Så kan artificiell intelligens lyft och bredda kvalitetsarbetet

Med ökad digitalisering växer Artificiell Intelligens (AI) fram som en ny möjlighet att bedriva kvalitets- och förbättringsarbete. Läs mer om erfarenheter från IBM gällande vad detta innebär och hur framtidens kvalitetsarbete kan tänkas utvecklas.

Läs mer här: Länk!