Event

Sandholm Associates anordnar löpande olika former av event utöver vårt ordinarie utbildningsutbud. Regelbundet ordnar vi konferenser och seminarier. Emellanåt arrangerar vi större konferenser. Historiskt har KTH:s förbättringskonferens anordnats av KTH och Sandholm Associates åtta gånger sedan starten år 2000.

Utöver  konferenser arrangerar Sandholm Associates även löpande olika mindre och mer specifikt inriktade konferenser.

Sedan mer än 30 år har vi även regelbundet anordnat kostnadsfria inspirationsseminarier med syfte att möta våra nuvarande och potentiella kunder och delge aktuella idéer, rön och erfarenheter från kvalitetsvärlden. Avsikten är att väcka tankar och skapa inspiration gällande hur man framgångsrikt kan komma vidare i sitt arbete med kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling samt hur Sandholm Associates kan stödja i detta arbete. Dessa hålls numera online via Zoom

Mer om olika seminarier och konferenser som Sandholm Associates anordnat finner du här:

Konferenser

Kostnadsfria inspirationsseminarier

Excellence Summit