Inspirationsseminarier

Vi håller två olika inspirationsseminarier i vår – “Häng med på AI-tåget!” och “Effektiva leverantörsrelationer, nya förutsättningar kräver en ny strategi”

Häng med på AI-tåget!” 

Det senaste året har det talats om artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) i de flesta sammanhang. Teknikutvecklingen har pågått under många år, men på senare tid har det börjat ske stora genombrott som även fått människor utanför teknikutvecklingens inre krets att inse att smart teknik inte är science fiction utan något som händer här och nu. Ett stort steg i allmänhetens ökade förståelse var lanseringen av Chat GPT i november 2022, något som fick många att häpna över hur kraftfull tekniken kommit att bli. Och detta är bara början. Teknikutvecklingen är exponentiell, vilket innebär att den kontinuerligt accelererar.  En konsekvens av detta är att organisationer och individer som inte vill riskera att bli totalt akterseglade omgående bör hoppa på AI-tåget och börja lära.

En vanlig missuppfattning kring AI och ML är att detta kräver extrema investeringar och avancerade experter. Så är inte alls fallet. Med rätt kunskap kan man ganska enkelt skapa nya banbrytande tillämpningar utan investeringar. Mycket av det som krävs i form av mjukvaror finns kostnadsfritt på nätet. Utmaningen handlar nästan uteslutande om ditt eget lärande och vilja att hänga med.

Detta inspirationsseminarium syftar till att öka förståelsen för hur AI och ML håller på att revolutionera kvalitets- och förbättringsarbetet samt hur man på ett enkelt och snabbt sätt kan komma igång med denna utveckling i den egna organisationen.

Seminariet hålls av David Dreven.

Datum och tider: 

  • 26 mars – kl. 08.30-09.30
  • 24 april – kl. 08.30-09.30
  • 5 september – kl. 08.30-09.30

Anmäl dig seminariet HÄR

Effektiva leverantörsrelationer, nya förutsättningar kräver en ny strategi”

På kort tid har spelplanen för köpande och säljande organisationer förändrats. Historiskt har många verksamheter befunnits sig i en situation där urvalsramen av möjliga leverantörer ständigt ökat. Globalisering, ökad öppenhet och internationell industrialisering bidrog starkt till dig. Detta möjliggjorde framväxten kortsiktiga och egoistiska beteenden där leverantörer spelats ut emot varandra med avsikt att sänka inköpspriset. Trots att denna form av relationer utifrån ett långsiktigt och holistiskt perspektiv är oerhört ineffektiva, kan de generera snabba vinster som uppmuntras i kvartalsekonomins tecken.

Idag är dock situationen annorlunda och dåliga leverantörsrelationer kan sluta i katastrof. Klimatrelaterade, geopolitiska och finansiella utmaningar har resulterat i att allt fler verksamheter fokuserar på mer närliggande leverantörer, vilket resulterat i att konkurrensen om de goda leverantörerna snabbt ökat. Utan goda leverantörsrelationer riskerar en verksamhet att stå utan viktiga insatsvaror eller inköpt kompetens. Världen rör sig allt mer från en marknad dominerad av köpare till en marknad dominerad av säljare. Att i detta läge bibehålla gamla och i grunden felaktiga inköpsstrategier kan i värsta fall riskera en verksamhets totala existens. Särskilt då leverantörsberoendet idag ofta är mycket stort. Det är t ex inte ovanligt att så mycket som 50 till 70 procent av det totala förädlingsvärdet kommer från leverantörsleden samtidigt som inköpen ofta delvis består av komplexa produkter och unik kompetens.

I dag är det därför oerhört kritiskt att lämna de gamla prisfokuserade inköpsstrategierna och fokusera på samverkan, partnerskap, lojalitet samt gemensam effektivisering och kostnadsreducering. För att lyckas ställs dock tuffa krav på kunskap på både strategisk och operativ nivå i organisationen. I detta inspirationsseminarium kommer vi att berätta mer om den utveckling som nu sker och dela våra erfarenheter om hur ett effektivt och värdeskapande arbetssätt kan etableras där fokus ligger på ömsesidig förbättring, lönsamhet och kostnadsreducering i nära samverkan med kritiska leverantörer.

Vi vänder oss främst till dig som jobbar med eller intresserad av leverantörskvalitet (SQA/SQM), inköp och supply chain, men även inom strategisk planering och företagsledning är en ökad kunskap om effektiva leverantörsrelationer av stort värde.

Seminariet hålls av Lars Sörqvist som är vd för Sandholm Associates, president för International Academy for Quality och tidigare professor i kvalitet vid Shanghai University i Kina samt Jon Fangel som är utbildare och konsult hos Sandholm Associates och har lång erfarenhet från mångårig anställning inom Scania med ansvar för försäljning och inköp.

Återstående Datum och tider: 

7 maj,  09.00-10.00

Anmäl dig till seminariet HÄR