Effektiva flöden och processer

18.800 kr


En fördjupningskurs om att skapa effektiva flöden och processer

I denna kurs fördjupas kunskaperna från kursen Värdeflödesanalys och Processutveckling genom att ytterligare effektivisera flöden och processer med avancerad Lean-metodik. Vi lär oss sätta mått och mätetal på processen och hur processutveckling korrelerar med ekonomisk uppföljning. Vi arbetar med standardisering och säkrar flöden med Jidoka. Vi lär oss förstå och hantera variationer i processflödet där vi dag tre dessutom fördjupar förståelsen kring variationer genom att arbeta med hjälp av styrdiagram och duglighet i Minitab. Genom att uppleva och känna på teorierna i vårt leanspel är det lättare att förstå och ta till sig de olika metodikerna. Under kursen reflekterar vi dessutom kring hur digitalisering kan höja värdeskapandet och effektivisera processer ytterligare.

Syfte
Att ge fördjupade kunskaper om hur effektiva flöden och processer kan utformas och kontrolleras.

Innehåll
– Standardiserat arbete
– Mått och mätetal
– Förstå och hantera processens variationer
– Just in time
– Kanban
– Effektivisering av Processer och ekonomi
– OEE/TAK
– Jidoka
– Effektivisering genom digitalisering
– Duglighet och styrdiagram

Övrig info
Kursen är en fördjupningsutbildning efter genomgången utbildning i Värdeflödesanalys och Processutveckling och genomförs i form av föreläsningar, simuleringar, grupparbeten och diskussioner.

Kursplats
Tegnérgatan 40

Produktblad
Effektivaflodenochprocesser.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: EFP Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Kursen riktar sig till personer inom all typer av verksamhetersom vill lära hur man utvecklar flödeseffektiva processer som skapar värde för kunden.

Dokumentation
Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
Kompendium Praktisk statistik
PDF på visade ppt-bilder

Produktblad
Effektivaflodenochprocesser.pdf

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm