Öppna utbildningar

Öppna utbildningar är de utbildningar som vi löpande ger i våra egna utbildningslokaler på Tegnérgatan 40 i centrala Stockholm. Vi erbjuder ett 30-tal olika utbildningar. Aktuella datum och mer information om kurserna finner du under respektive kurs längre ned.

Under nästan 1,5 år har vi utbildat online via Zoom, men nu när Covid-19 situationen har förbättrats och FHM tagit tillbaka sina restriktioner har vi börjat viss del återgått till att hålla utbildningar på Tegnérgatan. Från våra erfarenheter att bedriva onlineutbildning omarbetat alla våra utbildningar där många numera genomförs i ett så kallat ”blended learning” där vi på ett noga genomtänkt sätt kombinerar digitalt och fysiskt lärande för att uppnå bästa effekt. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv strävar vi även att hjälpa våra kunder att minimera onödigt resande och har därför som huvudregel att välja den digitala undervisningsformen där denna är bättre eller lika bra som den fysiska. Läs mer här om våra tankar och lärdomar om värdeskapande onlineutbildning

Sandholm Associates utbildningar om kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling kan delas in i de tre kompetensområden Ledning, strategi och säkring, Processutveckling (Lean) samt Problemlösning (Sex Sigma) utifrån vår kompetenstriangel.

Nedan finner du våra samtliga kurser sorterade enligt kompetensområdena.

Filters Sort
Ledning, strategi och säkring
En kurs om att leda förändringar med avsikt att förbättra en verksamhet
Kommande tillfällen:
2022-05-09
,
2022-10-17
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Tegnérgatan 40
En kurs om att identifiera och eliminera kvalitetsbristkostnader och slöserier
Kommande tillfällen:
Inga planerade utbildningar
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Två första dagarna Online via Zoom, sista dagen på Tegnérgatan 40
En utbildning som ger professionella kunskaper i och förmåga att leda kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling
Kommande tillfällen:
2022-10-24
Antal kursdagar:
20
Kursplats:
Sex block genomförs på Tegnérgatan 40 och tre block online via Zoom
Värdeskapande kvalitetsrevision med fokus på ständiga förbättringar
Kommande tillfällen:
2022-04-05
,
2022-10-12
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Två första dagarna Online via Zoom, sista dagen på Tegnérgatan 40
En kurs om hur nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar
Kommande tillfällen:
2022-04-28
,
2022-11-08
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Online via Zoom
En kurs om förbättringsdrivet och faktabaserat hållbarhetsarbete som ger resultat
Kommande tillfällen:
2022-02-15
,
2022-05-03
,
2022-10-12
,
2022-12-08
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Online via Zoom
Hur man som chef leder och utvecklar förbättringsarbete
Kommande tillfällen:
2022-05-10
,
2022-11-24
Antal kursdagar:
1
Kursplats:
Online via Zoom
En kurs om hur man framgångsrikt arbetar med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling i en organisation
Kommande tillfällen:
2022-03-16
,
2022-10-17
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Tegnérgatan 40

Filters Sort
Processutveckling
En fördjupningskurs om att skapa effektiva flöden och processer
Kommande tillfällen:
2022-09-05
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Tegnérgatan 40
Ett utbildningsprogram om att skapa mer kundvärde och effektivare processer
Kommande tillfällen:
2022-03-28
,
2022-09-19
Antal kursdagar:
19
Kursplats:
Tegnérgatan 40
Ett utbildningsprogram om att leda lokalt förbättrings- och processutvecklingsarbete enligt Lean
Kommande tillfällen:
2022-03-28
,
2022-09-19
Antal kursdagar:
10
Kursplats:
Tegnérgatan 40
En kurs om att identifiera, processorientera och styra verksamhetens processer
Kommande tillfällen:
2022-03-28
,
2022-09-19
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Tegnérgatan 40
En kurs om att uppleva effekterna av att skapa värde med mindre resurser
Kommande tillfällen:
2022-03-30
,
2022-09-21
Antal kursdagar:
1
Kursplats:
Tegnérgatan 40
En kurs om att analysera och utveckla effektiva och kundfokuserade processflöden
Kommande tillfällen:
2022-04-28
,
2022-10-20
Antal kursdagar:
4
Kursplats:
Tegnérgatan 40

Filters Sort
Problemlösning
En fördjupande workshop för Black Belts
Kommande tillfällen:
2022-05-17
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Tegnérgatan 40
Ett utbildningsprogram om lönsamma och effektiva förbättringsmetoder
Kommande tillfällen:
2022-03-23
,
2022-10-17
Antal kursdagar:
22
Kursplats:
Fem block genomförs på Tegnérgatan 40 och tre block online via Zoom
An education program about Six Sigma methods and tools that gives results
Kommande tillfällen:
2022-05-06
Antal kursdagar:
6
Kursplats:
The first and the three last days is online via Zoom and day two and three at Tegnérgatan 40
Ger dig kunskaper att genomföra förbättringsprojekt
Kommande tillfällen:
2022-02-14
,
2022-05-02
,
2022-09-14
,
2022-11-14
Antal kursdagar:
6
Kursplats:
Första tre dagarna hålls på Tegnérgatan 40, de andra tre online via Zoom
Att jämföra resultat, ta reda på vad som påverkar och nå säkrare beslut
Kommande tillfällen:
2022-06-09
,
2022-12-16
Antal kursdagar:
7
Kursplats:
Tre block genomförs på Tegnérgatan 40 och två online via Zoom
Ta bort osäkerheten i mätdata, öka datakvaliteten och förstå din process bättre
Kommande tillfällen:
2022-03-15
,
2022-10-25
Antal kursdagar:
1
Kursplats:
Online via Zoom
Ett utbildningsprogram om dataanalys och bättre beslutsfattande med statistiska metoder
Kommande tillfällen:
2022-05-03
,
2022-10-26
Antal kursdagar:
14
Kursplats:
Fyra block genomförs på Tegnérgatan 40 och tre block online via Zoom
A training course about systematic improvement methodology and basic problem-solving tools
Kommande tillfällen:
2022-05-06
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
The first day is online via Zoom and others are at Tegnérgatan 40
En kurs om faktabaserat förbättringsarbete och verkningsfulla förbättringsverktyg
Kommande tillfällen:
2022-02-14
,
2022-05-02
,
2022-09-14
,
2022-11-14
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Tegnérgatan 40
En kurs om hur man går från tro till vetande med statistiska metoder
Kommande tillfällen:
2022-03-22
,
2022-05-31
,
2022-10-20
,
2022-12-05
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Online via Zoom

Om du inte hittar den utbildning du söker, är osäker på vilken utbildning som passar dig bäst eller har andra frågor får du gärna ta kontakt med oss för diskussion och rådgivning.