Värdeskapande onlineutbildning

Som följd av COVID-19 har många insett att digitala möten och utbildningar fungerar utmärkt.

Vi har omarbetat flertalet av våra utbildningar till ”blended learning”. Där vi kombinerar digitalt och fysiskt lärande för att uppnå bästa effekt. Vi väljer den digitala undervisningsformen, när denna är bättre eller lika bra, som den fysiska. Genom att reducerande resande är detta ett viktigt steg mot ökad hållbarhet.

Idag ges dessutom många av våra utbildningar som hybridkurser, dvs utbildningsdagar som genomförs i våra lokaler kan följas online i realtid. Vi kan alltså samtidigt ha kursdeltagare i både vårt fysiska och digitala klassrum. Deltagarna kan då se och höra varandra genom bildskärmar, mikrofoner och högtalare. Tack vare denna teknik behöver exempelvis du som råkat ut för en förkylning eller ”vabbar” hemifrån inte missa en kursdag.

Vi använder Zoom som plattform för våra onlineutbildningar. I våra långa kurser används Teams som det “rum” där deltagarna erhåller material och kan utbyta information.

Digitalt lärande kan ske på olika sätt

Onlinelärande handlar om att ge kurser i realtid medan e-learning innebär att deltagarna följer en förinspelad utbildning. En erfarenhet från digitalt lärande är att det krävs mer reflektion och diskussion i det digitala klassrummet, för att uppnå samma lärande som i det fysiska. Därför utgår våra utbildningar från onlinelärande, där lärare och kursdeltagera möts i realtid. Mycket tid avsätts även för grupparbete och diskussioner i ”break-out-rooms”. E-learning använder vi endast som ett komplement till utbildningar och vid korta utbildningar.

Pedagogik

I digital utbildning skiljer sig pedagogiken från den som används i det fysiska klassrummet. Detta är något som vi på Sandholm Associates lagt tid på att utveckla. Utifrån utvärderingar och nära dialog med våra kursdeltagare har vi funnit nya sätt att arbeta. I våra längre kurser har vi delvis gått mot ett mer inverterat klassrum (flipped classroom) där deltagarna erhåller litteratur, artiklar och inspelade föreläsningar samtidigt som digitala coachningstillfällen införts mellan utbildningsblock.

Teknisk plattform

Kritiskt för att uppnå goda resultat vid digital utbildning är även den tekniska plattformen som används. Precis som KTH och de flesta universitet och högskolor runt om i världen nyttjat vi Zoom vid undervisning samtidigt som Teams utgör det rum där deltagarna erhåller material och kan utbyta digital information vid längre utbildningar. För att kunna leverera bild och ljud av god kvalitet, har vi testat och utvärderat olika tekniska lösningar då vi byggt upp studios. För att kunna leverera bild och ljud av god kvalitet krävs rätt teknik. För att få ut maximalt av en digital utbildning är det viktigt att även du som ska följa en utbildning har en lämplig teknisk plattfor

Vår utveckling

Sandholm Associates testade att introducerade digitala utbildningar redan tidigt 2000-tal, men intresset var då lågt. När pandemin drabbade världen vintern 2020 uppstod dock plötsligt en helt ny situation. Genom vår nära koppling till KTH kunde vi snabbt lära från deras digitalisering samt från forskare som utvecklat teknik och pedagogik kring digitalt lärande. Sandholm Associates digitalisering av utbildningar gick därför både smidigt och långt bättre än våra egna förväntningar.