Inspirationsseminarier

Välkommen till kostnadsfria seminarier på 8 orter

Du och dina kollegor är mycket välkomna till en serie kostnadsfria introduktionsseminarier om kvalitet, ständiga förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling på 8 orter under augusti och september 2018. Här får ni kunskaper och inspiration att använda i er verksamhet. Vi bjuder på en hel del tips, metodkunskaper och erfarenheter inom två aktuella områden. Du får också tillfälle att träffa oss och diskutera. Seminarierna vänder sig till dig som sitter i en organisations verkställande ledning eller till dig som arbetar med kvalitet, förbättringsarbete eller verksamhetsutveckling.

 

  1. Förbättringsarbetets sju dödssynder

Långt ifrån alla förbättringar som initieras och drivs i företag och organisationer blir framgångsrika och leder till önskade resultat. Skälen till att så är fallet varierar, men efter snart 50 år av utbildning i och handledning av systematiskt förbättringsarbete har det inom Sandholm Associates utkristalliserats en ganska tydlig bild baserad på ett fåtal dominerande orsaker. I detta seminarium kommer vi att redogöra för hur framgångsrika förbättringsprojekt bör bedrivas samt vanliga fallgropar i förbättringsarbetet och saker man bör undvika att göra om förbättringsaktiviteter ska lyckas.

 

  1. Att utveckla kultur och medarbetarskap för ständiga förbättringar

Det har sedan länge talats mycket om ledarskapets betydelse för att en verksamhet ska nå framgång med kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Det räcker dock inte med ett gott ledarskap då ett sådant kräver ett engagerat och välutvecklat medarbetarskap för fina resultat ska uppnås. Medarbetarskap handlar mycket om att utveckla en organisationskultur grundad i ansvarstagande, samverkan och ständiga förbättringar. Detta seminarium kommer att fokusera på vad ett gott medarbetarskap innebär samt hur ett sådant kan utvecklas i en verksamhet.

Ladda ner informationsblad Sandholm inspirationsseminarier

 

Malmö                       21 augusti kl. 13-16 (Park Inn by Radisson, Sjömansgatan 2)

Luleå                         27 augusti kl. 9-12 (Quality Hotel Luleå, Storgatan 17)

Norrköping               28 augusti kl. 9-12 (Renströmmen Konferens, Drottninggatan 1)

Kalmar                      29 augusti kl. 9-12 (Best Western Plus Kalmarsund, Fiskaregatan 5) //INSTÄLLT!

Stockholm                29 augusti kl. 9-12 (Sandholm Associates, Tegnérgatan 40) //FULLBOKAT!

Västerås                   30 augusti kl. 9-12 (Scandic Hotel Västerås, Pilgatan 33)

Stockholm                31 augusti kl. 9-12 (Sandholm Associates, Tegnérgatan 40)

Östersund                 3 september kl. 13-16 (Östersunds Sjukhus, Kyrkgatan 16)

Göteborg                  10 september kl. 9-12 (Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan 20)

 

Anmälan

Vid utebliven närvaro debiteras 500 kr. Avanmälan görs senast 2 dagar innan till sandholm@sandholm.se.