Verksamhetsinterna utbildningar

Sandholm Associates konsulter genomför regelbundet interna utbildningar i olika företag och organisationer. Det kan röra sig om allt från att någon av våra öppna utbildningar genomförs internt i kundens verksamhet till att vi utvecklar och genomför skräddarsydda utbildningar utifrån kundens specifika behov. För mer information om verksamhetsinterna utbildningar ber vi dig att kontakta oss via telefon eller mail.

I många fall tillhandahåller vi omfattande utbildningsprogram till våra kunder bestående av olika utbildningar och seminarier i kombination med konsultstöd. Sådana utbildningsprogram kan t ex handla om att införa ett förbättringsprogram enligt Lean eller Sex Sigma, att bygga upp ett ledningssystem för kvalitet i en verksamhet eller att utveckla en organisations förmåga att arbeta med kvalitet i leverantörsleden. För att nå framgång krävs då ett helhetsperspektiv. Detta innebär att ledning, specialister, chefer och medarbetare utbildas utifrån ett enhetligt och genomtänkt program. Läs gärna mer om de olika delarna:

Vid större utbildningssatsningar utnyttjas ofta en kombination av interna och öppna utbildningar. För utbildningsaktiviteter där man endast avser utbilda ett fåtal personer används Sandholm Associates öppna utbildningar, medan andra mer omfattande aktiviteter som ledningsseminarium och breddutbildningar genomförs verksamhetsinternt. Då man vid senare tillfällen vill kompletteringsutbilda fler personer är detta dessutom ofta möjligt via våra öppna utbildningar.

Alla verksamhetsinterna utbildningar anpassas efter era önskemål. Kontakta oss gärna för diskussion!