Inspirationsseminarier

Traditionellt Glöggseminarium – denna gång online

Medvetenheten om att verksamheter hela tiden behöver utvecklas och förbättras är vanligen god. De flesta människor inser att det som är bra idag per automatik inte kommer att vara bra i framtiden. Särskilt då vi lever i en värld där allt går fortare och fortare.

Trots detta går förbättringsarbete ofta trögt i många verksamheter och de fina resultaten uteblir. Det finns flera orsaker till detta, men en mycket avgörande sådan är att kunskapen om hur man framgångsrikt kan arbeta med förbättringar ofta är låg. Genom att förlita sig på sunt förnuft kommer man inte långt i allt mer komplexa verksamheter. Behovet av att utveckla förbättringskunskapen i verksamheten är därför stort. En utmaning är att förståelsen för vad denna kunskap egentligen innebär och finns att lära, i många fall är låg.

I detta seminarium kommer vi att reda ut begreppen och ge en bild av vad förbättringskunskap innebär samt tydliggöra vad man behöver kunna för att lyckas i förbättringsarbetet. Vi kommer att diskutera denna kunskaps traditionella utveckling, berätta hur framgångsrika verksamheter hanterar detta område, redogöra för vad forskningen säger samt ge en bild av hur denna kunskap håller på att förändras inför framtiden.

Som följd av Covid-19-situationen har vi detta år valt att genomföra vårt traditionella Glöggseminarium i form av ett online webinar som sker via Zoom den 10 december 15.30-16.30. Webinariet är kostnadsfritt och du anmäler dig här. Länk för inloggning kommer att sändas ut till de anmälda dagen innan webinariet.

I slutet av seminariet kommer vi även att dra vinnarna till vår Julklappstävling. Delta i tävlingen genom att kort skriva vad du tror krävs för att lyckas med förbättringsarbete (skriv under kommentar i anmälan). Första pris är vår Yellow Belt kurs “Problemlösning med förbättringsverktyg“. Andra och tredje pris är boken Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist. Anmälan sker på samma länk som till seminariet ovan.