Personlig integritet och datasäkerhet

Våra kunders förtroende och integritet är av största vikt för oss på Sandholm Associates. Vår verksamhet är riktad mot företag och organisationer i både privat och offentlig sektor vilket innebär att sekretess och säkerhetsfrågor övergripande styrs av avtal mellan Sandholm Associates och våra kunder. Som del i vår verksamhet hanterar vi dock personuppgifter rörande individer som deltar i våra utbildningar, seminarier och/eller konferenser eller berörs av konsulttjänster, utredningar eller studier som vi genomför åt våra kunder. Som följd av detta har vi därför uppdaterat våra rutiner och arbetssätt gällande hantering av personuppgifter utifrån den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som den 25 maj 2018 ersätter den svenska Personaluppgiftslagen (PUL).

 

Vilka uppgifter lagrar Sandholm Associates AB?

I vårt kundregister finns endast uppgifter relaterade till företag, organisationer och individer som själva anmält sig på våra utbildningar, seminarier och/eller eller konferenser eller som medverkat i konsultprojekt, utredningar och/eller studier som beställts av våra kunder. De uppgifter vi lagrat är främst sådana uppgifter som krävs för att offerera uppdrag, kalla deltagarna till beställda aktiviteter och fakturera de aktiviteter som de deltagit i. I dessa sammanhang lagrar vi uppgifter om beställande företag/organisation, företagsadress, deltagarnas namn, individens telefonnummer på företaget, individens mailadress på företaget samt uppgifter om kundens önskemål och bokade aktiviteter. Följaktligen hanterar vi inte individers privata uppgifter.

I samband med konsultprojekt, utredningar och/eller studier hanterar vi emellanåt information som berör individers arbete, prestation och/eller synpunkter om arbetet och arbetsgivaren. De uppgifter vi hanterar bestäms utifrån kundens/uppdragsgivarens önskemål gällande det aktuella uppdraget. All sådan information hanteras konfidentiellt under arbete och i linje med kundens önskemål. I många fall skrivs specifika sekretessavtal utifrån kundens juridiska krav och önskemål. Efter genomfört uppdrag raderas sådan information som har spårbarhet till enskilda individer.

 

I vilka sammanhang hanterar vi personuppgifter?

Sandholm Associates AB hanterar personuppgifter i samband med:

 • Bokning av kurser
 • Kurslistor/deltagarlistor vid utbildningars genomförande
 • Diplomering av deltagare efter fullgjorda utbildningar
 • Fakturering och ekonomisk redovisning
 • Utskick av information så som:
  • Offerter och anbud
  • Bokningsbekräftelser
  • Kallelser till kurser
  • Inbjudan till kurser/seminarier/konferenser
  • Nyhetsbrev
  • Löpande kompetensuppgradering till tidigare kursdeltagare
 • Arbetsuppgifter och utbildningsprojekt genomförda i deltagarnas organisationer

 

Hur hanterar vi kundernas information och data?

Vi hanterar alltid kundernas information och data konfidentiellt och med största sekretess. Ingen information utlämnas utan kundens medgivande eller önskemål. Rent tekniskt använder vi modern It-teknologi med brandväggar och virusskydd för att skydda mot intrång av olika slag.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Den information som vi erhållit från våra kunder delas endast med de konsulter och den personal som berörs av det aktuella ärendet, men lämnas aldrig vidare till tredje part med undantag för sådan information som Sandholm Associates AB måste utlämna utifrån svensk eller europeisk lagstiftning så uppgifter relevanta vid redovisning, bokslut, momsbetalning och deklaration.

Vi säljer eller förmedlar aldrig information vidare till andra externa organisationer utifrån marknadsförings-, reklam- och/eller försäljningsändamål.

 

Vilka är dina rättigheter?

 • Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du är välkommen att kontakta oss på sandholm@sandholm.se, så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

 

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Vi är oerhört tacksamma om du underrättar oss om felaktigheter och/eller ändringar via sandholm@sandholm.se. Har du bokat utbildning efter 2018-03-01 kan du logga in på ”Mina sidor” för att se dina uppgifter och göra ändringar själv.

 

 • Rätt till radering

Du har rätt att när som helst begära radering av alla dina personuppgifter hos Sandholm Associates AB med undantag av när du deltar i en pågående utbildning, har en pågående order, har en skuld till oss eller har deltagit i en aktivitet där personuppgifter krävs utifrån ett bokförings- och redovisningsperspektiv.

 

 • Rätt till begränsning

Du har rätt att begära begränsning av den information som du erhåller som tidigare deltagare vid våra kurser och seminarier. Det kan t ex vara att du ej önskar nyhetsbrev. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post på sandholm@sandholm.se och delge dina önskemål.

 

Vart vänder jag mig om jag har några frågor?

Du är alltid välkommen att vända dig till företagets VD Lars Sörqvist (registeransvarig) eller till vårt personuppgiftsombud Marita Bergendahl. Du når oss enklast via sandholm@sandholm.se

 

Är det något du saknar?

Hör gärna av dig då vi vill lära och utveckla genom ständig förbättring…