Inspirationsseminarier

Välkommen till kostnadsfria seminarier om kvalitets- och förbättringsarbete.

Nu är det snart dags för vårens seminarier som vi på Sandholm Associates brukar hålla för att inspirera i kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete.

Vårens seminarier kommer att hållas på  följande orter: Umeå, Örebro, Västerås, Linköping, Jönköping, Lund, Göteborg och Stockholm

I höstas hade vi förmånen att möta upp nästan 400 kvalitetsprofessionella. Till våren hoppas vi på att få möta upp minst lika många som tycker att kvalitet är viktigt, dvs möta upp kundernas krav och förväntningar genom att bli bättre och bättre på att göra rätt saker  rätt sätt.

Vårens seminarier kommer att handla om ”Stora omvärldsförändringar ställer krav på god förbättringsförmåga” och ”Värdeskapande förbättrings- och förändringsledning”. I vårt tycke två viktiga ämnen för framtiden som vi dela våra tankar, erfarenheter och idéer kring.

Seminariet är cirka två timmar långt. Under seminariet finns även tillfälle att träffa oss och diskutera. 

1. Stora omvärldsförändringar ställer krav på god förbättringsförmåga!

Behovet av att arbeta strategiskt och målinriktat med förbättringar är idag större än någonsin. Omvärlden förändras allt snabbare. För att hänga med ställs stora krav på en verksamhets förbättringsförmåga. I detta seminarium kommer vi att göra en djupdykning i ett antal av de omvärldsförändringar som pågår. Vi diskuterar hur krav från kunder och huvudmän måste kunna hanteras och hur en accelererande global kvalitetskonkurrens ställer helt nya krav på våra verksamheter. Vi belyser hur kvalitetsutvecklingen inom välfärdssektorn snabbt behöver ges högsta prioritet. Vi ger också en inblick i hur teknikutveckling och digitalisering behöver drivas utifrån ett förbättringsperspektiv om man ska uppnå önskade resultat.

2. Värdeskapande förbättrings- och förändringsledning

För att åstadkomma hållbara framgångar behöver
verksamhetens ha god förmåga att arbeta med förbättringar. Här krävs inte minst systematik, metodik och kompetens. Dessutom krävs ett tydligt ledarskap som är grundat i förbättringsarbetet. Viktigt är också att kunna
hantera alla de förändringar som uppstår som resultat av de åtgärder som ett framgångsrikt förbättringsarbete genererar. I detta seminarium diskuterar vi hur förbättrings- och förändringsledning behöver samspela för att förbättringsarbetet ska lyckas. Vi kommer även att beskriva hur man kan bygga upp ett verkningsfullt förbättringsarbete i organisationen.

 

Stockholm 29 jan kl. 17-19   Sandholm Associates, Tegnérgatan 40

Umeå 4 feb kl. 15-17             Umeå Folkets Hus, Vasaplan

Örebro 4 feb kl. 9-11             Conventum, Olof Palmes Torg 1

Lund 6 feb kl. 15-17              Hotel Lundia, Knut Den Stores Torg 2

Göteborg 7 feb kl. 9-11         Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan 20

Jönköping 10 feb kl. 15-17   BW Plus John Bauer Hotel, Södra Strandgatan 15

Linköping 11 feb kl. 9-11      Scandic Linköping City, Gamla Tanneforsvägen 51

Västerås 12 feb kl. 15-17      BW Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10

Stockholm 12 feb kl. 9-11    Sandholm Associates, Tegnérgatan 40

För no-show debiteras 500 kr. Avanmälan kan göras senast 2 dagar innan via email till oss sandholm@sandholm.se.

Vill du titta på seminarierna vi höll i höstas kan du se dem här på vår Youtube kanal.