Processer och processorientering

12.800 kr


En kurs om att identifiera, processorientera och styra verksamhetens processer

Allt arbete i en organisation bedrivs i flöden och processer. För alla processer gäller att de ska vara ändamålsenliga och värdeskapande. Alla processer måste även styras på ett sätt som leder fram till goda resultat. För att så ska kunna ske krävs ett systematiskt processutvecklingsarbete där verksamhetens processer ständigt analyseras, förbättras och transformeras med sikte på nya mer effektiva flöden. Centralt i processabetet är dessutom att verksamhetens processer måste ledas. För detta krävs tydliga roller och ansvar.

Syfte
Att ge kunskaper om hur man kan arbeta framgångsrikt med att utveckla och leda en verksamhets processer så att det levererade kundvärdet ökar samtidigt som den nödvändiga resursåtgången minskar. Avsikten med denna kurs är att ge en överblick och helhetsbild av hur man kan arbeta med att processorientera och leda verksamheten via dess processer.

Innehåll
– Kundorienterad verksamhetsutveckling med fokus på resultat
– Processbegreppet och processorientering
– Identifiera, avgränsa och kartlägga processer
– Processanalys
– Introduktion till Lean och flödesutveckling
– Processers ändamålsenlighet och styrning
– Processledning
– Roller och ansvar i processen

Övrig info
Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Denna kurs utgör den första delen i den längre utbildningen Processutveckling mot Lean.

Kursplats
Tegnérgatan 40, Stockholm

Produktblad
Processerochprocessorientering.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: POL Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som arbetar eller kommer att arbeta med att utveckla och/eller leda verksamhetens processer så som processutvecklare, processägare, förbättringscoacher, verksamhetsutvecklare eller motsvarande.

Dokumentation
Boken Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
PDF på visade ppt-bilder.

Produktblad
Processerochprocessorientering.pdf

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm