Inspirationsseminarier

Välkommen till vårens kostnadsfria inspirationsseminarium!

Du och dina kollegor är mycket varmt välkomna att delta i vårt kostnadsfria inspirationsseminarium om Förändringsledning under våren 2023. Här får ni inspiration och idéer att använda i er verksamhet.

Tema: Förändringledning med fokus på förbättringar

Under detta seminarium kommer vi att fokusera på hur viktigt det är med kompetensen förändringsledning och att det är förbättringar som leds och inte förändringar. Förändring har ingen riktning, en förändring kanske bara är en förändring, en försämring eller i bästa fall en förbättring. Att det ligger ett förbättringsarbete till grund för förändringsledningen är otroligt viktigt. Speciellt i tuffare tider då vi inte får tid, pengar eller rätten att slösa med våra medarbetare energi på att bara göra förändringar

Att lyckas med förbättringsarbete handlar i stor utsträckning om att få människor att förstå de förbättringar som görs och skapar värde för de verksamheten finns till för. Att det blir en förbättringresa på organisationsnivå och att vi hanterar den förändringsresa som uppstår på individ- och gruppnivå. Tyvärr misslyckas många projekt och förbättringsaktiviteter just genom att man underskattar eller helt missar de mellanmänskliga aspekterna. 

Vårens tillfällen är:

  • 13 februari kl. 15.00
  • 23 februari kl. 08.30
  • 8 mars kl. 15.00
  • 22 mars kl. 08.30
  • 19 april kl. 08.30

Seminariet är ca 45 min och det kommer att finnas möjlighet för eftersnack. Anmäl dig här: https://lnkd.in/d6WMsGD

Du får ett bekräftelsemail med Zoom länk till seminariet när du anmält dig. 

 

Välkommen på vårt seminarium. ✨

 

Om seminarieledaren

Marita Bergendahl är seniorkonsult och partner inom Sandholm Associates och har arbetat med förändringsledning och problemlösning i en mängd olika roller de senaste 20 åren. På senare år har hon mestadels varit verksam inom Försvarsmakten men även bedrivit utbildning och konsultation inom KTH och Stockholms Universitet. Tidigare har Bergendahl bl a varit anställd inom AGA Gas AB, Nynäs Petroelum, Mandator och Enator och haft eget konsultföretag. Hon har verkat som chef, förändringsledare, organisationsutvecklare, utbildare och rådgivare.

Bergendahl har en bakgrund som civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan men har också genomgått en 4-årig utbildning vid Gestaltakademin med inriktning på organisationspsykologi och ledarskap. Hon har varit med och grundat den svenska verksamheten inom den globala förändringsledarorganisationen ACMP och är Black Belt inom Sex Sigma. Bergendahl är certifierad förändringsledare enligt Prosci.

Marita Bergendahl har en gedigen erfarenhet av att leda förändrings- och förbättringsarbete. Hon arbetar med dessa frågor på individ, grupp och organisationsnivå samt är djupt involverad i utveckling av både ledarskap och medarbetarskap i en mängd olika företag och organisationer. Problemlösning och processutveckling i olika former är ofta en central del i många av de projekt hon lett. Bergendahl har dessutom lång erfarenhet gällande IT-strategi och IT-management med goda kunskaper gällande kravhantering, ITIL och förvaltning av stora IT-system. Hon han verkat som projektledare i många projekt med vana att leda och utveckla människor.

Bergendahl verkar både som utbildare och konsult.