Öppna utbildningar

Öppna utbildningar är de utbildningar som vi löpande ger i våra egna utbildningslokaler på Tegnérgatan 40 i centrala Stockholm. Vi erbjuder ett 30-tal olika utbildningar. Aktuella datum och mer information om kurserna finner du under respektive kurs längre ned.

Som följd av att klassrumsundervisning för tillfället ej är möjlig så genomför vi tillsvidare alla våra traditionella utbildningar i onlineformat.  Detta gör att du som är i behov av kompetensutveckling kan nyttja den tid som nu finns att tillgå till detta. När situationen med Coronaviruset normaliserats och klassrumsundervisning åter är möjlig så kommer dessa utbildningar dock att i stor utsträckning åter ges i våra utbildningslokaler på Tegnergatan 40 i Stockholm. Valda delar av framtidens utbildningar lär dock komma att ske i sk ”blended”-format, dvs ett upplägg där det bästa från både det fysiska mötet (IRL) och det digitala klassrummet blandas med fokus på maximalt värdeskapande för våra kursdeltagare. Utvecklingen av nästa generations pedagogik pågår just nu för fullt inom Sandholm Associates.

Sandholm Associates utbildningar om kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling kan delas in i de tre kompetensområden Ledning, strategi och säkring, Processutveckling (Lean) samt Problemlösning (Sex Sigma) utifrån vår kompetenstriangel.

Nedan finner du våra samtliga kurser sorterade enligt kompetensområdena.

Filters Sort
Ledning, strategi och säkring
Kommande tillfällen:
2021-10-25
,
2022-05-09
Antal kursdagar:
3
En kurs om att leda förändringar med avsikt att förbättra en verksamhet
Kommande tillfällen:
Inga planerade utbildningar
Antal kursdagar:
3
En kurs om att identifiera och eliminera kvalitetsbristkostnader och slöserier
Kommande tillfällen:
2021-10-11
,
2022-10-17
Antal kursdagar:
20
En utbildning som ger professionella kunskaper i och förmåga att leda kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling
Kommande tillfällen:
2021-10-18
,
2022-04-05
Antal kursdagar:
3
Värdeskapande kvalitetsrevision med fokus på ständiga förbättringar
Kommande tillfällen:
2021-11-24
,
2022-05-12
Antal kursdagar:
2
En kurs om hur nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar
Kommande tillfällen:
2021-12-01
,
2022-02-15
,
2022-05-03
Antal kursdagar:
2
En kurs om förbättringsdrivet och faktabaserat hållbarhetsarbete som ger resultat
Kommande tillfällen:
2021-11-23
,
2022-05-12
Antal kursdagar:
1
Hur man som chef leder och utvecklar förbättringsarbete
Kommande tillfällen:
2021-10-11
,
2022-03-14
Antal kursdagar:
3
En kurs om hur man framgångsrikt arbetar med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling i en organisation

Filters Sort
Processutveckling
Kommande tillfällen:
Inga planerade utbildningar
Antal kursdagar:
3
En fördjupningskurs om att skapa effektiva flöden och processer
Kommande tillfällen:
2022-03-28
Antal kursdagar:
19
Ett utbildningsprogram om att skapa mer kundvärde och effektivare processer
Kommande tillfällen:
2022-03-28
Antal kursdagar:
10
Ett utbildningsprogram om att leda lokalt förbättrings- och processutvecklingsarbete enligt Lean
Kommande tillfällen:
2022-03-28
Antal kursdagar:
3
En kurs om att identifiera, utveckla och styra verksamhetens processer
Kommande tillfällen:
2021-09-29
,
2022-03-30
Antal kursdagar:
1
En kurs om att uppleva effekterna av att skapa värde med mindre resurser
Kommande tillfällen:
2021-10-18
,
2022-04-28
Antal kursdagar:
4
En kurs om att analysera och utveckla effektiva och kundfokuserade processflöden

Filters Sort
Problemlösning
Kommande tillfällen:
2021-11-18
,
2022-05-17
Antal kursdagar:
2
En fördjupande workshop för Black Belts
Kommande tillfällen:
2021-10-20
,
2022-03-23
Antal kursdagar:
22
Ett utbildningsprogram om lönsamma och effektiva förbättringsmetoder
Kommande tillfällen:
2021-10-04
,
2021-11-15
,
2021-12-06
,
2022-02-14
,
2022-03-22
,
2022-05-02
Antal kursdagar:
6
Ger dig kunskaper att genomföra förbättringsprojekt
Kommande tillfällen:
2021-12-14
,
2022-06-08
Antal kursdagar:
7
Att jämföra resultat, ta reda på vad som påverkar och nå säkrare beslut
Kommande tillfällen:
2021-10-13
,
2022-03-16
Antal kursdagar:
1
Ta bort osäkerheten i mätdata, öka datakvaliteten och förstå din process bättre
Kommande tillfällen:
2021-10-22
,
2022-03-25
Antal kursdagar:
14
Ett utbildningsprogram om dataanalys och bättre beslutsfattande med statistiska metoder
Kommande tillfällen:
Inga planerade utbildningar
Antal kursdagar:
3
A training course about systematic improvement methodology and basic problem-solving tools
Kommande tillfällen:
2021-11-15
,
2022-02-14
,
2022-05-02
Antal kursdagar:
3
En kurs om faktabaserat förbättringsarbete och verkningsfulla förbättringsverktyg
Kommande tillfällen:
2021-10-04
,
2021-12-06
,
2022-03-22
,
2022-05-30
Antal kursdagar:
3
En kurs om hur man går från tro till vetande med statistiska metoder

Om du inte hittar den utbildning du söker, är osäker på vilken utbildning som passar dig bäst eller har andra frågor får du gärna ta kontakt med oss för diskussion och rådgivning.