Kvalitetschefs Nätverk

Vi avser att starta ett nätverk för er som har gått Kvalitetschefskursen hos oss på Sandholm Associates.

Det är nämligen många tidigare deltagare från Kvalitetschefskursen som har frågat oss om vi kan bilda ett nätverk.  Ett nätverk där man kan få inspiration och energi, nya insikter och kunskaper samt dela erfarenheter med andra som har liknande utmaningar.

Vi har följande idé kring nätverket:

Tillsammans skapar vi en arena för erfarenhetsutbyte mellan er som tidigare deltagit i Sandholms kvalitetschefskurs. Vi tar del av nyheter, diskuterar utmaningar och delar goda exempel på kvalitets- och förbättringsarbete. Genom att ingå i detta nätverk träffar vi likasinnade från olika verksamheter som tillsammans har en omfattande kunskap och erfarenhet inom vårt område.  

Initialt är vår avsikt att arrangera två träffar per år. Vi kommer att genomföra dessa i slutet av januari och i slutet av augusti. Den första träffen är planerad till den 29-30 augusti 2019, med start klockan 10.00 på torsdagen och avslut vid 15.00 på fredagen. På torsdagskvällen intager vi en gemensam middag i våra lokaler där vi avnjuter maten från ”vår” kock Pernilla.

Även om vår önskan är att alla, som vill vara med i Sandholms nätverk för kvalitetschefer, deltar vid varje nätverksträff är vi väl medvetna om att detta i praktiken inte är möjligt. Det är därför möjligt att delta vid de sammankomster som passar.

Vi har själva en mängd tankar avseende tänkbara programpunkter för den första träffen, men skulle gärna vilja samskapa upplägget tillsammans med er. Innan vi fastställer det slutliga programmet så hoppas vi därför att ni delger oss tankar och idéer på områden som ni upplever som viktiga att fokusera på. Tacksam för feedback om detta från er. Maila oss gärna via sandholm@sandholm.se eller meddela oss via intresseanmälan nedan. Det definitiva programmet kommer sedan att sändas ut under maj.

I formuläret nedan kan du anmäla dig eller bara göra en intresseanmälan. Intresseanmälan är inte bindande utan syftar till att få en uppfattning gällande intresset för nätverksträffar i stort. Om du har önskemål kring vad vi ska fokusera på vid träffen i augusti så dela gärna dessa i kommentarsfältet.

Priset för dessa dagar inklusive middag är 4900 kr.


AnmälanIntresse