Inspirationsseminarier

Välkommen till höstens kostnadsfria inspirationsseminarier som denna gång kommer att handla om kvalitets- och förbättringsarbete. Vi bjuder på en hel del tips, metodkunskaper och erfarenheter inom två områden som är viktiga för att lyckas:

Så etablerar du en verkningsfull förbättringsprocess

Framgångsrikt förbättringsarbete kräver systematik. Bland annat är det viktigt att förbättringsarbetet organiseras utifrån tydliga roller och enhetliga rutiner. Det är också viktigt att se till att rätt metodik för problemlösning, processutveckling och innovation finns på plats. Att etablera och ständigt utveckla en gemensam förbättringsprocess är avgörande för att lyckas. Vi belyser vad en sådan process innefattar och vad som krävs för att nå framgång.

Lyft kvalitets- och förbättringskompetensen i din verksamhet

Det krävs gedigna kunskaper om hur man arbetar systematiskt med kundorienterade förbättringar för att detta arbete ska få genomslag och ge ordentliga resultat i verksamheten. Det är viktigt att de här kunskaperna finns på olika nivåer genom hela verksamheten. Då kan förbättringsarbetet få den bredd och kraft som behövs. Vi ger en inblick i detta kunskapsområde och berättar hur man kan lyfta både sin egen och organisationens förbättringskompetens och förmåga till ständiga förbättringar.

Seminariet är cirka två timmar långt. Under seminariet finns även tillfälle att träffa oss och diskutera. Dina kollegor är förstås också välkomna.

 

   Plats         Datum      Tid                      Plats

 

Stockholm   23 aug    kl. 9-11    Sandholm Associates, Tegnérgatan 40 /FULLT!

Västerås      28 aug    kl. 9-11    Elite Stadshotellet, Stora Torget 1

Sundsvall     2 sep     kl. 9-11     First Hotel Strand, Strandgatan 10

Luleå            3 sep      kl. 9-11     Elite Stadshotellet, Storgatan 15

Karlstad        5 sep      kl. 15-17  Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11

Gävle            3 sep      kl. 9-11    Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28

Malmö          5 sep      kl. 15-17  Park Inn by Radisson, Sjömansgatan 2

Göteborg      6 sep      kl. 9-11    Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan 20

Stockholm   11 sep     kl. 17-19  Sandholm Associates, Tegnérgatan 40/FULLT!

Norrköping  16 sep     kl.15-17   Renströmmen Konferens, Drottninggatan 1

Boka Seminarium Här!