Inspirationsseminarier

Nu har vi genomfört vårens inspirationsseminariumFörstå förbättringsarbetet och uppnå högre kvalitet till en lägre kostnad!” Som följd av Covid-19 höll vi det även denna gång ett online webinar. Nedan finner ni kort beskrivning av respektive seminarium och länkar till youtube om ni vill se dem

1. Fokusera på kvalitetsbristkostnader och leverera mer till en lägre kostnad!

En vanlig missuppfattning är att det är kostsamt att erbjuda och leverera hög kvalitet. Självklart krävs det i många fall lite mer för att uppnå god kvalitet då tjänster och varor produceras, men denna merkostnad överträffas vanligen med råge av de kostnader som uppstår om låg kvalitet uppstår. Genom att systematiskt identifiera och reducera en verksamhets kvalitetsbristkostnader kan följaktligen en verksamhet ofta öka kvaliteten samtidigt som kostnaderna minskar. I detta seminarium ger vi en inblick i hur en verksamhets kvalitetsbristkostnader kan identifieras och utgöra en grund för ett verkningsfullt förbättringsarbete. Seminariet leds av Lars Sörqvist

Rädda ekonomin genom att fokusera på kvalitetsbristkostnader V2021 – YouTube

2. Tvärfunktionell utveckling av verksamhetens processer är grunden framgång

En verksamhets stora utmaningar, kvalitetsbristkostnader och fantastiska förbättringsmöjligheter finns inte primärt i de lokala enheterna, utan i den gemensamma helhetens. På lokal nivå utför vanligtvis medarbetarna ett mycket bra arbete, men summan dessa lokala bidrag blir inte så bra som den hade kunnat vara som följd av att processerna brister. För att uppnå framgång måste förbättringsarbete utgå ifrån verksamhetens och dess kunder samt fokusera på hur de bakomliggande processerna fungerar och kan utvecklas. Detta seminarium diskuterar hur mer värdeskapande och effektivare processer kan uppnås genom ett systematiskt processutvecklingsarbete. Seminariet leds av Marita Bergendahl

Tvärfunktionell utveckling av verksamhetens processer – YouTube

Inspelningar från tidigare inspirationsseminarier

“Så etablerar du en verkningsfull förbättringsprocess”

“Lyft kvalitets- och förbättringskompetensen i din verksamhet”

Rädda ekonomin och öka kvaliteten genom att fokusera på kavlitetsbristkostnader