Inspirationsseminarier

Webinariet vi höll förra veckan med temat ”Vägen till lönsamt förbättringsarbete och sänkta kvalitetsbristkostnader” var så uppskattat och efterfrågat så vi håller ett nytt nu på fredag den 26 juni kl.  09.00-10.00. Lars Sörqvist kommer att dela erfarenheter gällande förbättringsarbetets möjligheter samt redogöra för hur ett systematiskt och verkningsfullt förbättringsarbete kan upprättas i ett företag eller annan organisation. Ett välfungerande förbättringsarbete är en fantastisk investering och kan resultera i stora besparingar, sänkta kvalitetsbristkostnader och ett ökat värdeskapande för verksamhetens kunder. Anmäl dig via sandholm@sandholm.se.