Värdeflödesanalys och processutveckling

26.800 kr


En kurs om att analysera och utveckla effektiva och kundfokuserade processflöden

Utifrån principerna i Lean produktion lär kursen ut hur man kan genomföra förbättringar utifrån ett kundperspektiv genom att lära sig värdeflödesanalys. Kartläggning och förbättring av processers och produktfamiljers värdeflöden är centralt inom Lean. Nuvarande tillstånd i en process studeras med avseende på exempelvis genomloppstider, omställningstider och flödeseffektivitet. Potentialen för förbättringar brukar ofta vara mycket stor. Centralt är att dela upp tid och resurser i en värdeskapande och en icke värdeskapande del. Genom att eliminera det som inte är värdeskapande frigörs tid och resurser för offensiva satsningar. I denna kurs lär du dig dessutom grunderna för hur ett Lean flöde utvecklas genom bland annat ta bort flaskhalsar, balansera och utjämna, reducera ställtider. Alla tekniker kommer att få upplevas i vårt Leanspel, Unikt är gruppen själv bestämmer vilket flöde, tjänste- eller produktflöde, som spelet ska symbolisera och översättas till.

Syfte
Deltagare ska efter kursen kunna genomföra värdeflödesanalyser, skilja på värdeskapande och icke värdeskapande, balansera flöden samt kunna arbeta systematiskt för att förverkliga ett bättre framtida tillstånd för att skapa mervärde för kund.

Innehåll
– Kartläggning av produkt- och kundorderflöden – nuvarande tillstånd
– Att skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande arbete
– Resurseffektivitet och flödeseffektivitet
– Åtta former av slöseri
– Hur ska vi åstadkomma ett leanflöde?
– Gruppering för att skapa flöden
– Centrala och väsentliga tidsbegrepp
– Balansering av flöden
– Dragande- och tryckande system
– Ställtidsreduktion
– Flaskhalsar
– Utjämning av flöden
– Kanban – resurssnålt flöde
– Hantering av köer/lager
– Mätning av processen

Övrig info
Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, övningar, spel och diskussioner samt hemuppgift.

Kursstart våren 2024
Block 1: 9-10 april
Block 2: 10-11 juni

Kursstart hösten 2024
Block 1: 17-18 oktober
Block 2: 9-10 december

Kursplats
Tegnérgatan 40, Stockholm

Produktblad
Vardeflodesanalysochprocessutveckling.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: VFA Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Kursen riktar sig till personer inom all typer av verksamhetersom vill lära hur man utvecklar flödeseffektiva processer som skapar värde för kunden.

Dokumentation
Böcker:
Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
PDF kopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Vardeflodesanalysochprocessutveckling.pdf

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm