vetande med statistiska metoder
Kommande tillfällen:
2024-10-01
,
2024-11-19
,
2025-03-11
,
2025-05-12
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Dag 1 online via Zoom, dag 2-3 Tegnergatan 40 i Stockholm
Ett utbildningsprogram som ger kunskap och förmåga att använda maskin inlärningsalgoritmer och -metoder för att förbättra och utveckla en verksamhet
Kommande tillfällen:
2024-10-04
Antal kursdagar:
18
Kursplats:
Fyra block online via Zoom och tre på Tegnérgatan i Stockholm
Ett utbildningsprogram om dataanalys och bättre beslutsfattande med statistiska metoder
Kommande tillfällen:
2024-11-14
Antal kursdagar:
14
Kursplats:
Fyra block genomförs på Tegnérgatan 40 i Stockholm och tre block online via Zoom

Om du inte hittar den utbildning du söker, är osäker på vilken utbildning som passar dig bäst eller har andra frågor får du gärna ta kontakt med oss för diskussion och rådgivning.