Ledning, strategi och säkring

För att en förbättring ska kunna uppnås måste organisationen veta vart man vill komma. Utan tydliga visioner och mål är det omöjligt att säga vad som är en förbättring. Ständiga förbättringar handlar ytterst om att steg för steg gå mot verksamhetens mål. Därför krävs ett aktivt och drivande ledarskap som tydligt visar vägen, skapar förutsättningar och kontinuerligt följer upp. Förbättringsarbete ska utgöra en central del av verksamhetens strategiarbetet.

Förbättringsarbetet behöver ledas både utifrån ett struktur- och kulturperspektiv.  Verksamhetens struktur består av de arbetssätt, processer och system som utgör grunden för hur arbetet bedrivs. Genom systematiskt förbättringsledning förankrad i problemlösning, flödesutveckling och innovation utvecklas ständigt strukturen.

Verksamhetens kultur utgår ifrån det ledarskap och medarbetarskap som finns i organisationen. Förbättringsarbetet ska vara djupt förankrat i utvecklingen av människor, relationer och kompetens. Kunskaper i förändringsledning är då av stor vikt.

Sandholm Associates erbjuder ett antal olika utbildningar inom området ledning, strategi och säkring där fokus genomgående ligger på hur en verksamhet framgångsrikt kan ledas genom fokus på ständiga förbättringar och kvalitet. Vår huvudkurs inom området är Kvalitetschefskursen som sedan 1989 varit den ledande svenska kompetensplattformen för kvalitetschefer och andra chefer som vill utveckla sin förmåga att leda genom kundorienterad verksamhetsutveckling. Inom detta område finns även kortare introduktionskurser, specifika kurser inriktade mot förbättringsledarskap, kurser om kvalitetssäkring och ledningssystem samt kurser om hur kvalitet kan integreras i en verksamhets hållbarhetsarbete.

Sandholm Associates kurser som lär dig utveckla ledning, strategi och säkring inom kundorienterad verksamhetsutveckling :

Filters Sort
Ledning, strategi och säkring
Kommande tillfällen:
2021-10-25
,
2022-05-09
Antal kursdagar:
3
En kurs om att leda förändringar med avsikt att förbättra en verksamhet
Kommande tillfällen:
Inga planerade utbildningar
Antal kursdagar:
3
En kurs om att identifiera och eliminera kvalitetsbristkostnader och slöserier
Kommande tillfällen:
2021-10-11
,
2022-10-17
Antal kursdagar:
20
En utbildning som ger professionella kunskaper i och förmåga att leda kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling
Kommande tillfällen:
2021-10-18
,
2022-04-05
Antal kursdagar:
3
Värdeskapande kvalitetsrevision med fokus på ständiga förbättringar
Kommande tillfällen:
2021-11-24
,
2022-05-12
Antal kursdagar:
2
En kurs om hur nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar
Kommande tillfällen:
2021-12-01
,
2022-02-15
,
2022-05-03
Antal kursdagar:
2
En kurs om förbättringsdrivet och faktabaserat hållbarhetsarbete som ger resultat
Kommande tillfällen:
2021-11-23
,
2022-05-12
Antal kursdagar:
1
Hur man som chef leder och utvecklar förbättringsarbete
Kommande tillfällen:
2021-10-11
,
2022-03-14
Antal kursdagar:
3
En kurs om hur man framgångsrikt arbetar med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling i en organisation

Om du inte hittar den utbildning du söker, är osäker på vilken utbildning som passar dig bäst eller har andra frågor får du gärna ta kontakt med oss för diskussion och rådgivning.