Öppna utbildningar

Öppna utbildningar är de utbildningar som vi löpande ger i våra egna utbildningslokaler på Tegnérgatan 40 i centrala Stockholm. Vi erbjuder ett 30-tal olika utbildningar som var och en genomförs en gång på hösten och en gång på våren. Aktuella datum och mer information om kurserna finner du under respektive kurs.

Sandholm Associates utbildningar om kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling kan delas in i de tre kompetensområden Ledning, strategi och säkring, Processutveckling (Lean) samt Problemlösning (Sex Sigma) utifrån vår kompetenstriangel.

Gemensamt för alla utbildningar är att deltagarna erhåller en gedigen kunskapsbas genom att teori varvas med praktiska erfarenheter. Vår avsikt är att ge kunskaper som kan användas direkt i den egna verksamheten på ett sådant sätt att fina resultat uppnås. Alla våra öppna kurser kan även ges verksamhetsinternt på både svenska och engelska. Mer om verksamhetsinterna utbildningar finner du här

Nedan finner du våra samtliga kurser sorterade enligt kompetensområdena.

Om du inte hittar den utbildning du söker, är osäker på vilken utbildning som passar dig bäst eller har andra frågor får du gärna ta kontakt med oss för diskussion och rådgivning.

Ledning, strategi och säkring

Kvalitetschefskurs    20 dagar    Läs mer

En utbildning som ger professionella kunskaper i kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling

Introduktion till verksamhetsutveckling    3 dagar    Läs mer 

En kurs om hur man framgångsrikt arbetar med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling i en organisation

Sponsorutbildning för Sex Sigma och Lean    1 dag    Läs mer

Hur man som chef leder och utvecklar förbättringsarbete

Förbättrings och förändringsledning    3 dagar    Läs mer

En kurs om att leda förbättringsarbete och framgångsrikt driva förändringar i en organisation

Medarbetarskap och kvalitetskultur    6 dagar    Läs mer

Ett utbildningsprogram som handlar om hur en stark kvalitets- och förbättringskultur kan byggas upp genom fokus på ett gott medarbetarskap

Kvalitetsrevision    3 dagar    Läs mer

Värdeskapande kvalitetsrevision med fokus på ständiga förbättringar

Leverantörskvalitet    2 dagar    Läs mer

En kurs om hur nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar 

Processutveckling

Leanledarutbildning    20 dagar    Läs mer

Ett utbildningsprogram om att skapa mer kundvärde med mindre resurser

Leansamordnarutbildning    10 dagar    Läs mer

Ett utbildningsprogram om att leda lokalt förbättrings- och processutvecklingsarbete enligt Lean

Processledning och processutveckling    3 dagar    Läs mer

En kurs om att identifiera, utveckla och styra verksamhetens processer

Värdeflödes- och Processanalys    4 dagar    Läs mer

En kurs om att skapa värdefulla flöden genom värdeflödesanalys

Effektiva flöden och processer    3 dagar    Läs mer

En fördjupningskurs om att skapa effektiva flöden och processer

Lean produktutveckling    3 dagar    Läs mer

Effektiv och kundfokuserad produktutveckling med Lean

Problemlösning

Black Belt utbildning    22 dagar    Läs mer

Ett utbildningsprogram om lönsamma och effektiva förbättringsmetoder

Green Belt utbildning    6 dagar    Läs mer

Ger dig kunskaper att genomföra förbättringsprojekt

Problemlösning med förbättringsverktyg (Yellow Belt)  3 dagar   Läs mer

En kurs om faktabaserat förbättringsarbete och verkningsfulla förbättringsverktyg

Praktisk statistik    14 dagar    Läs mer

Ett utbildningsprogram om bättre beslutsfattande med moderna metoder   

Statistisk processanalys    3 dagar    Läs mer

En kurs om hur man går från tro till vetande med statistiska metoder

Hypotestest och regression    7 dagar    Läs mer

Att jämföra resultat, ta reda på vad som påverkar och nå säkrare beslut

Mätsystemanalys    1 dag    Läs mer

Ta bort osäkerheten i mätdata och förstå din process

Black Belt workshop    2 dagar    Läs mer

 En fördjupande workshop för Black Belts