Konferenser

Den 10-11 september 2020 höll vi Excellence Summit online. Konferensen hade temat “Kvalitet och Hållbarhet”. Se gärna konferensen här