Kvalitetschefs Nätverk

Nätverk för er som har gått Kvalitetschefskursen hos oss på Sandholm Associates.

Det är många tidigare deltagare från Kvalitetschefskursen som har frågat oss om vi kan bilda ett nätverk.  Ett nätverk där man kan få inspiration och energi, nya insikter och kunskaper samt dela erfarenheter med andra som har liknande utmaningar. Så det har vi gjort nu!  🙂

Första träffen hade vi den 30-31 augusti. Vi var ett 20-tal kvalitetschefer som hade samlats för att få nätverka, dela erfarenheter och låta oss inspireras. Temat för höstens träff var Förbättring av förbättringsarbetet vilket innebar att fokus kom att ligga på att dela erfarenheter och lärdomar avseende hur ett verkningsfullt förbättringsarbete kan utvecklas och ständigt förbättras. Som inspiration hade vi bjudit in två spännande gästföreläsare. David Dreven från Swedish Match som berättade hur han genom framgångsrikt förbättringsarbete lyckats skapa ett starkt förbättringsengagemang i hela företaget. Vi lyssnade även på Peter Alvarsson som ansvarar för global utrullning av Lean inom AstraZeneca. Han delgav oss många av sina erfarenheter från framgångsrik implementering av förbättringsarbete. Läs mer om träffen på Lars blogg.

Nästa träff är planerad till 30-31 januari så boka in dessa datum!   🙂

Gå gärna in på LinkedIn och ansök om att gå med i vår grupp Sandholms Kvalitetschefer som är ett forum där vi kan dela idéer, tankar och reflektioner med varandra genom att ni kommentera och skapar inlägg samt få mer information om träffen som var i höst och vår nästa träff i januari.

Kort om tanken med nätverket:

Tillsammans skapar vi en arena för erfarenhetsutbyte mellan er som tidigare deltagit i Sandholms kvalitetschefskurs. Vi tar del av nyheter, diskuterar utmaningar och delar goda exempel på kvalitets- och förbättringsarbete. Genom att ingå i detta nätverk träffar vi likasinnade från olika verksamheter som tillsammans har en omfattande kunskap och erfarenhet inom vårt område.  

Initialt är vår avsikt att arrangera två träffar per år. Vi kommer att genomföra dessa i slutet av januari och i slutet av augusti. Även om vår önskan är att alla, som vill vara med i Sandholms nätverk för kvalitetschefer, deltar vid varje nätverksträff är vi väl medvetna om att detta i praktiken inte är möjligt. Det är därför möjligt att delta vid de sammankomster som passar.

Anmälan

I formuläret nedan kan du anmäla dig till träffen i januari. Priset för dessa dagar inklusive middag är 4900 kr exklusive moms.

Välkommen hem till Sandholm Associates!


Anmälan