Ledning, strategi och säkring

För att en förbättring ska kunna uppnås måste organisationen veta vart man vill komma. Utan tydliga visioner och mål är det omöjligt att säga vad som är en förbättring. Ständiga förbättringar handlar ytterst om att steg för steg gå mot verksamhetens mål. Därför krävs ett aktivt och drivande ledarskap som tydligt visar vägen, skapar förutsättningar och kontinuerligt följer upp. Förbättringsarbete ska utgöra en central del av verksamhetens strategiarbetet.

Förbättringsarbetet behöver ledas både utifrån ett struktur- och kulturperspektiv.  Verksamhetens struktur består av de arbetssätt, processer och system som utgör grunden för hur arbetet bedrivs. Genom systematiskt förbättringsledning förankrad i problemlösning, flödesutveckling och innovation utvecklas ständigt strukturen.

Verksamhetens kultur utgår ifrån det ledarskap och medarbetarskap som finns i organisationen. Förbättringsarbetet ska vara djupt förankrat i utvecklingen av människor, relationer och kompetens. Kunskaper i förändringsledning är då av stor vikt.

Sandholm Associates erbjuder ett antal olika utbildningar inom området ledning, strategi och säkring där fokus genomgående ligger på hur en verksamhet framgångsrikt kan ledas genom fokus på ständiga förbättringar och kvalitet. Vår huvudkurs inom området är Kvalitetschefskursen som sedan 1989 varit den ledande svenska kompetensplattformen för kvalitetschefer och andra chefer som vill utveckla sin förmåga att leda genom kundorienterad verksamhetsutveckling. Inom detta område finns även kortare introduktionskurser, specifika kurser inriktade mot förbättringsledarskap, kurser om kvalitetssäkring och ledningssystem samt kurser om hur kvalitet kan integreras i en verksamhets hållbarhetsarbete.

Sandholm Associates kurser som lär dig utveckla ledning, strategi och säkring inom kundorienterad verksamhetsutveckling :

Filters Sort
Ledning, strategi och säkring
En kurs om att leda förändringar med avsikt att förbättra en verksamhet
Kommande tillfällen:
2024-11-20
,
2025-05-12
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
En utbildning som ger kunskap om hur maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) påverkar utvecklingen mot en mer framgångsrik verksamhet
Kommande tillfällen:
2024-10-17
,
2025-03-24
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
En utbildning med fokus på verkningsfullt kvalitetsarbete i kommunal och regional verksamhet
Kommande tillfällen:
2024-10-01
,
2025-03-04
Antal kursdagar:
6
Kursplats:
Första modulen hålls online via Zoom, de övriga modulerna på Tegnergatan 40
En utbildning som ger professionella kunskaper i och förmåga att leda kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling
Kommande tillfällen:
2024-10-21
Antal kursdagar:
22
Kursplats:
Fyra block genomförs på Tegnérgatan 40 och tre block online via Zoom
Värdeskapande kvalitetsrevision med fokus på ständiga förbättringar
Kommande tillfällen:
2024-10-09
,
2025-03-06
Antal kursdagar:
3
Kursplats:
Två första dagarna hålls på Tegnérgatan 40, sista dagen hålls online via Zoom
En kurs om hur värdeskapande och nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet, säkra leveranser och stora besparingar
Kommande tillfällen:
2024-10-03
,
2025-03-13
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm
Hur man som chef leder och utvecklar förbättringsarbete
Kommande tillfällen:
2024-11-19
,
2025-05-20
Antal kursdagar:
1
Kursplats:
Online via Zoom
Ett utbildningsprogram som ger professionella kunskaper i leverantörsutveckling och förmåga att bygga värdeskapande leverantörsrelationer
Kommande tillfällen:
2024-10-03
Antal kursdagar:
16
Kursplats:
De flesta blocken hålls på Tegnergatan 40 i Stockholm och några dagar hålls online via Zoom.
En kurs om hur man framgångsrikt arbetar med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling i en organisation
Kommande tillfällen:
2024-12-02
,
2025-05-26
Antal kursdagar:
2
Kursplats:
Tegnergatan 40, Stockholm

Om du inte hittar den utbildning du söker, är osäker på vilken utbildning som passar dig bäst eller har andra frågor får du gärna ta kontakt med oss för diskussion och rådgivning. Priserna som anges är exlusive moms.