Excellence Summit

2018 lanserades en ny internationell kvalitetskonferens, Excellence Summit, i Göteborg.  Bakom konferensen finns både svensk och internationell kvalitetsrörelse.

Tanken är att skapa en global arena där kvalitetsprofessionella från världens alla hörn kan mötas för att lära mer, utbyta erfarenheter och nätverka. Fokus ligger på förbättringsarbetet och kundorienterad verksamhetsutveckling inom privata företag, men alla som i någon form arbetar med att utveckla en organisations förmåga att möta behoven hos kunder lär kunna finna godbitar på denna konferens.

För närvarande finns inget datum fastställt för nästa konferens.

Som följd av Covid-19 genomfördes konferens hösten 2020 online temat ”Kvalitet och Hållbarhet” där över 700 deltagare från hela världen deltog.

Excellence Summit arrangeras genom samma plattform som framgångsrikt arrangerat Kvalitetsmässan inom offentlig verksamhet sedan 1989.

Exempel på tidigare talare vid konferensen Excellence Summit:

Shinichi Sasaki har arbetat hela sin karriär med kvalitet och förbättringsarbete inom Toyota Motor Corporation. I många år som högsta chef för företagets totala kvalitetsarbete. Han har även varit vd för Toyotas Motor Corporation i Europa samt vice president för Toyota-koncernen. Idag arbetar Mr Sasaki i Toyotas styrelse med företagets långsiktiga utveckling. Han är dessutom president och CEO för japans branschorganisation inom kvalitetsområdet (JUSE). Mr Sasaki gav i sitt tal vid Excellence Summit 2018 en unik inblick i hur Toyota arbetar med kvalitet och förbättringar på riktigt, till skillnad mot allt som under många år hävdats i amerikansk managementlitteratur.

Sunil Sinha leder Tata Groups Business Excellence arbete och är en av Tata Sons högsta chefer, dvs det bolag som kontrollerar hela Tata Group vilket är Indiens största bolag med 660 000 medarbetare. Vid sidan av Toyota är förmodligen Tata ett av de bolag i världen som mest uppmärksammats utifrån ett ledarskap som fullständigt är förankrat i kvalitet och ständiga förbättringar. På konferensen Excellence Summit 2018 delade Sunil sina erfarenheter och berättade om hur Tata Group leder koncernen genom ett systematiskt förbättringsarbete. Läs intervju med Sunil från vår tidning Potential.

Tom Johnstone var tidigare vd för SKF och är idag styrelseordförande för Husqvarna samt verkar inom styrelserna för bl a Volvo Cars, Investor och Wärtsilä. Tom utsågs under sin tid som vd för SKF till världens mest framgångsrika ledare inom Sex Sigma och har under många år varit en av Sveriges allra mest betydelsefulla ledare gällande systematiskt förbättringsarbete. På Excellence Summit 2018 delade han många av sina erfarenheter och tankar kring hur ett välfungerande kundfokuserat förbättringsarbete kan bedrivas och nå fina mätbara resultat. Läs intervju med Tom från vår tidning Potential.

Noriaki Kano är en av väldens mest kända kvalitetsexperter. De flesta som arbetar med kvalitet känner till Kanomodellen och hur denna kan tillämpas för att bättre förstå en verksamhets kunder. Noriaki har i många år varit verksam som professor vid Tokyo-universitetet men har dessutom haft en mycket aktiv roll i Japans näringsliv, bl a som medlem av Komatsus styrelse. Vid Excellence Summit 2018 berättade han om Kanomodellen och dess tillämpningar.

Elmer Corbin är chef för IBM Watson, som idag är världens mest kraftfulla datorsystem, samt ordförande för USA:s branschorganisation inom kvalitet (ASQ). Under konferensen Excellence Summit 2018 berättade Elmer om hur framtidens datorteknik och digitalisering allt mer kommer att påverka hur vi arbetar med kvalitet samt hur detta i sin tur kommer att inverka på kvalitetsprofessionen. Läs intervju med Elmer från vår tidning Potential.

Greg Watson har en gedigen bakgrund som global rådgivare och expert inom kvalitet och förbättringsarbete. Under många år har han utbildat ledare och kvalitetsprofessionella över hela världen. Tidigare i karriären har han även suttit i ledningen för både Compaq och Xerox. Greg har dessutom varit ordförande för både ASQ och IAQ samt tilldelats en rad internationella utmärkelser, däribland som första västlänning det japanska Demingpriset. Idag leder han utvecklingen av Europas framtida förbättringsmodell, CIM-modellen. På Excellence Summit 2018 redogjorde Greg för hur en verksamhet kan nå framgång genom att integrera systematiskt förbättringsarbete och innovation.