Kundfokus är en myt!

Kund- och medarbetarundersökningar är i många organisationer en källa till information som inte tillvaratas i tillräckligt hög utsträckning.

Läs mer