Välkommen

Sandholm Associates erbjuder utbildning och konsultstöd inom kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Kvalitet och förbättringsarbete är av största betydelse oberoende av vad en verksamhet sysslar med. Ytterst handlar det om att utveckla en verksamhets processer, ledarskap och kultur på ett sådant sätt att förmågan att möta behoven hos dem verksamheten finns till för ständigt förbättras. Vår målsättning är att hjälpa våra uppdragsgivare att nå framgång genom att ständigt förbättra sina verksamheters förmåga att möta kundernas behov med minsta möjliga resursinsats.

Sandholm Associates erbjuder öppna utbildningar i företagets egna utbildningslokaler (just nu online) och verksamhetsinterna utbildningar på plats hos kund. Vi erbjuder konsultstöd där vi hjälper vi våra kunder på deras väg mot ett framgångsrikt förbättringsarbete, nöjdare kunder och fina resultat. Vi verkar i de flesta branscher inom både offentlig och privat sektor samt har gedigen erfarenhet från produktion och utveckling av både tjänster och varor.

Den kompetens som vi tillhandahåller kan beskrivas med vår kompetenstriangel. Den innehåller tre kompetensområden som behövs för att kvalitets- och förbättringsarbetet ska ge riktigt bra resultat: Ledning, strategi och säkring, Processutveckling (Lean) samt Problemlösning (Sex Sigma).

Kunder i de flesta branscher

Över åren har Sandholm Associates arbetet i de flesta branscher. Privata och offentliga verksamheter. Tjänste- och varuproducerande organisationer. Stora och små verksamheter. Läs gärna om Case och andra erfarenheter hämtade från några av våra kunder

Välkommen på inspirationsseminarium!

Du och dina kollegor är mycket välkomna att delta i vårt kostnadsfria inspirationsseminarium om kvalitet, ständiga förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling som vi håller 3 februari kl 15.30-17.00 samt 8 februari 08.30-10.00. Temat är Hållbart förbättringsarbete och hållbar utveckling genom ständig förbättring” där vi fokusera på hur en verksamhet kan utveckla sitt förbättringsarbete och säkerställa att detta leder till goda resultat, nöjda kunder och bidrar till att uppnå en mer hållbar utveckling. Läs mer om seminariet och anmäl dig här

Utvecklas som kvalitetsprofessionell

Sandholm Associates Kvalitetschefskurs har genomförts sedan 1989 och över tiden blivit en norm för vad kvalitetschefer behöver kunna för att lyckas i sin roll. Denna kurs ger dig en gedigen kunskapsgrund inom kvalitet, systematiskt förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Under kursen möter du ett antal mycket kompetenta lärare, arbetar tillsammans med övriga deltagare samt lägger grunden för ett framtida nätverk.

Förbättringskunskap som ger resultat

Genom vår Black Belt-utbildning utvecklar du dig till en förbättringsledare som behärskar många av de verktyg, tekniker och metoder vilka utgör grunden för ett verkningsfullt förbättringsarbete. Som Black Belt tränas du i att leda och stödja systematiskt förbättringsarbete. Parallellt med utbildningen genomför deltagarna förbättringsprojekt i den egna verksamheten. I många fall har dessa projekt resulterat i mycket stora besparingar.

Processutveckling mot Lean

Sandholm Associates Leanledarutbildning ger dig gedigna kunskaper om Lean samt utvecklar din förmåga att arbeta systematiskt med processutveckling. Under kursen lär du dig många av de verktyg, metoder och principer som utgör grunden för Lean. Du bygger dessutom upp din förmåga att kunna leda verksamhetens utveckling mot Lean och verka för upprättandet av en engagerad och ansvarstagande kvalitets- och förbättringskultur.

Få ledningen att tända till

Ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete utgår ifrån organisationens högsta ledning. Ledningens engagemang och förmåga att aktivt driva ett strategiskt förankrat förbättringsarbete är avgörande för vilka resultat som uppnås och hur en kvalitetskultur kan utvecklas runt om i verksamheten. Ett viktigt led i att detta är att öka ledningens intresse och förståelse för kvalitet och systematiskt förbättringsarbete. Här bidrar Sandholm Associates ofta med ledningsseminarier.

Låt kursen komma till er

Sandholm Associates erbjuder även med verksamhetsinterna utbildningar i många olika former. Det kan handla om allt från relativt standardiserade utbildningar, så som Green Belt-utbildningar enligt Sex Sigma och utbildning av interna kvalitetsrevisorer, till helt skräddarsydda utbildningar utifrån din organisations perspektiv. Relativt ofta arbetar vi med en kombination av öppna och interna utbildningar då vi stödjer verksamheter.

Vi hjälper dig att lyckas

För att verkligen nå framgång i arbetet med kvalitet och förbättring är det ofta viktigt att få stöd utifrån. Därför erbjuder Sandholm Associates konsultstöd. Vårt sätt att se på konsultation bygger helt och hållet på att hjälpa våra kunder att lära och utvecklas genom mentorskap, specialiststöd och handledning för att bidra till att så fort som möjligt utveckla organisationens förmåga att driva förbättringsarbetet självständigt.

Läs mer i vår tidning Potential

Sedan många år ger Sandholm Associates ut tidningen Potential två gånger om året. Varje nummer är fyllt av exempel på framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete samt artiklar som behandlar olika aktuella händelser, vad som sker i omvärlden samt emellanåt artiklar att lära mer om hur man kan arbeta med olika kvalitetsrelaterade metoder och verktyg. Här finner du det senaste numret av Potential som denna gång är ett Jubileumsnummer för att fira Sandholm Associates 50 år.

Lär från de som lyckats

Sandholm Associates tillhandahåller kompetens inom kvalitetsledning, problemlösning och processutveckling. Vi arbetar med de flesta förekommande koncept så som Sex Sigma, Lean, ISO 9001, SIQ-modellen, EFQM-modellen, TQM, Kaizen etc. För att ge dig som är intresserad av hur man lyckas har vi tagit fram tre skrifter som var och en belyser ett av dessa kompetensområden utifrån ett stort antal exempel hämtade från våra kunder. Du kan ladda ner dessa skrifter här.

Följ det senaste från vår VDs, Lars Sörqvist, blogg

Sandholm Associates vd Lars Sörqvist delar regelbundet erfarenheter och nyheter via sin blogg. Lars arbetar förutom hos Sandholm även som docent vid Kungliga Tekniska Högskolan och professor vid Shanghai University. Han ingår dessutom i styrelsen i en mängd olika organisationer runt om i världen. Lars har därigenom en unik position och möjlighet att ge en inblick i vad som händer och är av betydelse. Läs Lars blogg.

Kommunal och Regional Kvalitetsledning

Nästa kursstart för Kommunal och Regional Kvalitetsledning är 21 mars. Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som leder kvalitets- och verksamhetsutveckling för hållbar framgång. Vårens utbildning hålls i våra lokaler på Tegnérgatan. Efter kursen får du tillgång till deltagarnätverket med samtliga tidigare kursdeltagare. SIQ och Sandholm organiserar en tematräff per termin, men du har förstås glädje av nätverket även annars! Läs mer här

”Givet de utmaningar Sveriges alla kommuner och regioner står inför är det av yttersta vikt att vi inom dessa organisationer har personer som har grundläggande kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete. Staffan Isling, VD SKL ”

I fronten sedan 1971

Sandholm Associates grundades redan 1971 av vår svenska kvalitetspionjär Lennart Sandholm med stort stöd av den amerikanska kvalitetsgurun Joseph Juran. Sedan dessa har vårt företag haft en tätposition som då det gäller kompetensutveckling och lärande inom kvalitet, systematiskt förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling både i Sverige och internationellt. Läs mer om Sandholm Associates.