Introduktion till maskininlärning och AI för beslutsfattare

12.900 kr


En utbildning som ger kunskap om hur maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) påverkar utvecklingen mot en mer framgångsrik verksamhet

Idag sker en mycket snabb utveckling av ny smart teknik. För att en verksamhet ska kunna hänga med i och ta vara på möjligheterna med denna utveckling ställs stora krav på organisationens beslutsfattare. Det är därför kritiskt att dessa snarast ökar sin förståelse för innebörden, möjligheterna och konsekvenserna av maskininlärning och artificiell intelligens. Utan god kunskap ökar risken att man hamnar hjälplöst efter, att felaktiga och mycket kostsamma investeringar görs eller att nya allvarliga risker uppstår för både verksamhet och medarbetare. Denna utbildning ger dig som beslutsfattare grundläggande kunskap om denna nya teknik och förbereder dig även för att kunna medverka vid kravställning och beslutsfattande gällde smarta teknikinvesteringar. Fokus ligger på praktisk tillämpning av maskininlärning och artificiell intelligens inriktad mot att utveckla en verksamhet. Utbildningen förbereder dig som beslutsfattare för att kunna välja rätt väg och metod samt att kunna hantera de genomgripande förändringar som dagens verksamheter står inför på alla nivåer.

Syfte
Deltagarna i denna introduktionsutbildning utbildningen ska uppnå förståelse för innebörden av, möjligheterna med och konsekvenserna av dagens utveckling av maskininlärning och artificiell intelligens. Avsikten är dessutom att deltagarna ska erhålla de kunskaper som behövs för att fatta korrekta beslut och leda AI-arbetet. Deltagarna förbereds för att kunna ta beslut om vilka teknikinvesteringar som organisationen bör göra för att öka lönsamhet, kostnadseffektivitet, kundnöjdhet och uppnå hållbarhet.

Innehåll
• Teknikutvecklingens möjligheter och påverkan på dagens organisationer
• Introduktion till modeller och verktyg inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML)
• Tillämpningsområden för och exempel på användning den nya smarta tekniken
• Verksamhetsutveckling, värdeskapande, kundnytta och effektivisering genom AI och ML
• Nya risker och faror med smart teknik
• God datakvalitet – en förutsättning för verkningsfull teknikimplementation
• Leda teknikutveckling och effektivt beslutsfattande gällande teknikinvesteringar
• Kravställning av AI och ML

Övrig info
Utbildningen genomförs med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar av David Dreven, Sandholm Associates

Kursdagar 2024:

– 17-18 oktober

Kursdagar 2025:
– 24-25 maj

Tider:
Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.00-16.00

Kursplats
Tegnergatan 40, Stockholm

Produktblad
IntrotillMLAIbeslutsfattare.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: IntroMLAI Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Beslutsfattare och chefer som sitt arbete påverkas eller berörs av dagens teknikutveckling. Utbildningen vänder sig även till andra personer som vill öka sin förståelse inom detta område. Utbildningen är relevant för såväl privata företag som offentliga organisationer.

Dokumentation
Artiklar samt PDF-kopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
IntrotillMLAIbeslutsfattare.pdf

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar