Event

Sandholm Associates anordnar löpande olika former av event utöver vårt ordinarie utbildningsutbud. Regelbundet ordnar vi konferenser och seminarier. Emellanåt arrangerar vi större konferenser. Historiskt har KTH:s förbättringskonferens anordnats av KTH och Sandholm Associates åtta gånger sedan starten år 2000.

Nyligen har vi genomfört en mycket lyckat konferens, Excellende Summit, tillsammans med SIQ och Svenska Mässan som var en ny världskonferens. Medarrangörer var både svensk och internationell kvalitetsrörelse. Just nu pågår planering av nästa Excellence Summit i september 2020.

Utöver dessa stora konferenser arrangerar Sandholm Associates även löpande olika mindre och mer specifikt inriktade konferenser.

Sedan mer än 30 år har vi även regelbundet anordnat kostnadsfria inspirationsseminarier med syfte att möta våra nuvarande och potentiella kunder och delge aktuella idéer, rön och erfarenheter från kvalitetsvärlden. Avsikten är att väcka tankar och skapa inspiration gällande hur man framgångsrikt kan komma vidare i sitt arbete med kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling samt hur Sandholm Associates kan stödja i detta arbete.

Traditionellt har vi i många år genomfört en rundtur i samband med varje terminsstart och hållit denna typ av inspirationsseminarium på en mängd olika orter runt om i Sverige. Utöver detta erbjuder vi emellanåt kostnadsfria frukost-, eftermiddags- och kvällsseminarier i våra lokaler.

Mer om olika seminarier som Sandholm Associates anordnar finner du här:

Konferenser

Kostnadsfria inspirationsseminarier

Excellence Summit