Inspirationsseminarier

Just nu är inga inspirationsseminarer inplanerade. Under december kommer mer information om det seminarium vi kommer att på olika orter under januari och februari.

 

De inspirationsseminarier vi höll i höstas kan du läsa kort om här.

Förbättringsarbetets sju dödssynder

Långt ifrån alla förbättringar som initieras och drivs i företag och organisationer blir framgångsrika och leder till önskade resultat. Skälen till att så är fallet varierar, men efter snart 50 år av utbildning i och handledning av systematiskt förbättringsarbete har det inom Sandholm Associates utkristalliserats en ganska tydlig bild baserad på ett fåtal dominerande orsaker. I detta seminarium kommer vi att redogöra för hur framgångsrika förbättringsprojekt bör bedrivas samt vanliga fallgropar i förbättringsarbetet och saker man bör undvika att göra om förbättringsaktiviteter ska lyckas.

 Att utveckla kultur och medarbetarskap för ständiga förbättringar

Det har sedan länge talats mycket om ledarskapets betydelse för att en verksamhet ska nå framgång med kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Det räcker dock inte med ett gott ledarskap då ett sådant kräver ett engagerat och välutvecklat medarbetarskap för fina resultat ska uppnås. Medarbetarskap handlar mycket om att utveckla en organisationskultur grundad i ansvarstagande, samverkan och ständiga förbättringar. Detta seminarium kommer att fokusera på vad ett gott medarbetarskap innebär samt hur ett sådant kan utvecklas i en verksamhet.