Kvalitetschefs Nätverk

Nätverk för våra kursdeltagare som gått Kvalitetschefskursen hos oss på Sandholm Associates.

Det är många tidigare deltagare från Kvalitetschefskursen som har frågat oss om vi kan bilda ett nätverk.  Ett nätverk där man kan få inspiration och energi, nya insikter och kunskaper samt dela erfarenheter med andra som har liknande utmaningar.

Nu är agendan fastställd inför vinterns nätverksträff för våra Kvalitetschefskursdeltagare. Vi fick en hel del bra idéer från er i samband med förra träffen och har försökt väva ihop detta i ett spännande program.

Temat för vinterns träff, som genomförs 30-31 januari 2020, är Från ledningssystemsförvaltare till offensiv verksamhetsutvecklare, vilket innebär att vi kommer att fokusera på utvecklingen av kvalitetschefens roll och arbetsuppgifter. Idag är det fortfarande många kvalitetschefer som har som primära roll att underhålla och förvalta ett ISO-certifierat ledningssystem för kvalitet. Något som är långt ifrån det kvalitetsarbete som beskrivs i vår branschs excellencemodeller och som kan observeras i de verksamheter som nått världsklass. Följaktligen är det av största vikt att verka för en utveckling av kvalitetschefens roll och arbete.

För att få inspiration har vi bjudit in Linda Myhrman från MTR som kommer att berätta om deras kvalitetsutveckling och den starka kvalitetskultur som skapats i deras verksamhet. Ett arbete som resulterat i nöjda kunder, vunna anbud och att MTR erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet både 2014 och 2018.

Under nätverksträffen kommer vi att fokusera på hur ett mer kund- och förbättringsinriktat kvalitetsarbetet bör utformas samt hur arbetet med att utveckla dagens kvalitetsarbete i denna riktning kan ske. Vi kommer att arbeta mycket med kvalitetschefens roll i den moderna kvalitetsorganisationen. Vi kommer både att diskutera hur arbete struktur kan utformas samt hur en kvalitetskultur kan skapas.

Programmet är upplagt så att det även finns rikligt med tid för diskussion och nätverkande. Givetvis kommer även vi själva att vara delaktiga. På kvällen den 30 januari kommer vi att ha en gemensam middag och fokusera på social samvaro.

Priset för detta är 4900 kr (exkl. moms) och då ingår luncher, fika och middag

Välkommen åter till oss på Sandholm Associates!

PS. Tag gärna med din egen rollbeskrivning och/eller annan information du vill dela angående kvalitetschefens roll och arbetsuppgifter.

Program:

Torsdag 30 januari

10.00-11.30     Introduktion

Hänt i kvalitetsvärlden – Lars Sörqvist delar sina senaste erfarenheter från både Sverige och omvärlden

11.30 – 13.00  Lunch med nätverkande

13.00 – 14.30  Kvalitetschefen – från ledningssystemsförvaltare till offensiv verksamhetsutvecklare – Lars Sörqvist

14.30 – 15.00  Fika med nätverkande

15.00 – 18.00  Gruppdiskussion, deltagarnas egna presentationer och nätverkande avseende kvalitetschefens roll

18.00               Middag

Fredag 31 januari

08.00-09.00    Reflektioner från gårdagen

09.00-11.30     Så lyckades MTR! – Linda Myrhman, MTR

11.30-12.45     Lunch med nätverkande

12.30-14.00     Workshop i grupp utifrån Lindas presentation

14.30-14.15     Fika med nätverkande

14.15-15.00     Avslutning med reflektioner samt förslag på teman till nästa träff

Anmälan

I formuläret nedan kan du anmäla dig till träffen i januari. Priset för dessa dagar inklusive middag är 4900 kr (exkl. moms)

Välkommen hem till Sandholm Associates!

Anmälan sker till sandholm@sandholm.se

Bilder från vår förra träff i augusti