Om Sandholm

Sandholm Associates startades redan 1971 av Lennart Sandholm i nära samverkan med den amerikanska kvalitetspionjären Joseph Juran. Företaget blev därigenom det första utbildnings- och konsultföretaget med inriktning mot kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling i Europa. Sedan dess har Sandholm Associates haft en ledande ställning på denna marknad och erbjuder idag ett stort antal öppna utbildningar i egna utbildningslokaler på Tegnérgatan 40 i Stockholm, verksamhetsinterna utbildningar och seminarier samt konsultstöd, rådgivning och mentorstöd.

Under årens lopp har uppdrag utförts såväl i Sverige som utomlands. Uppdrag har lokalt genomförts i över 45 länder på nästan alla kontinenter. I Sandholm Associates utbildningar har personer från mer än 100 länder deltagit. Bland uppdragsgivarna finns både industriföretag och tjänsteorganisationer. Såväl den privata sektorn som den offentliga är representerade. Sedan 1981 bedriver Sandholm Associates även verksamhet i Kina. Genom företagets globala nätverk kan utbildningar sättas upp och konsultstöd ges på många olika lokala språk. Sedan 2017 drivs även dotterbolaget Sandholm Excellence Center i Portugal.

Sandholm Associates har ända sedan starten varit starkt engagerat i utvecklingen av kvalitetsprofessionen och den metodik som tillämpas inom denna. Redan 1976 startade Lennart Sandholm enheten för kvalitetsteknik vid nuvarande Linköpings Universitet. Sedan 80-talet har först Lennart Sandholm och sedan företagets nuvarande VD Lars Sörqvist lett forskning och utbildning i ämnet kvalitet vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Sandholm har verkat och Sörqvist är idag President för International Academy for Quality (IAQ), dvs den FN-anknutna organisation som samordnar kvalitetsarbetet utifrån ett globalt perspektiv. Företagets företrädare har över åren dessutom skrivit en stor mängd böcker, vetenskapliga artiklar, populärartiklar samt hållit föredrag på konferenser på de flesta kontinenter och agerat rådgivare till regeringar i flera länder.

Idag drivs Sandholm Associates av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl. Båda arbetar som utbildare och konsulter.

Lars Sorqvist_stor
 Lars Sörqvist Marita Bergendahl
 VD och partner Partner

Kännetecknande för Sandholm Associates är att företagets konsulter genom stark interaktion med kundens företrädare verkar för att bygga upp en hållbar och gedigen förmåga att arbeta med kvalitet och förbättringar i kundens verksamhet. Framgång handlar om att företagets kunder ska uppnå fina och bestående resultat inom viktiga verksamhetsområden. De koncept, metoder och verktyg som Sandholm Associates arbetar med och lär ut är medel i detta sammanhang. Avgörande för att lyckas är att agera utifrån ett helhetsperspektiv där strategi, struktur och kultur samtidigt utvecklas. Företagets konsulter arbetar därför i stor utsträckning i nära samverkan med kundernas ledningsgrupper.

Idag arbetar Sandholm Associates med de flesta förekommande koncept och metoder inom kvalitets- och förbättringsområdet. Företaget är den ledande samarbetspartnern gällande bl a Sex Sigma och Lean. Härigenom kan företagets konsulter ständigt verka för att hjälpa kunden att finna den kombination av metoder och verktyg som passar bäst för den enskilda verksamheten.

Se gärna en kortare film där vi presenterar vår verksamhet och vårt sätt att arbeta

(Extern länk till youtube.com som öppnas i nytt fönster)