Processutveckling

En framgångsrik verksamhet baseras på effektiva flöden och processer som har en välutvecklad förmåga att möta kundernas behov och förväntningar. Effektiva processer kännetecknas av att de levererar ett högt kundvärde samtidigt som de är kostnadseffektiva och förbrukar minimalt med resurser. Därigenom är både den yttre och den inre effektiviteten god.

För att utveckla effektiva flöden i en verksamhets processer krävs god kunskap om kundernas behov och om processens nuvarande tillstånd och funktion. Baserat på denna kunskap kan sedan ett nytt framtida effektivt flöde utvecklas. I arbetet med att utveckla ett effektivt flöde finns en mängd viktiga principer att tillgå inom Lean-konceptet. Slutligen skapas ett system som stödjer det önskade flödet och därigenom säkerställer processens funktion.

Den kunskap som krävs för att processutveckla och skapa effektiva flöden återfinns inom och kan läras genom Lean-konceptet. Sedan cirka 25 år sedan har den mesta kunskap gällande processutveckling och processtransformation samlats där, varför Lean är den naturliga källan att lära från.

Sandholm Associates erbjuder ett gediget utbildningsprogram som är inriktat mot att utveckla effektiva flöden och värdeskapande processer. Basutbildningen för dig som i form av specialist ska arbeta med att utveckla en verksamhets flöden och transformera processer mot högre flödeseffektivitet är Sandholm Associates Leanledarutbildning. För dig som ska delta i detta arbete på mer lokal nivå finns även en kortare utbildning i form av vår Leansamordnarutbildning.

Våra Lean-utbildningar är uppbyggda som ett modulsystem varför dess olika block även kan följas som enskilda kurser. Något som skapar möjlighet för dig som har svårt att följa de längre kurserna tidsmässigt att sprida kursen över en längre tidsperiod. För dig som endast är i behov av specifika delar gör detta det även möjligt att följa utvalda moment.

Sandholm Associates kurser som lär dig utveckla effektiva flöden och värdeskapande processer:

Filters Sort
Processutveckling
En fördjupningskurs om att skapa effektiva flöden och processer
Kommande tillfällen:
2024-09-04
,
2025-02-05
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Tegnérgatan 40
En kurs om att identifiera, processorientera och styra verksamhetens processer
Kommande tillfällen:
2024-09-23
,
2025-03-04
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
Ett utbildningsprogram om att skapa mer kundvärde med mindre resurser genom att utveckla verksamhetens processer mot Lean.
Kommande tillfällen:
2024-09-23
,
2025-03-04
Antal kursdagar:
12
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
En kurs om att analysera och utveckla effektiva och kundfokuserade processflöden
Kommande tillfällen:
2024-10-24
,
2025-04-10
Antal kursdagar:
4
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm

Om du inte hittar den utbildning du söker, är osäker på vilken utbildning som passar dig bäst eller har andra frågor får du gärna ta kontakt med oss för diskussion och rådgivning.