Välkommen

Sandholm Associates erbjuder utbildning och konsultstöd inom kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Kvalitet och förbättringsarbete är av största betydelse oberoende av vad en verksamhet sysslar med. Ytterst handlar det om att utveckla en verksamhets processer, ledarskap och kultur på ett sådant sätt att förmågan att möta behoven hos dem verksamheten finns till för ständigt förbättras. Vår målsättning är att hjälpa våra uppdragsgivare att nå framgång genom att ständigt förbättra sina verksamheters förmåga att möta kundernas behov med minsta möjliga resursinsats.

Sandholm Associates erbjuder öppna utbildningar i företagets egna utbildningslokaler (just nu online) och verksamhetsinterna utbildningar på plats hos kund. Vi erbjuder konsultstöd där vi hjälper vi våra kunder på deras väg mot ett framgångsrikt förbättringsarbete, nöjdare kunder och fina resultat. Vi verkar i de flesta branscher inom både offentlig och privat sektor samt har gedigen erfarenhet från produktion och utveckling av både tjänster och varor.

Den kompetens som vi tillhandahåller kan beskrivas med vår kompetenstriangel. Den innehåller tre kompetensområden som behövs för att kvalitets- och förbättringsarbetet ska ge riktigt bra resultat: Ledning, strategi och säkring, Processutveckling (Lean) samt Problemlösning (Sex Sigma).

Kunder i de flesta branscher

Över åren har Sandholm Associates arbetet i de flesta branscher. Privata och offentliga verksamheter. Tjänste- och varuproducerande organisationer. Stora och små verksamheter. Läs gärna om Case och andra erfarenheter hämtade från några av våra kunder

Unikt tillfälle

Den 1-3 Mars håller Glenn MazurQFD Green Belt® Certificate Virtual Course” mellan 17.00-21.00 svensk tid.

“Internationally acclaimed introduction to ISO 16355 and Modern Blitz QFD®, this course is designed for businesses and people who wish to learn cutting-edge best practice for agility, innovation and leadership essential to compete in today’s global market. The curriculum incorporates the latest advancements in quality, design, and project management that are not yet taken up by the traditional product development approaches seen elsewhere.” Läs mer om kurs och anmälan. Sista anmälningsdag är 26 februari.

 

Händer på Sandholm

I år firar Sandholm Associates 50 år!

Vill redan nu passa på att flagga för en innehållsrik jubileumskonferens i mitten av september. Konferensen kommer att ges på ett nytt sätt som mestadels genomförs digitalt. Under konferensen kommer deltagarna att kunna lyssna på ett stort antal talare från olika länder, delta i workshops och seminarier, gå på unika minikurser samt mingla med andra kvalitetsprofessionella. Mer information om konferensen kommer att publiceras under våren.

Utvecklas som kvalitetsprofessionell

Sandholm Associates Kvalitetschefskurs har genomförts sedan 1989 och över tiden blivit en norm för vad kvalitetschefer behöver kunna för att lyckas i sin roll. Denna kurs ger dig en gedigen kunskapsgrund inom kvalitet, systematiskt förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Under kursen möter du ett antal mycket kompetenta lärare, arbetar tillsammans med övriga deltagare samt lägger grunden för ett framtida nätverk.

Förbättringskunskap som ger resultat

Genom vår Black Belt-utbildning utvecklar du dig till en förbättringsledare som behärskar många av de verktyg, tekniker och metoder vilka utgör grunden för ett verkningsfullt förbättringsarbete. Som Black Belt tränas du i att leda och stödja systematiskt förbättringsarbete. Parallellt med utbildningen genomför deltagarna förbättringsprojekt i den egna verksamheten. I många fall har dessa projekt resulterat i mycket stora besparingar.

Processutveckling mot Lean

Sandholm Associates Leanledarutbildning ger dig gedigna kunskaper om Lean samt utvecklar din förmåga att arbeta systematiskt med processutveckling. Under kursen lär du dig många av de verktyg, metoder och principer som utgör grunden för Lean. Du bygger dessutom upp din förmåga att kunna leda verksamhetens utveckling mot Lean och verka för upprättandet av en engagerad och ansvarstagande kvalitets- och förbättringskultur.

Få ledningen att tända till

Ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete utgår ifrån organisationens högsta ledning. Ledningens engagemang och förmåga att aktivt driva ett strategiskt förankrat förbättringsarbete är avgörande för vilka resultat som uppnås och hur en kvalitetskultur kan utvecklas runt om i verksamheten. Ett viktigt led i att detta är att öka ledningens intresse och förståelse för kvalitet och systematiskt förbättringsarbete. Här bidrar Sandholm Associates ofta med ledningsseminarier.

Låt kursen komma till er

Sandholm Associates erbjuder även med verksamhetsinterna utbildningar i många olika former. Det kan handla om allt från relativt standardiserade utbildningar, så som Green Belt-utbildningar enligt Sex Sigma och utbildning av interna kvalitetsrevisorer, till helt skräddarsydda utbildningar utifrån din organisations perspektiv. Relativt ofta arbetar vi med en kombination av öppna och interna utbildningar då vi stödjer verksamheter.

Vi hjälper dig att lyckas

För att verkligen nå framgång i arbetet med kvalitet och förbättring är det ofta viktigt att få stöd utifrån. Därför erbjuder Sandholm Associates konsultstöd. Vårt sätt att se på konsultation bygger helt och hållet på att hjälpa våra kunder att lära och utvecklas genom mentorskap, specialiststöd och handledning för att bidra till att så fort som möjligt utveckla organisationens förmåga att driva förbättringsarbetet självständigt.

Läs mer i vår tidning Potential

Sedan många år ger Sandholm Associates ut tidningen Potential två gånger om året. Varje nummer är fyllt av exempel på framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete samt artiklar som behandlar olika aktuella händelser, vad som sker i omvärlden samt emellanåt artiklar att lära mer om hur man kan arbeta med olika kvalitetsrelaterade metoder och verktyg. Här finner du det senaste numret av Potential samt ett antal äldre nummer.

Lär från de som lyckats

Sandholm Associates tillhandahåller kompetens inom kvalitetsledning, problemlösning och processutveckling. Vi arbetar med de flesta förekommande koncept så som Sex Sigma, Lean, ISO 9001, SIQ-modellen, EFQM-modellen, TQM, Kaizen etc. För att ge dig som är intresserad av hur man lyckas har vi tagit fram tre skrifter som var och en belyser ett av dessa kompetensområden utifrån ett stort antal exempel hämtade från våra kunder. Du kan ladda ner dessa skrifter kostnadsfritt här.

Följ det senaste från vår VDs, Lars Sörqvist, blogg

Sandholm Associates vd Lars Sörqvist delar regelbundet erfarenheter och nyheter via sin blogg. Lars arbetar förutom hos Sandholm även som docent vid Kungliga Tekniska Högskolan och professor vid Shanghai University. Han ingår dessutom i styrelsen i en mängd olika organisationer runt om i världen. Lars har därigenom en unik position och möjlighet att ge en inblick i vad som händer och är av betydelse. Läs Lars blogg.

Kommunal och Regional Kvalitetsledning

Nästa kursomgång för Kommunal och Regional Kvalitetsledning startar den 8 mars. Utbildningen vänder sig till chefer och ledare, kvalitetsledare/strateger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsansvariga inom kommunal och regional verksamhet. Denna kursomgång kommer att hållas i våra lokaler på Tegnergatan 40.  Läs mer här

”Givet de utmaningar Sveriges alla kommuner och regioner står inför är det av yttersta vikt att vi inom dessa organisationer har personer som har grundläggande kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete. Staffan Isling, VD SKL ”

I fronten sedan 1971

Sandholm Associates grundades redan 1971 av vår svenska kvalitetspionjär Lennart Sandholm med stort stöd av den amerikanska kvalitetsgurun Joseph Juran. Sedan dessa har vårt företag haft en tätposition som då det gäller kompetensutveckling och lärande inom kvalitet, systematiskt förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling både i Sverige och internationellt. Läs mer om Sandholm Associates.