Effektiva flöden och processer

18.300 kr

En fördjupningskurs om att skapa effektiva flöden och processer

Kursen fördjupar kunskaperna hur man kan skapa effektiva flöden och processer genom avancerad Lean-metodik. Utifrån en framgångsrikt genomförd värdeflödesanalys arbetar vi oss systematiskt vidare mot ett effektivt framtida läge genom att fördjupa oss i hur ett balanserat, taktat och dragande flöde utformas. Vi lär även hur vi skapar effektiva arbetsplatser och hanterar variationer som förekommer i processen. Att skapa effektiva processer kräver gedigen kunskap om olika centrala tekniker som kan användas för att transformera processens flöde så att resursbehovet minskar samtidigt som förmågan att skapa kundvärde ökar. Inom Lean finns en mängd flödeslogistiska tekniker som kan tillämpas för att skapa ett effektivt grundflöde. Att balansera och takta flöden, införa dragande system med Kanban, utforma flödeseffektiva arbetsplatser och hantera flödets variationer är några betydelsefulla sådana tekniker som behandlas i denna kurs.

Nollställ
Artikelnr: EFP Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge kunskaper om hur effektiva flöden kan utformas som skapar maximalt kundvärde med minsta möjliga resursbehov.

Innehåll
– Planerad utjämning och balansering av flöden
– Simulering av beläggning och kö
– Självbalanserande flöden
– Takttid och taktning
– Jidoka
– Lay-Out
– Reducering av ledtider och cykeltider
– Omställning till dragande system
– Kanban-simuleringar
– TWI
– Förstå och hantera processens variationer
– Duglighet och styrdiagram

Riktar sig till
Personer som arbetar eller kommer att arbeta med att utveckla och/eller leda verksamhetens processer så som processutvecklare, processägare, förbättringscoacher, verksamhetsutvecklare eller liknande.

Dokumentation
Litteratur som erhållits i Värdeflödesanalyskursen
Papperskopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Effektivaflodenochprocesser.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

3

Övrig info

Kursen är en fördjupningsutbildning efter genomgången utbildning i värdeflödesanalys och genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Utbildningsort

Stockholm