Inspirationsseminarier

Välkommen till vårens kostnadsfria inspirationsseminarium!

Du och dina kollegor är mycket varmt välkomna att delta i vårt kostnadsfria inspirationsseminarium om Värdeflödesanalys under våren 2023. Här får ni inspiration och idéer att använda i er verksamhet.

Tema: Värdeflödesanalys – med skarpa digitala verktyg för bättre och mer hållbara processer

Värdeflödesanalys, en av grundbultarna i Lean, är ett kraftfullt verktyg för att förbättra och göra processer mer hållbara eftersom det ger en heltäckande bild av en process. Analysen gör det möjligt att identifiera slöserier och brister. Genom att visualisera hela processen, från start till slut, kan man få en bättre förståelse för hur material och information flyter genom systemet.

Värdeflödesanalys kan användas för att ständigt förbättra och optimera processer. Genom att mäta och analysera resultatet av förändringar kan man ta beslut som leder till bättre och mer hållbara processer över tid.

Idag finns kraftfulla digitala verktyg, exempelvis actionkameror och programvaror, som ger bra stöd vid en värdeflödesanalys.

Under seminariet kommer vi att fokusera på moderna digitala verktyg för att göra en värdeflödesanalys och även exempel från några av Sandholms kunder inom både produktion och inom transporter.

Återstående tillfälle denna vår är: 

  • 14 juni kl. 08.30

Seminariet är ca 45 min och det kommer att finnas möjlighet för eftersnack. Anmäl dig här: https://lnkd.in/d6WMsGD 

Du får ett bekräftelsemail med Zoom länk till seminariet när du anmält dig. 

Välkommen på vårt seminarium. ✨

 

Om seminarieledarna

Seminariet leds av Jon Fangel och Nicklas Bergvall

Jon Fangel är seniorkonsult på Sandholm Associates och expert på affärsutveckling och företagsomvandling.

Jons erfarenhet av förbättringar baserat på Lean omfattar både traditionella större organisationer och mindre entreprenöriella projekt. Under sin långa karriär har han arbetat med privatägda och börsnoterade företag som Scania, Kunskapsskolan, Plagazi, Gexco och Norsk Hydro. Han är specialiserad på praktiska förändrings- och förbättringshanteringsmetod som inkluderar datainsamling, analys och visualisering. Jon Fangel har en masterexamen inom processmetallurgi som Bergsingenjör från KTH.

Nicklas Bergvall har gedigen erfarenhet som kvalitetskonsult inom främst livsmedelssektorn. Nicklas har genomfört ett antal kvalitetsrevisioner och har erfarenhet av ledningssystem, informationshantering och certifiering.

Nicklas har erfarenhet från företag som Coca-Cola och Anticimex och även från transport och bemanning. Nicklas är knuten till Sandholm Associates sedan 2022