Effektiva flöden och processer

18.300 kr


En fördjupningskurs om att skapa effektiva flöden och processer

Kursen fördjupar kunskaperna hur man kan skapa effektiva flöden och processer genom avancerad Lean-metodik. Utifrån en framgångsrikt genomförd värdeflödesanalys arbetar vi oss systematiskt vidare mot effektivare framtida läge genom att fördjupa oss i hur ett dragande och visualiserat flöde utformas. För att stödja inlärningen och få verkliga situationer att diskutera använder vi processimulering. För att kunna förstå och hantera variationer i processen arbetar vi med styrdiagram och duglighet. En fördjupningskurs om att skapa effektiva flöden och processer 
Kursen fördjupar kunskaperna hur man kan skapa effektiva flöden och processer genom avancerad Lean-metodik. Utifrån en framgångsrikt genomförd värdeflödesanalys arbetar vi oss systematiskt vidare mot effektivare framtida läge genom att fördjupa oss i hur ett dragande och visualiserat flöde utformas. För att stödja inlärningen och få verkliga situationer att diskutera använder vi processimulering. För att kunna förstå och hantera variationer i processen arbetar vi med styrdiagram och duglighet.

Syfte
Att ge fördjupade kunskaper om hur effektiva flöden och processer kan utformas och kontrolleras.

Innehåll
– Planerad utjämning och balansering av flöden
– Simulering av beläggning och kö
– Självbalanserande flöden
– Takttid och taktning
– Jidoka
– Reducering av ledtider och cykeltider
– Omställning till dragande system
– Förstå och hantera processens variationer
– Duglighet och styrdiagram

Produktblad
Effektivaflodenochprocesser.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: EFP Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Kursen riktar sig till personer inom all typer av verksamhetersom vill lära hur man utvecklar flödeseffektiva processer som skapar värde för kunden.

Dokumentation
Lean av Lars Sörqvist
Kompendium Praktisk statistik
Papperskopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Effektivaflodenochprocesser.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Kursen är en fördjupningsutbildning efter genomgången utbildning i värdeflöde-och processsanalys och genomförs i form av föreläsningar, simuleringar, grupparbeten och diskussioner.

Utbildningsort

Stockholm