Inspirationsseminarier

Just nu har vi inga inspirationsseminarier på gång då vi nyligen genomfört vårens kostnadsfria seminarier på 8 orter. Det ena temat för våren var Skapa en hållbar och lönsam kvalitetskultur  och det andra temat Så utvecklas du som kvalitetsprofessionell. 

Innan sommaren kommer höstens teman och orter att annonseras här. Då är du och dina kollegor är mycket välkomna att anmäla er till nya kostnadsfria inspirationsseminarier om kvalitet, ständiga förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling. Vi bjuder på en hel del tips, metodkunskaper och erfarenheter inom två aktuella områden. Du får också tillfälle att träffa oss och diskutera. Seminarierna vänder sig till dig som sitter i en organisations verkställande ledning eller till dig som arbetar med kvalitet, förbättringsarbete eller verksamhetsutveckling.