Kommunal och Regional kvalitetsledning

24.900 kr


En utbildning med fokus på verkningsfullt kvalitetsarbete i kommunal och regional verksamhet

Sveriges kommuner och regioner står inför många utmaningar. Ge dig själv den förståelsen och de verktyg som hjälper dig att på det mest effektiva sättet bidra till verksamhetens framgång! Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling.

Deltagarna lär sig hur kvalitetsrelaterade metoder och verktyg kan användas för att utveckla en verksamhets förmåga att möta medborgarnas behov och förväntningar. Fokus ligger även på hur en stark kvalitets- och förbättringskultur kan etableras inom en kommun eller region.

Syfte
Syftet med utbildningen är att erbjuda de kommunala och regionala sektorerna en anpassad och kvalificerad utbildning i kvalitetsutveckling och kvalitetsledning. Utbildningen ska ge kunskaper om hur ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete kan bedrivas i en offentlig verksamhet.

Innehåll
– Kvalitet och verksamhetsutveckling – historia och bakgrund
– Kvalitetsarbetets möjligheter och potential
– Kvalitet, kunder och kundbehov
– Kvalitetssäkring och effektiva ledningssystem
– Kundorienterad verksamhetsutveckling genom problemlösning och flödesutveckling
– Ledarskap för ständiga förbättringar
– Förbättringsarbetets infrastruktur – roller och ansvar
– Ta fram business case och förstå kundernas behov
– Kartlägga och förstå bakomliggande processer
– Identifiera kritiska faktorer, ta fram en mätplan och genomföra mätningar
– Rotorsaksanalys genom orsaksnedbrytning
– Grundläggande problemlösnings- och förbättringsverktyg
– Att identifiera, välja och validera lösningar
– Genomföra åtgärder och leda den förändring som uppstår
– Följa upp, säkra och rapportera resultat
– SIQ Management modell. Genom diskussioner
– Självskattningsverktyget SIQ Framgångsinsikt

Övrig info
Modul 1: Kvalitetsutveckling – från strategi till operativt arbete
Modul 2: Praktiskt förbättringsarbete
Modul 3: Kvalitetsutveckling – Hållbar framgång

Ett kompetensbevis i form av kursintyg kommer att utfärdas efter genomgången utbildning. Dessutom erhålls ett Sex Sigma Yellow Belt intyg efter modul två.

Utbildningen syftar även till att skapa erfarenhetsutbyte och bygga nätverk mellan personer som leder kvalitets- och förbättringsarbete inom olika organisationer.

Denna kurs hålls i samarbete med SIQ. Har du frågor kring utbildningen, kontakta gärna SIQ, e-post siq@siq.se, telefon 031-723 17 00 eller oss på Sandholm Associates, e-post sandholm@sandholm.se, telefon 08-755 59 90.

Datum kursstart hösten 2024:
Modul 1: 1 och 4 oktober, online
Modul 2: 4-5 november, Tegnergatan 40
Modul 3: 2-3 december Tegnergatan 40

Datum kursstart våren 2025:
Modul 1: 4 och 7 mars, online
Modul 2: 31 mars – 1 april, Tegnérgatan 40
Modul 3: 28-29 april, Tegnérgatan 40

Kursplats
Första modulen hålls online via Zoom, de övriga modulerna på Tegnergatan 40

Produktblad

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: KRQL Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Utbildningen vänder sig till chefer och ledare, kvalitetsledare/strateger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsansvariga inom kommunal och regional verksamhet samt medarbetare verksamma i den kommunala eller regionala ledningen. Deltagarantalet är begränsat.

Dokumentation
PDF på visade Power Point bilder

Produktblad

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar