Om vår kurs Processutveckling mot Lean

Utveckla värdeskapande och flödeseffektivitet

Detta utbildningsprogram ger dig gedigna kunskaper om hur man framgångsrikt arbetar med Lean och därigenom utvecklar verksamheten och dess processer mot högre värdeskapande och flödeseffektivitet. Under utbildningen lär du dig många av de strategier, principer, metoder och verktyg som krävs för att lyckas. Kunskaper som ger radikala möjligheter att skapa större kundvärde med mindre resursåtgång. För mer detaljerad information om kursen kan du läsa mer här

Ett utbildningsprogram som ger dig användbara kunskaper

Utbildningen Processutveckling mot Lean består av 12 utbildningsdagar i klassrum fördelade på 5 utbildningsblock under ett halvår. Parallellt med utbildningen kommer deltagarna även att arbeta med att tillämpa delar av vad vi lär på hemmaplan i den egna organisationen. Detta gör att du förutom rena kunskaper redan under utbildningen även utvecklar praktisk erfarenhet som förbereder dig för att driva processutveckling i praktiken.

Ett systematiskt sätt att utveckla processer

Under utbildningen lär vi oss att arbeta systematiskt med processutveckling. I det inledande blocket strävar vi efter övergripande förståelse för processer och processorientering. Här diskuteras både ledarskaps- och kulturaspekter gällande processarbetet och Lean. Därefter går vi vidare och fokuserar på värdeskapande och nulägesanalys av processer och flöden. Sedan fördjupar vi oss i att lära Leans principer och hur dessa kan omsättas i värdeskapande och flödeseffektiva processer. Slutligen lär vi hur dessa nya processer kan systematiseras med avsikt att säkerställa kontinuitet och vidmakthållande av uppnådda resultat.

Ledande pedagogik som accelererar ditt lärande

Under utbildningen kommer vi att blanda olika former av lärande för att ge dig bästa förutsättningar att lyckas i ditt eget processutvecklingsarbete. Våra erfarna och kunniga lärare ger dig både teoretiska kunskaper samt delar många av sina erfarenheter och ger goda råd. Du kommer även att möta ett antal spännande gästföreläsare från olika verksamheter med avsikt att bredda förståelsen för hur framgångsrikt processarbete kan bedrivas. Under utbildningen kommer simuleringsmetoder som Leanspel att användas för att uppnå bästa möjliga förståelse och känsla för de nya kunskaper vi lär. Det spelet kommer du att få med dig sista kursblocket för att själva kunna utveckla dina medarbetare i processer och flöden.

Sociala aktiviteter utvecklar ditt nätverk

Förutom lektioner i toppklass där olika pedagogiska tekniker blandas så fokuserar vi även på att göra utbildningen till en positiv upplevelse. Som del i utbildningen finns därför ett socialt program. Välkomst- och avslutningsmiddagar är både trevliga och bidrar till att svetsa samman utbildningsgruppen. I samband med vissa kursomgångar anordnas även ”eftersnack” där vi är sociala, lär känna varandra djupare och utbyter erfarenheter. Sociala fikastunder och trevliga luncher på närliggande restauranger bidrar också. Allt ingår i kursavgiften. Sammantaget leder detta till att många deltagare byggt ett starkt nätverk och även fått vänner för livet genom utbildningen.

Diplomerad Leanledare

Efter genomförd utbildning diplomeras du som Leanledare. För dig som redan gått en Sex Sigma Black Belt-utbildning är denna utbildning ett bra nästa steg. Du utvecklar dig vidare mot processutveckling och kommer efter båda dessa utbildningar att diplomeras som Lean Sex Sigma Black Belt.