Inspirationsseminarier

Välkommen till höstens kostnadsfria inspirationsseminarium med temat “AI och maskininlärning inom kvalitets- och förbättringsarbete”

Höstens inspirationsseminarium som kommer att handla om hur AI och maskininlärning kan användas inom kvalitets- och förbättringsarbete hålls av David Dreven, utbildare och seniorkonsult hos Sandholm Associates. David kommer att presentera hur nya metoder och verktyg som bygger på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kan användas för att lyfta verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete till en ny nivå.

Seminariet är utformat för att ge en förståelse kring grunderna inom maskininlärning och hur dessa verktyg kan tillämpats för att åstadkomma innovativa lösningar, nöjda kunder och en effektiv verksamhet.

Syfte
Att ge förståelse för den potential som finns då nya AI och ML verktyg integreras inom ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete samt ge kunskaper om hur ett sådant arbete kan drivas och ledas framgångsrikt.


Innehåll

  • Vad är och innebär maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) inom din organisation?
  • Vad kräver en framgångsrik integration och användning av maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) inom din organisation?
  • AI och ML verktyg inom kvalitets- och förbättringsarbete.
  • Vad kan vi lära oss från Lean och Sex Sigma?
  • Förbättringspotential av nya metoder och verktyg gällande förbättringsarbete och kvalitet.
  • Hur ska vi gå vidare?

Längd

1 ½ timme digital via Zoom

Höstens återstående datum

  • 4 oktober 08.30-10.00

Anmäl dig här: https://lnkd.in/d6WMsGD 

 

Välkommen på vårt seminarium. ✨