Värdeskapande onlineutbildning

Som följd av COVID-19 har de flesta människor insett att digitala möten och utbildningar fungerar utmärkt om de genomförs på rätt sätt. Sandholm Associates testade att introducerade digitala utbildningar redan tidigt 2000-tal, men intresset var då lågt. När pandemin drabbade världen vintern 2020 uppstod dock plötsligt en helt ny situation. Genom vår nära koppling till KTH kunde vi snabbt lära från den mycket omfattande digitalisering som skedde inom högskolan samt från forskare som sedan tidigare utvecklat teknik och pedagogik avseende digitalt lärande. Sandholm Associates digitalisering av utbildningar gick därför både smidigt och långt bättre än de förväntningar vi själva inledningsvis hade.

Idag vet vi att samtliga våra utbildningar fungerar utmärkt att genomföra digitalt. Vissa moment blir till och med bättre då de genomförs i det digitala klassrummet, medan andra ser vi fördelar med att ge i det fysiska klassrummet. Därför har vi omarbetat alla våra utbildningar mot ett så kallat ”blended learning” där vi på ett noga genomtänkt sätt kombinerar digitalt och fysiskt lärande för att uppnå bästa effekt. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv strävar vi även att hjälpa våra kunder att minimera onödigt resande och har därför som huvudregel att välja den digitala undervisningsformen då denna är bättre eller lika bra som den fysiska.

Digitalt lärande kan ske på olika sätt. Onlinelärande handlar om att ge kurser i realtid medan e-learning innebär att deltagarna självständigt följer en förinspelad utbildning. En mycket viktig erfarenhet från digitalt lärande är att det krävs mer interaktion, reflektion och diskussion i det digitala klassrummet för att uppnå samma lärande som i det fysiska. Detta gör att våra utbildningar digitalt utgår ifrån ett onlinelärande där lärare och kursdeltagera möts i realtid. Mycket tid avsätts även för grupparbete, diskussioner och reflektion i sk ”break-out-rooms”. E-learning använder vi endast som ett komplement till utbildningar och för att genomföra korta utbildningar som syftar till att ge enkla grundkunskaper.

Pedagogiken i verkningsfull digital utbildning skiljer sig från den pedagogik som framgångsrikt används i det fysiska klassrummet. Detta är något som vi på Sandholm Associates lagt mycket tid på att utveckla. Utifrån utvärderingar och nära dialog med våra kursdeltagare har vi funnit nya sätt att arbeta, som idag fungerar mycket bra.Särskilt i våra längre kurser har vi delvis gått mot ett mer inverterat klassrum (flipped classroom) där deltagarna erhåller omfattande litteratur, artiklar och inspelade föreläsningar från vårt nätverk runt om i världen samtidigt som digitala coachningstillfällen införts mellan utbildningsblock.

Kritiskt för att uppnå goda resultat vid digital utbildning är även den tekniska plattformen som används. Precis som KTH och de flesta universitet och högskolor runt om i världen nyttjat vi Zoom vid undervisning samtidigt som Teams utgör det rum där deltagarna erhåller material och kan utbyta digital information vid längre utbildningar. Vi har utvärderat och testat en mängd olika tekniska attiraljer då vi byggt upp de studios som vi nu sänder våra utbildningar ifrån. För att kunna leverera bild och ljud av god kvalitet krävs rätt teknik. För att få ut maximalt av en digital utbildning är det viktigt att även du som ska följa en utbildning har en lämplig teknisk plattform.

Idag ges många av våra utbildningar som hybridkurser, något som innebär att de utbildningsdagar som är planerade att genomföras fysiskt även kan följas online i realtid. Vi kan alltså samtidigt ha kursdeltagare i både vårt fysiska och digitala klassrum. Deltagarna kan då se och höra varandra genom bildskärmar, mikrofoner och högtalare. Tack vare denna teknik behöver exempelvis du som råkat ut för en förkylning eller ”vabbar” hemifrån inte missa en kursdag. Detta är en utveckling som visat sig fungera bra redan idag, men som med största sannolikhet kommer att få stora genombrott i framtidens mixed reality (MR) lösningar som många talar om idag. Allt detta är något som vi på Sandholm Associates noga bevakar i vårt eget förbättringsarbete som ständigt pågår.