Kvalitetschefs Nätverk

Nu startar vi upp ett nätverk för er som har gått Kvalitetschefskursen hos oss på Sandholm Associates.

Det är många tidigare deltagare från Kvalitetschefskursen som har frågat oss om vi kan bilda ett nätverk.  Ett nätverk där man kan få inspiration och energi, nya insikter och kunskaper samt dela erfarenheter med andra som har liknande utmaningar.

Vi har följande idé kring nätverket:

Tillsammans skapar vi en arena för erfarenhetsutbyte mellan er som tidigare deltagit i Sandholms kvalitetschefskurs. Vi tar del av nyheter, diskuterar utmaningar och delar goda exempel på kvalitets- och förbättringsarbete. Genom att ingå i detta nätverk träffar vi likasinnade från olika verksamheter som tillsammans har en omfattande kunskap och erfarenhet inom vårt område.  

Initialt är vår avsikt att arrangera två träffar per år. Vi kommer att genomföra dessa i slutet av januari och i slutet av augusti. Även om vår önskan är att alla, som vill vara med i Sandholms nätverk för kvalitetschefer, deltar vid varje nätverksträff är vi väl medvetna om att detta i praktiken inte är möjligt. Det är därför möjligt att delta vid de sammankomster som passar.

Temat för höstens träff

Höstens träff, som genomförs 29–30 augusti, har temat Förbättring av förbättringsarbetet vilket innebär att fokus kommer att ligga på att dela erfarenheter och lärdomar avseende hur ett verkningsfullt förbättringsarbete kan utvecklas och ständigt förbättras. Som inspiration har vi bjudit in två spännande gästföreläsare. David Dreven från Swedish Match kommer att berätta hur han genom framgångsrikt förbättringsarbete lyckats skapa ett starkt förbättringsengagemang i hela företaget. Läs gärna mer om David och hans senaste förbättringsarbete, som sparar flera hundratusen kronor om dagen åt hans företag, i januarinumret av Potential.

Vi kommer dessutom att få lyssna på Peter Alvarsson som ansvarar för global utrullning av Lean inom AstraZeneca. Han kommer att delge oss många av sina erfarenheter från framgångsrik implementering av förbättringsarbete. I anknytning till båda dessa seminarium kommer vi att genomföra workshops där vi kommer att fokusera på vad vi kan lära och ta med oss hem. Hoppas även att ni tar med er många av era egna utmaningar, erfarenheter och funderingar till dessa diskussioner.

Programmet är förövrigt upplagt så att det finns rikligt med tid för diskussion och nätverkande. Givetvis kommer även våra egna att vara delaktiga i programmet. Lars Sörqvist kommer att dela sina senaste erfarenheter avseende framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete. Marita Bergendahl kommer att tala om hur förbättring och förändring samspelar. På kvällen den 29 augusti kommer vi att ha en gemensam middag i våra lokaler där vi avnjuter maten från ”vår” kock Pernilla och fokuserar på social samvaro.

Välkommen hem till Sandholm Associates!

Anmälan

I formuläret nedan kan du anmäla dig. Priset för dessa dagar inklusive middag är 4900 kr exklusive moms.


Anmälan

LinkedIn – Sandholms Kvalitetschefer

Gå gärna in på LinkedIn och sök upp vår grupp Sandholms Kvalitetschefer som är ett forum där vi kan dela idéer, tankar och reflektioner med varandra genom att ni kommentera och skapar inlägg samt få mer information om vår träff i höst.