Inspirationsseminarier

Välkommen till vårens kostnadsfria inspirationsseminarium!

Du och dina kollegor är mycket varmt välkomna att delta i vårt kostnadsfria inspirationsseminarium om kvalitet, ständiga förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling under februari 2021. Som följd av Covid-19 kommer vi även denna gång att genomföra seminariet digitalt i form av ett webinar. Här får ni inspiration och idéer att använda i er verksamhet.

Tema: Hållbart förbättringsarbete och hållbar utveckling genom ständig förbättring

Under detta seminarium kommer vi att fokusera på hur en verksamhet kan utveckla sitt förbättringsarbete och säkerställa att detta leder till goda resultat, nöjda kunder och bidrar till att uppnå en mer hållbar utveckling. Vi kommer att diskutera hur en välgrundad verkningsfull förbättringsprocess kan utvecklas men också hur en kvalitetskultur kan byggas upp i organisationen. Under seminariet kommer du även att få förståelse för hur en mer hållbar utveckling kan uppnås genom kvalitet och ständig förbättring.

Vi bjuder på tips, metodkunskaper och erfarenheter inom detta viktiga och aktuella område. Du får också tillfälle att träffa oss digitalt och diskutera. Seminarierna vänder sig till dig som sitter i en organisations verkställande ledning eller till dig som arbetar med kvalitet, hållbarhet, förbättringsarbete och/eller verksamhetsutveckling.

Seminariet genomförs vid två tillfällen och du kan välja att delta i det tillfälle som passar dig bäst. De aktuella tillfällena är 3 februari kl 15.30-17.00 samt 8 februari 08.30-10.00. Inspirationsseminarierna kommer att genomföras online via Zoom. Anmälan sker vi denna länk: https://sandholmassociates.lime-forms.se/forms/yE9jzpFhM2KJvstqJ4dq

Du får ett bekräftelsemail med Zoom länk till kurstillfället efter att du anmält dig. 

Välkommen på vårt seminarium. ✨

 

Om seminarieledaren

Lars Sörqvist är vd för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan samt professor vid Shanghai University i Kina. Vid sidan av detta är han djupt engagerad inom både svensk och internationell kvalitetsrörelse. Nyligen tillträdde hand rollen som President Elect för International Academy for Quality (IAQ) och leder därigenom den globala kvalitetsrörelsen. Lars arbetar till vardags som rådgivare, utbildare och forskare. Han har under mer än 25 års tid stöttat tusentals ledningsgrupper och kvalitetsprofessionella i företag och organisationer runt om i världen avseende kvalitetsutveckling, systematiskt förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Lars är även författare till ett antal böcker samt en stor mängd artiklar och skrifter inom detta område. Läs gärna mer om hans reflektioner om kundorienterad verksamhetsutveckling och förbättringsarbete på hans personliga blogg www.larssorqvist.com