Konferenser

Ny omvärld – nya leverantörsstrategier

Covid, ofred och handelskrig har skapat en ny leverantörssituation alla organisationer måste ta ställning till. Prispress, kortsiktighet och att spela leverantörerna mot varandra har tidigare ofta varit en ekonomiskt framgångsrik strategi men kan idag i värsta fall äventyra en verksamhets existens. Vi ser allt mer en deglobalisering där verksamheter väljer leverantörer i närregionen. Klimatrelaterade utmaningar och logistikproblem har ytterligare spätt på denna utveckling. Fokus ligger på närproducerat och återindustrialisering.

En följd av detta är att tillgängliga leverantörer snabbt minskat, vilket förskjutit makten allt mer mot de säljande organisationerna. Att i ett sådant läge grunda inköpsarbete i föråldrade prispressande strategier kan leda till katastrof, något som också en del organisationer fått uppleva. Uteblivna leveranser och produktionsstopp har drabbat många.

Den 2 oktober anordnar vi en digital konferens där du får du lära dig leverantörsstrategier och får verksamhetsexempel.

  • Fokus på relationsbyggande, partnerskap och gemensamt värdeskapande.
  • Att ha lojala leverantörer med hög förbättringsförmåga är kritiskt i en värld där svängningarna och osäkerheten ökar
  • Att genom närhet och förbättringssamarbete skapa möjligheter att gemensamt effektivisera, utveckla och manövrera
  • Långsiktiga perspektiv som bygger på samverkan, gemensamma mål och vinstdelning