Historia och bakgrund

Sandholm Associates startades av Lennart Sandholm och Olle Björklund 1971, men historien började redan 10 år innan detta. 1961 utsågs Sandholm nämligen till central kvalitetskontrollchef (dåtidens benämning för kvalitetschef) för Elektrohelios. Efter det att företaget fusionerades med Electrolux 1962 kom han att erhålla samma roll i den nya större koncernen. Under denna tid fick Sandholm möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom kvalitet genom studier i USA, där även den första grunden lade för företagets framtida globala kontakter. Här lärde han känna kvalitetspionjären Joseph Juran som kom att bli Sandholms nära vän och mentor. I och med att Hans Werthén, som förmodligen var den första svenska företagsledare vilken fullt ut förstod kvalitetsarbetets betydelse, blev vd för Electrolux lyftes företagets kvalitetsarbete till högsta nivå.

1971 valde Lennart Sandholm att lämna karriären inom Electrolux för att bli konsult. Detta var vid denna tid ett stort beslut då det inte tidigare fanns några konsulter inom kvalitetsområdet i norra Europa. Stor inverkan på detta beslut hade Joseph Juran, som bland annat lovade att komma till Sverige och hålla sina utbildningar i Sandholms regi. Något som Juran också kom att göra under många år. Bolaget startades ursprungligen under namnet Björklund & Sandholm tillsammans men tillförlitlighetsexperten Olle Björklund. Senare ändrades namnet till Sandholm Associates.

Under åren har en mängd kompetenta och erfarna medarbetare verkat inom Sandholm Associates. Av stor betydelse för företagets utveckling har Jörgen Gustavsson varit. Han blev anställd 1983 och drev senare företaget som delägare 1999-2016 tillsammans med Lars Sörqvist. Ett av Gustavssons stora bidrag till Sandholm Associates var den unika pedagogik han utvecklade inom statistikområdet. Genom tillämpad statistik som baserades på verkliga case blev statistiken praktiskt användbar och lätt att förstå.

Under 1980-talet ökade intresset för kvalitet snabbt inom industrin. En stark orsak till detta var japanernas framgångsrika kvalitetsutveckling som hade kommit att hota många västerländska företag. Detta innebar också att Sandholm Associates utvecklades. Under 1990-talet skedde en motsvarande ökning av kvalitetsintresset inom offentlig sektor samt inom många tjänsteföretag. Vårt företag var då även först med att börja utbilda i kvalitet inom dessa branscher.

Sandholm Associates blev redan från starten ett internationellt bolag. En bidragande orsak till detta var Joseph Juran och den nära relation som utvecklades till hans bolag Juran Institute. Utbildningar har över åren genomförts i mer än 45 olika länder. Sandholm Associates kom att bli det första västerländska företag som utbildade i kvalitet i Kina. Idag finns även ett dotterbolag, Sandholm Excellence Center, lokaliserat i Portugal med avsikt att tillhandahålla utbildning inom kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling i Sydeuropa.

Av stor vikt för bolagets utveckling har även varit nära vänskap och starka relationer med en mängd betydelsefulla personer inom vårt område. Förutom Joseph Juran kan framför allt Frank Gryna (USA), Blan Godfrey (USA), Noriaki Kano (Japan) och Greg Watson (USA och idag boende i Finland) nämnas.

Sedan 2005 är Lars Sörqvist, som började arbetat i företaget 1995 och blev delägare 1999, vd för Sandholm Associates. Idag leder han bolaget tillsammans med Marita Bergendahl, som är delägare sedan 2017.