Sandholm Associates erbjuder öppna utbildningar i företagets egna utbildningslokaler samt verksamhetsinterna utbildningar på plats hos våra kunder. Vi erbjuder även konsultstöd där vi hjälper vi våra kunder på deras väg mot ett framgångsrikt förbättringsarbete. Vår målsättning är att med våra utbildningar och konsultstöd stötta verksamheter att hela tiden bli bättre på att möta behoven hos dem verksamheten finns till för och ständigt bli bättre och effektivisera verksamhetens flöden och processer.

Kvalitet är att göra rätt saker rätt sätt.  I en omvärld som snabbare och snabbare förändras blir det kristiskt att fokusera på de värden som är av vikt för våra kunder och hur dessa skapas effektivt i våra processer. Därför är kvalitet och förbättringsarbete av största betydelse oberoende av vilken verksamhet det handlar om eller vad den levererar. Kvalitetarbete gäller för alla vilket innebär att vi utbildat och stöttat företag och organisationer i de flesta branscher under våra dryga 50 år som ledande inom kvalitet.

Den kompetens som vi tillhandahåller kan beskrivas med vår kompetenstriangel. Den innehåller tre kompetensområden som behövs för att kvalitets- och förbättringsarbetet ska ge riktigt bra resultat: Ledning, strategi och säkring, Processutveckling (Lean) samt Problemlösning (Sex Sigma).

Diplomerad Kvalitetschef

Sandholm Associates Kvalitetschefskurs har genomförts sedan 1989 och över tiden blivit en norm för vad kvalitetschefer behöver kunna för att lyckas i sin roll. Denna kurs ger dig en gedigen kunskapsgrund inom kvalitet, systematiskt förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Under kursen möter du ett antal mycket kompetenta lärare, arbetar tillsammans med övriga deltagare samt lägger grunden för ett framtida nätverk.

Diplomerad Six Sigma Black Belt

Genom vår Black Belt-utbildning utvecklar du dig till en förbättringsledare som behärskar många av de verktyg, tekniker och metoder vilka utgör grunden för ett verkningsfullt förbättringsarbete. Som Black Belt tränas du i att leda och stödja systematiskt förbättringsarbete. Parallellt med utbildningen genomför deltagarna förbättringsprojekt i den egna verksamheten. I många fall har dessa projekt resulterat i mycket stora besparingar.

 

Diplomerad Leanledare

vår kurs Processutveckling mot Lean ger dig gedigna kunskaper om Lean samt utvecklar din förmåga att arbeta systematiskt med processutveckling och skapa effektiva flöden. Under kursen lär du dig många av de verktyg, metoder och principer som utgör grunden för Lean. Du bygger dessutom upp din förmåga att kunna leda verksamhetens utveckling mot Lean och verka för upprättandet av en engagerad och ansvarstagande kvalitets- och förbättringskultur.

Våra kunder

Under de dryga 50 år som Sandholm Associates har verkat inom Kvalitet har vi arbetat i de flesta branscher och verksamheter. Våra kunder är såväl från privata- och offentliga sektorn samt både tjänste- och varuproducerande. Läs gärna mer om några av våra kunder i artiklar som vi som har publicerat i vår kundtidning Potential

Händer på Sandholm – Inspirationsseminarier

Vårens inspirationsseminarier med titeln Förändringsledning med fokus på förbättringar kommer att handla om hur viktigt det är med förändringsledning och att det är förbättringar vi leder. Resultatet av vårt arbete måste alltid inriktas mot att vi ska skapar värde för de vi finns till för och samtidigt ta hand om de förändringar som uppstår för individerna. Det kanske är så att vi förtjänar förändringsmotstånd om vi enbart jobbar med förändringar…  Läs mer om seminariet och datum här

Låt kursen komma till er

Sandholm Associates erbjuder även utbildningar ute på plats hos kund. Vi kan genomföra standardiserade utbildningar tex Sex Sigma Yellow- och Green Belt, men även skräddarsydda utbildningar baserade på din organisations behov och önskemål. För de som behöver djupare kunskaper kan utbildningar genomförda på plats hos kund kombineras med våra ”öppna utbildningar”.

Konsultstöd

En väg till framgångsrikt arbete med kvalitet och förbättring är att ta hjälp utifrån. Därför erbjuder Sandholm Associates konsultstöd. Vi hjälper våra kunder att lära och utvecklas genom mentorskap, specialiststöd och handledning. Insatserna syftar till att utveckla organisationens förmåga att självständigt driva kvalitet och förbättringsarbetet.

Få ledningen att tända till med Ledningsseminarium

Ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete utgår ifrån organisationens högsta ledning. Deras engagemang och förmåga att driva ett väl förankrat förbättringsarbete är avgörande för vilka resultat som uppnås. Ledningens agerande har också stor betydelse för vilken kvalitetskultur som utvecklas. Ett sätt att öka ledningens intresse och förståelse för kvalitet och systematiskt förbättringsarbete, är att låta oss på Sandholm Associates genomföra ledningsseminarium.

Läs mer i vår tidning Potential

Sedan många år ger Sandholm Associates ut tidningen Potential. Den utkommer två gånger om året och innehåller bl a artiklar om framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete från våra kunder, omvärldsbevakning samt beskrivningar av metoder och verktyg. Här finner du våra Potential där vårt senaste nummer handlar om vikten av gott ledningsarbete och exempel från de skarpaste inom kvalitet och förbättringsarbete

Lär från de som lyckats

Sandholm Associates tillhandahåller kompetens inom områdena kvalitetsledning, problemlösning och processutveckling. Vi arbetar med de flesta förekommande koncept såsom Sex Sigma, Lean, ISO 9001, SIQ-modellen, EFQM-modellen, TQM, Kaizen etc. För dig som är intresserad, har vi tagit fram tre skrifter belyser dessa tre kompetens- områden samt många exempel hämtade från våra kunder. Du kan ladda ner dessa skrifter här.

Följ det senaste från vår VDs, Lars Sörqvist, blogg

Sandholm Associates vd Lars Sörqvist delar regelbundet erfarenheter och nyheter via sin blogg. Lars arbetar förutom hos Sandholm, även som docent vid Kungliga Tekniska Högskolan samt som President för den Internationella kvalitetsorganisationen, IAQ. Han ingår dessutom i styrelser i olika organisationer runt om i världen. Lars har därigenom en unik position och möjlighet att ge en inblick i vad som händer och är av betydelse. Läs Lars blogg.

I fronten sedan 1971

Sandholm Associates grundades redan 1971 av vår svenska kvalitetspionjär Lennart Sandholm. Vid bildandet av bolaget hade han stort stöd av den amerikanska kvalitetsgurun Joseph Juran. Sedan dess har vårt företag haft en tätposition när gäller kompetensutveckling och lärande inom kvalitet, både i Sverige och internationellt. Läs mer om Sandholm Associates.