Online utbildning

Sandholm Associates erbjuder även vissa utbildningar via webinar genomförda i realtid. Idag finns goda tekniska möjligheter att på detta sätt bedriva utbildning online. Som följd av Coronakrisen har vi utvecklat flera nya onlineutbildningar utifrån de behov som föreligger i den aktuella situationen. Några av våra traditionella utbildningar som vanligen bedrivs i klassrum kommer även att genomföras helt eller delvis i onlineformat om situationen fortsätter att utvecklas negativt.

Många individer och organisationer har som följd av åtgärder för att reducera smittspridning, minskad kundefterfrågan, svårigheter att bedriva produktion, stängda gränser etc blivit sysslolösa eller strandsatta i hemmet. I denna påtvingade situation finns det dock även stora möjligheter. Den tid som ofrivilligt frigjorts kan användas till att skapa nya viktiga värden för verksamheten. 

Att involvera medarbetarna i en gemensam satsning på förbättring är dessutom av största vikt i en kris som den vi idag upplever. Gemensamma mål och framåtanda kan vända individernas oro och rädsla till motivation och meningsfullhet. Kriser kan, om de hanteras väl, vändas till möjligheter som knyter samman och skapar positiv energi. Vår påtvingade fysiska frånvaro kan vändas till virtuell närvaro och samverkan. 

Att hålla utbildningar online genom webinar i realtid är relativt nytt för oss och förmodligen också för många av er. Vi har dock snabbt lärt mycket och funnit att detta sätt att lära fungerar utmärkt. På motsvarande sätt som vid klassrumsundervisning arbetar vi med föreläsningar, diskussioner, övningar i break-out-rooms samt coachning. Vi har redan genomfört flera utbildningar och dessa har fungerat över förväntan. Som plattform för onlineutbildning använder vi Zoom.

För oss på Sandholm Associates har den erfarenhet vi redan vunnit genom onlineutbildningar i realtid skapat många tankar. Vi är helt övertygade om att denna undervisningsform ger många nya spännande möjligheter samtidigt som den i framtiden kommer att utgöra ett viktigt komplement till traditionell utbildning för en mer hållbar samhällsutveckling ska uppnås. Vi känner därför att det vi nu lär och utvecklar kommer att vara av största värde även efter Coronakrisen.

Vi erbjuder onlineutbildning i realtid i form av våra öppna utbildningar (se längre ned), specifika onlineutbildningar (nedan) och verksamhetsinterna skräddarsydda upplägg. Om du är intresserad av ett verksamhetsspecifikt upplägg ber vi dig kontakta oss via sandholm@sandholm.se

Specifika onlineutbildningar

För att stötta organisationer som bromsats upp av Coronaviruset erbjuda tre olika online utbildningar med live webinar som leds av Lars Sörqvist. (Läs mer om Lars på hans blogg) Avsikten är att utveckla organisationens förbättringsförmåga samt att skapa möjlighet att gemensamt arbeta med förbättringar i virtuella grupper. Här krävs lite ny teknik samt andra sätt att samverka och leda. 

Dessa utbildningar kommer att ge kunskap om hur rätt värde skapas i verksamhetens processer och hur man säkerställer att rätt saker görs på rätt sätt i rätt tid samt hur ett systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete upprättas. Metodiken utgår ifrån Lean Sex Sigma. Mer information ur ett systematiskt förbättringsarbete kan läggas upp för att få genomslagskraft i hela organisationen finns under ”Startpaket”.

Läs även mer om de specifika onlineutbildningar vi erbjuder:

Verkningsfullt förbättringsarbete för förbättringssamordnare

Grundläggande förbättringsarbete för medarbetare och chefer

Ledningswebinar för verksamhetens ledning

Informationswebinar för befintliga kvalitets- och förbättringsprofessionella (läs mer i startpaket)

Priser

Verkningsfullt förbättringsarbete, 17 webinar à 1,5 h (5 dagar) med en halvtimmes frågor och rådgivning i samband med webinar. Pris, SEK (exl. moms) per deltagare:   

Antal                  Erbjudande       Ordinarie pris 

1 17.800 26.400
2-5 14.200 23.800
6-20 11.700 20.200
21-50 7.800 16.400
> 50  offert    

Grundläggande förbättringsarbete, 3 ggr a 1,5 h med en halvtimmes frågor och rådgivning i samband med webinar. Pris, SEK (exl. moms) per deltagare:  
Är du intresserad av denna kurs ber vi dig att meddela oss detta via sandholm@sandholm.se Vi upprättar just nu en intresselista och kommer att erbjuda specifika datum då ett tillräckligt antal deltagare finns på denna lista. 

Antal                  Erbjudande       Ordinarie pris 

1 1.495 2.295
2-5 1.295 2.095
6-20 1.095 1.795
21-50 895 1.495
> 50  offert    

Är du intresserad av denna kurs ber vi dig att meddela oss detta via sandholm@sandholm.se Vi upprättar just nu en intresselista och kommer att erbjuda specifika datum då ett tillräckligt antal deltagare finns på denna lista. 

Just nu är priset för Ledningswebinar 8.900 kr 

Våra öppna utbildningar som tills vidare ges i onlineformat

Som följd av att klassrumsundervisning för tillfället ej är möjlig så genomför/initierar vi även några av våra traditionella utbildningar i onlineformat.  Detta gör att du som är i behov av kompetensutveckling kan nyttja den tid som nu finns att tillgå till detta. När situationen med Coronaviruset normaliserats och klassrumsundervisning åter är möjlig så kommer dessa utbildningar dock att åter ges i våra utbildningslokaler på Tegnergatan 40 i Stockholm. De utbildningar som just nu är aktuella att genomföra/initiera online är följande:

Black Belt-utbildning

Vårens Black Belt-utbildning startar den 22 april. Med största sannolikhet så kommer utbildningens första kursblock att ges i onlineformat. Vi kommer därefter block för block att utvärdera möjligheterna att återgå till klassrumsformat. Denna utbildning ger dig en gedigen kunskap om hur du som förbättringsledare leder och stödjer i verksamheten pågående förbättringsprojekt. Fokus kommer nu även att ligga på hur man kan bedriva förbättringsarbete i virtuella förbättringsprojekt. För mer info och anmälan, gå in på denna länk.

Green Belt-utbildning

Vår Green Belt-utbildning med start den 13 maj kommer, om inte Coronasituationen förändras, att inledas online. I denna utbildning lär du dig att i rollen som lokal förbättringssamordnare eller verksamhetsutvecklare självständigt leda mindre förbättringsprojekt. För mer info och anmälan, gå in på denna länk.

Problemlösning med förbättringsverktyg

Om situationen i samhället inte har förändrats så kommer den kurs som genomföra 13-15 maj att ges i onlineformat. I denna utbildning får du god inblick i förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösningsmetodik och grundläggande förbättringsverktyg. För mer info och anmälan, gå in på denna länk.

Värdeflödes- och processanalys

Med stor sannolikhet kommer utbildningen Värdeflödes- och processanalys med start 20 april att inledas i onlineformat. I denna fyradagarsutbildning i två moduler lär du dig att utifrån Leans principer analysera en verksamhets befintliga processer samt att ta fram grunden för en bättre och effektivare framtida process. Om kursen genomförs online kommer den att ges med två inledande webinardagar. Därefter läggs två kortare coachningswebinarium in parallellt med att deltagarna arbetar på hemmaplan med nulägesanalys. Det avslutande blocket kommer att genomföras när klassrumsundervisning åter är möjlig. För mer info och anmälan, gå in på denna länk.

Kvalitetsrevision

Förhoppningsvis har situationen med Coronaviruset löst sig då vår tredagarsutbildning i Kvalitetsrevision genomförs 27-29 maj. Om så ej är fallet kommer den ges i ett alternativt onlineformat där vi håller en webinarbaserad första del ges under två av de i maj planerade dagarna och en klassrumsledd modul vilken schemaläggs efter sommaren. Under mellanperioden kommer deltagarna i så fall att genomföra någon form av tillämpad revision i den egna verksamheten. För mer info och anmälan, gå in på denna länk.

Statistisk Processanalys

Vår förhoppning är att vi är åter i våra klassrum när denna utbildning är planerad den 8-10 juni. Om situationen då fortfarande är kritisk kommer vi att hålla denna utbildning online. Vi kommer i så fall att arbeta med en kombination av webinar där aktuella metoder gås igenom av läraren och onlinebaserade övningar med Minitab baserade på verkliga praktikfall. En lärandeform som över åren visat sig oerhört framgångsrik i klassrumsmiljö och som vi ser samma möjligheter att använda online. För mer info och anmälan, gå in på denna länk.