Inspirationsseminarier

Nu är höstens inspirationsseminarier genomförda på följande orter i vårt vackra land: Västerås, Luleå, Malmö, Sundsvall, Karlstad, Gävle, Göteborg, Norrköping och Stockholm. Sammanlagt har vi mött upp nästan 400 kvalitetsprofessionella som är intresserade av systematiskt förbättringarbete. Verkligen kul att så många tycker att förbättringsarbete är viktigt och att flera har stannat kvar för att fråga och diskutera. Temat för höstens inspirationsseminarier var  ”Så etablerar du en verkningsfull förbättringsprocess” och ”Lyft kvalitets- och förbättringskompetensen i din verksamhet”. Med tanke på vad som händer i vår omvärld är Excellence inte längre en framgångsfaktor utan en överlevnadsfaktor. Kvalitet är att möta upp kundernas krav och förväntningar och det kan vi bara göra genom att vi blir bättre och bättre på att göra rätt saker  rätt sätt.

Vårens seminarier kommer att genomföras i slutet av januari och i början av februari 2020.

Läs mer nedan om vad seminarierna handlade om eller titta på dem här på vår Youtube kanal.

Så etablerar du en verkningsfull förbättringsprocess

Framgångsrikt förbättringsarbete kräver systematik. Bland annat är det viktigt att förbättringsarbetet organiseras utifrån tydliga roller och enhetliga rutiner. Det är också viktigt att se till att rätt metodik för problemlösning, processutveckling och innovation finns på plats. Att etablera och ständigt utveckla en gemensam förbättringsprocess är avgörande för att lyckas. Vi belyste vad en sådan process innefattar och vad som krävs för att nå framgång.

Lyft kvalitets- och förbättringskompetensen i din verksamhet

Det krävs gedigna kunskaper om hur man arbetar systematiskt med kundorienterade förbättringar för att detta arbete ska få genomslag och ge ordentliga resultat i verksamheten. Det är viktigt att de här kunskaperna finns på olika nivåer genom hela verksamheten. Då kan förbättringsarbetet få den bredd och kraft som behövs. Vi gav en inblick i detta kunskapsområde och berättade hur man kan lyfta både sin egen och organisationens förbättringskompetens och förmåga till ständiga förbättringar.