Potential, januari 2015

Ur innehållet: Collectum om sitt förbättringsarbete, Mätningar och analyser öppnar för volymökning hos Swedbank, Örebro läns landsting: kvalitet blir ett gemensamt intresse …

Läs mer

Potential, januari 2014

Ur innehållet: Collectum om sitt förbättringsarbete, Mätningar och analyser öppnar för volymökning hos Swedbank, Örebro läns landsting: kvalitet blir ett gemensamt intresse …

Läs mer

Potential, augusti 2013

Ur innehållet: Förmågan att anpassa metoderna är nyckel till stora förbättringar hos Coor Service Management, Dragande system i hos Schneider Electric och Karolinska Universitetssjukhuset mm.

Läs mer