Publikationer

Sandholm Associates publicerar löpande ett antal olika trycksaker och filmer. Vår tidning Potential har sedan många år givits ut i två nummer per år. I denna tidning finns intervjuer med företrädare från framgångsrika företag och organisationer, ledande experter samt rena faktaartiklar. Emellanåt publiceras även ett elektroniskt nyhetsbrev med aktuella nyheter och händelser. Många av dessa tidningar och nyhetsbrev kan du läsa eller ladda ner här.

Flera av Sandholm Associates konsulter och utbildare är aktiva forskare och författare. Som följd av detta återfinns här även en stor mängd artiklar och böcker. Ett antal av dessa används även som kursdokumentation i en del av våra utbildningar. Många av dessa artiklar kan du botanisera bland, ladda ner och läsa här.

För att inspirera och skapa intresse för viktiga metoder och verktyg inom vårt kompetensområde producerar vi emellanåt kortare filmer som går att titta på via denna sida. Vi har av samma skäl även publicerat skrifter som beskriver grunderna i de tre kompetenskategorier som vi arbetar utifrån.

Utöver dessa publikationer har Sandholm Associates även tagit fram en mycket omfattande och skräddarsydd kursdokumentation som används exklusivt i våra utbildningar. Särskilt unik är den dokumentation och pedagogik som under många år utvecklats inom företaget för att lära ut dataanalys och praktisk statistik. Denna dokumentation utgår ifrån hundratals verkliga case hämtade från en mängd kundföretag. Denna dokumentation ingår dock endast i våra utbildningar och säljs inte separat.

Mer information om våra olika publikationer och möjlighet att ladda ner vissa av dessa finner du nedan.